Rock Mountain SA, încă o afacere imobiliară ilegală în Poiana Brașov, parafată de Coliban – Oprea

Rock Mountain SA, încă o afacere imobiliară ilegală în Poiana Brașov, parafată de Coliban – Oprea

Poiana Brașov este extrem de tentantă pentru afaceriștii imobiliari veroși. Mai ales dacă găsesc „înțelegere” la autoritățile locale. Am prezentat două construcții ilegale în stațiunea de interes național. Dacă instituțiile statului își fac corect treaba, ar trebui demolate. Amănunte AICI și AICI!

De data aceasta, vă vom prezenta un alt caz, referitor la imobilul aflat în Cartea Funciara sub numărul cadastral 174650, aflat în proprietatea Rock Mountain SA. În continuare, vom vedea cum au decurs lucrurile, în ordine cronologică.

În baza titlului deproprietate nr. 1421/L1/17.11.2014, s-a realizat reconstituirea dreptului de proprietate în favoarea lui Alexandru Costinescu Tătăranu. Teren forestier înscris în amenajamanetul silvic, în suprafață de 38.300 mp. Ulterior, îm baza documentației tehnice recepționate de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI)  mr. 1018/18.04.2005 și a Cererii CF nr. 64721/15.11.2006, s-a realizat intabularea dreptului de proprietate în favoarea respectivului cetățean, ocazie cu care s-a realizat identificarea întregului imobil de 38.300 mp în regim de Carte Funciară veche sub. nr. top 14223/14/2/1/2,14242/2/2 (identic cu nr. cad. 2348/2), cu păstrarea destinației terenului ca fiind „teren cu destinatie forestieră”, avand categoria de folosință „pădure”.

Prima jonglerie

În baza documentației tehnice receptionată de OCPI nr. 4934/25.01.2007 și a Cererii cf nr. 8460/ 2007, s-a realizat dezmembrarea terenului de 38.300mp in doua noi loturi. Lotul 1 – nr. top. 14223/14/2/1/1,14242/2/1 având suprafața de 30.000mp, respectiv lotul 2 – nr. top. 14223/14/2/1/2,14242/2/2 având suprafața de 8.300mp, cu păstrarea destinației terenului ca fiind „teren cu destinație forestieră” și având categoria de folosință „teren cu vegetație forestieră”.

În baza Contractului de vânzare-cumpărare nr. 3338/15.12.2006 și Actului notarial de partaj voluntar nr. 1233/29.05.2009, s-a intabulat dreptul de proprietate în favoarea lui Pavel Marius-Florin.

Conform documentatiei cadastrale înregistrate la OCPI Brașov sub nr. 62030/15.06.2015 și a cererii de reexaminare nr. 77114/27.07.2015, în acord cu realitatea fizică din teren relevată prin măsuratorile topografice, imobilului (lotul 2) – nr. top. 14223/14/2/1/2, 14242/2/2 în suprafață de 8.300 mp, aflat in proprietatea Pavel Marius-Florin, se identifică parțial în afara fondului forestier și i se actualizează structura, în sensul că devine compus din doua parcele: parcela 1 – având categoria de folosință „pășune”, cu suprafața de 6.814 mp, respectiv, parcela 2 – având categoria de folosinta „pădure”,  cu suprafața de 1.486mp.

Alte articole:   Lucian Patrașcu (PSD), candidat CJ Brașov – „Schimbarea este necesară pentru că în afară de aeroport, județul Brașov este lăsat de izbeliște”

Conform Planului de Amplasament si Delimitare receptionat OCPI Brasov, este mentionat ca parcela 1 (6.814mp) reprezinta acea parte din imobilul cu nr. cad. 106735 cu subcategoria de folosință pășune împădurită, iar parcela 2 (1.486mp) reprezintă partea din imobil încadrată în fondul forestier.

A doua jonglerie

În baza documentației cadastrale receptionata OCPI nr. 104104/2015 si a Cererii cf. nr. 117496/14.10.2013, imobilul de 8300 mp se dezmembrează în două noi loturi, corespunzător celor două parcele componente, în imobil cu nr. cad. 140908, cu categoria de folosință „pășune” și imobil cu nr. cad. 140909 cu categoria de folosință „pădure”.

Potrivit cererii recepționate de OCPI cu nr. 21524/08.02.2022, se notează caracterul intravilan pentru imobil cu nr. cad. 140909 (1.486 mp) cu categoria de folosință „pădure”, iar prin cererea nr. 21535 / 08/02/2022, se noteaza caracterul intravilan pentru imobil cu nr. cad. 140908 (6.814 mp) cu categoria de folosinta „pășure”.

A treia jonglerie

În baza documentației cadastrale recepționata de OCPI și a Cererii cf. nr. 120090/12.07.2022, cele două imobile cu suprafața de 6.814 mp (pășune) și, respectiv, 1.486 mp (pădure), sunt realipite și formează un nou imobil, având un nou nr. cadastral:  174560, cu suprafața totala de 8300 mp, compus din aceleași 2 parcele, una (6.814mp) cu categoria de folosință „pășune”, iar cea de-a doua (1.486 mp), cu categoria de folosință „pădure”.

Apoi, apare un nou proprietar, conform contractului de vânzare-cumpărare nr. 700/07.02.2023. Apare Cererea cf. nr. 19749 și se intabulează dreptul de proprietate în favoarea SC Poiana SPV 6814 SRL.

La câteva luni, apare o nouă tranzacție imobiliară: Contractul notarial nr. 1635/18.09.2023 și nr. 1652/20.09.2023 si a Cererii cf. nr. 161943/21.09.2023 se intabulează dreptul de proprietate în favoarea SC ROCK MOUNTAIN S.A.

Și așa ajungem la un complex de vacanță

În baza Cererii cf. nr. 170516/04.10.2023 se noteaza în CF174560 Autorizatia de Construire nr. 391/12.09.2023, eliberata de Primaria Municipiului Brașov, avand drept obiect construirea unui complex de vacanță.

Alte articole:   S-a deschis primul club de cheerleading din Brașov

Printr-o altă cerere cf. nr. 177447/13.10.2023 se notează în CF174560 Autorizatia de Construire nr. 259/22.06.2023, eliberată de Primaria Municipiului Brașov, avand drept obiect construirea unui drum de incintă).

Marii apărători ai pădurilor din Primărie încalcă legea

Se știe că primarul Allen Coliban este mare „protector” al mediului. Mai ales pe Facebook. Dar, este al treilea caz pe care îl prezentăm, în care Primăria – sub semnătura lui Coliban și a fostului coleg de liceu  și înșurubat pe postul de arhitect șef al orașului, Dragoș Oprea – eliberează autorizații pe terenuri care figurează ca pădure!

Punctual, ce încălcări ale legislație în vigoare au avut loc:

 1. Întrucât, după efectuarea măsurătorilor în teren, s-a constatat că suprafața de 1.486mp, parte din suprafața totală a imobilului de 8300 mp, provine din fondul forestier înscris în amenajamentul silvic, având categoria de folosință „pădure”, acest amplasament este supus regimului silvic. Respectarea regimului silvic este obligatorie pentru toţi proprietarii sau deţinătorii de fond forestier si presupune punerea in aplicare a masurilor stipulate la art. 17, alin (2) din Codul Silvic.
 2. În acord cu Codul Silvic, eliberarea autorizatiilor de construire este conditionata de parcurgerea procedurii de scoatere definitiva din fondul forestier naţional (indiferent de natura regimului juridic) pentru suprafata de 1.486 mp (parcela avand categoria de folosință „pădure”). Emiterea autorizațiilor de construire și, implicit, punerea acestora în aplicare, este incompatibilă cu respectarea și aplicarea regimului silvic.

Extrase din CODUL SILVIC din 19 martie 2008 (**republicat**)

Articolul 1

(2) Potrivit alin. (1), fondul forestier naţional include: a) pădurile;

Articolul 2

(2) Termenul pădure include:

 1. a) terenurile cu folosinţă pădure cuprinse în amenajamentele silvice la data de 1 ianuarie 1990, inclusiv cu modificările de suprafaţă, conform operaţiunilor de intrări-ieşiri efectuate în condiţiile legii;
 2. d) terenurile acoperite cu păşuni împădurite cu consistenţa mai mare sau egală cu 0,4, calculată numai pentru suprafaţa ocupată efectiv de vegetaţia forestieră;

Articolul 6

(1) Fondul forestier naţional este supus regimului silvic.

Articolul 7

(4) Este interzisă includerea pădurilor în intravilan.

Alte articole:   Elevii și studenții pot depune cereri pentru a primi 200 de euro pentru achiziționarea de calculatoare

Articolul 0

(1) Este obligatorie administrarea sau, după caz, asigurarea serviciilor silvice pentru întregul fond forestier naţional, indiferent de forma de proprietate, prin ocoale silvice.

Articolul 17

(1) Respectarea regimului silvic este obligatorie pentru toţi proprietarii sau deţinătorii de fond forestier.

(2) Proprietarii fondului forestier au următoarele obligaţii în aplicarea regimului silvic:

 • a) să asigure elaborarea şi să respecte prevederile amenajamentelor silvice şi să asigure administrarea/serviciile silvice pentru fondul forestier aflat în proprietate, în condiţiile legii;
 • b) să asigure paza şi integritatea fondului forestier;
 • c) să realizeze lucrările de regenerare a pădurii;
 • d) să realizeze lucrările de îngrijire şi conducere a arboretelor;
 • e) să execute lucrările necesare pentru prevenirea şi combaterea bolilor şi dăunătorilor pădurilor;
 • f) să asigure respectarea măsurilor de prevenire şi stingere a incendiilor;
 • g) să exploateze masa lemnoasă numai după punerea în valoare, autorizarea parchetelor şi eliberarea documentelor specifice de către personalul abilitat;
 • h) să asigure întreţinerea şi repararea drumurilor forestiere pe care le au în administrare sau în proprietate;
 • i) să aibă delimitat fondul forestier aflat în proprietate, în conformitate cu actele de proprietate sau cu documentele cadastrale, după caz, prin semne de hotar, şi să le menţină în stare corespunzătoare;
 • j) să notifice structurile teritoriale de specialitate ale autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, în termen de 60 de zile, cu privire la transmiterea proprietăţii asupra terenurilor forestiere.

Articolul 35

Reducerea suprafeţei fondului forestier naţional este interzisă.

Articolul 37

(1) Pot fi scoase definitiv din fondul forestier naţional, doar cu condiţia compensării acestora, fără reducerea

suprafeţei fondului forestier şi cu plata anticipată a obligaţiilor băneşti, numai terenurile necesare realizării sau extinderii următoarelor categorii de lucrări şi obiective:

 • b) obiective turistice, de agrement, inclusiv structuri de primire turistică, …
 • c) locuinţe sau case de vacanţă, numai în fondul forestier proprietate privată a persoanelor fizice şi juridice;

Dacă apreciezi știrea, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like!

Noutăți RAPID și pe canalul de Whatsapp și Telegram !

Distribuie dacă îți place!