Efectele confiscării banilor de la administrațiile locale de către Guvern: Consiliul Județean renunță la investiții să acopere cheltuieli

Efectele confiscării banilor de la administrațiile locale de către Guvern: Consiliul Județean renunță la investiții să acopere cheltuieli

Previziunile sumbre anunțate încă din ianuarie 2018 în legătură cu consecințele subfinanțării județului Brașov prin bugetul de stat se adeveresc acum, la mijlocul anului. În condițiile în care bugetul județului Brașov din acest an a fost diminuat cu aproximativ 90.000.000 de lei comparativ cu 2017, administrația județeană se confruntă cu dificultăți în funcționarea Consiliului Județean Brașov și a instituțiilor din subordine, cauzate tocmai de acest deficit însemnat. Pentru ca activitatea să nu se blocheze și salariile să poată fi plătite în continuare, conducerea CJ Brașov este nevoită să rectifice bugetul județean, cu prețul redistribuirii către funcționare și cheltuieli de personal a unor sume destinate proiectelor de investiții.

Probleme mari de finanțare a DGASPC

Problema cea mai presantă în momentul de față o constituie asigurarea fondurilor necesare funcționării Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Brașov. Conform prevederilor legale, județul Brașov ar trebui să primească de la bugetul de stat, din cote defalcate de TVA, 90% din totalul cheltuielilor de funcționare a acestei instituții (excluzând investițiile), iar Consiliul Județean Brașov să acopere din bugetul propriu diferența de 10%. La momentul aprobării bugetului județului pe anul 2018, DGASPC a primit din TVA pentru cheltuieli descentralizate doar suma de 25.750.000 lei. Pentru a nu bloca activitatea Direcției, Consiliul Județean Brașov a alocat din bugetul propriu suma de 22.518.000 lei.

Astfel, față de cota legală de 90% fonduri alocate de la bugetul de stat și 10% bani din bugetul județului, s-a ajuns în situația ca finanțarea DGASPC să se constituite din 53% fonduri de la bugetul de stat și 47% din bugetul județului. Desigur, această alocare inițială a fost făcută ținând cont de importanța și obligativitatea asigurării actului de asistență socială pentru categoriile deservite de DGASPC, în special pentru copiii instituționalizați, însă alocările suplimentare din bugetul județului au putut fi făcute doar prin diminuarea altor cheltuieli.

Toate consiliile județene așteaptă mult-promisa rectificare bugetară prin care să se poată corecta aceste dezechilibre bugetare. Administrația județeană a transmis mai multe adrese pe această temă la Ministerul Finanțelor, însă până în prezent ele au rămas fără o soluționare reală.

„Nu avem nicio comunicare privind o rectificare pozitivă și ne aflăm în situația în care ajungem la blocaje în derularea activității unor instituții din subordine sau la imposibilitatea continuării unor investiții. Concret, deși am alocat la începutul anului 43% din fondurile necesare funcționării DGASPC, această instituție mai are nevoie de 18.224.000 lei pentru asigurarea cheltuielilor de personal până la sfârșitul anului. Mai exact, DGASPC nu mai poate asigura fondul de salarii începând cu luna septembrie. În acest context, am ajuns la concluzia că este absolută necesară o rectificare bugetară a bugetului propriu, astfel încât să reușim să asigurăm salariile DGASPC pe luna august (4.800.000 lei, fonduri luate din capitolul destinat Aeroportului Internațional Brașov – Ghimbav), cu speranța că între timp guvernul va proceda la rectificarea bugetară mult-promisă”, explică Adrian-Ioan Veștea, președintele Consiliului Județean Brașov.

Având în vedere că la momentul actual bugetul de 48.268.000 de lei al DGASPC Brașov nu include sumele strict necesare pentru acoperirea cheltuielilor de personal până la sfârșitul anului, respectiv 18.224.000 de lei, putem spune cu certitudine că în cazul în care Guvernul nu va proceda la o rectificare pozitivă și nu va aloca județului Brașov cotele defalcate din TVA pentru finanțarea asistenței sociale, Consiliul Județean Brașov va fi nevoit să suporte din bugetul propriu cheltuielile Direcției, ceea ce va însemna o alocare bugetară de 61,28%, față de 10% cât ar fi trebuit, potrivit prevederilor legale.

Menționăm faptul că din suma necesară DGASPC Brașov în anul 2018, respectiv 66.492.00 lei, 76% reprezintă cheltuielile cu salariile angajaților din toate instituțiile Direcției, iar 24% înseamnă cheltuieli curente pentru funcționare și investiții.

Peste 6 milioane de lei pentru Spitalul Județean

Cea de-a doua prioritate de finanțare în urma acestei rectificări o reprezintă Spitalul Clinic Județean de Urgență (SCJU) Brașov, cea mai mare unitate spitalicească a județului. Conducerea CJ Brașov a căutat posibilitatea suplimentării cu 5.000.000 lei a lucrărilor de reabilitare a spitalului, pentru a asigura graficul de implementare a acestor lucrări din dorința ca șantierul să se finalizeze cât mai curând, astfel încât atât pacienții, cât și personalul medical să beneficieze de condiții optime în întreg pavilionul central.

Pe de altă parte, proiectul de extindere a Unității de Primiri Urgențe (UPU) a Spitalului Județean cu fonduri acordate de către Banca Mondială a fost aprobat, cu singura condiționalitate urgentă de a asigura terenul pe care se va edifica noua construcție. În consecință, se va aloca suma de 817.000 lei către SCJU în vederea demolării construcțiilor-anexe în locul cărora se va construi UPU. Nu în ultimul rând, o sumă suplimentară de 166.000 lei va fi alocată pentru echipamente medicale de strictă urgență. Este important de subliniat că necesarul de echipamente medicale numai la nivelul SCJU este de 5.000.000 lei.

Guvernul periclitează investițiile județului Brașov

În concluzie, am analizat toate posibilitățile de modificare a unor capitole bugetare, am reanalizat și reprioritizat graficele de implementare a unor lucrări de investiții, astfel încât să reușim să alocăm cu prioritate sumele necesare salariilor DGASPC pentru luna august. Singura sursă disponibilă, în situația în care nu primim bani de la bugetul de stat, o constituie, din nefericire, capitolul de investiții. În ciuda situației financiare dificile, la acest moment am reușit să recreionăm graficele de lucrări, astfel încât să putem disponibiliza aceste sume pentru DGASPC, dar ni se pare total inadmisibil să periclităm investiții de care depinde viitorul Brașovului. Am propus diminuarea cheltuielilor aferente construirii unor etape ale Aeroportului Brașov cu suma de 8.656.000 lei, realocarea sumei de 1.215.000 lei prevăzută pentru realizarea procedurilor de zbor instrumental și diminuarea cu 3.000.000 lei din bugetul alocat reabilitării drumului DJ 132, în contextul în care pentru Aeroport ne putem baza în prezent și pe creditul angajat anul acesta, iar pentru drumul județean respectiv urmează să reluăm procedura de licitație. Subliniez că este o măsură temporară, dictată de lipsa acută de fonduri, și atrag atenția că în cazul în care nu se va aproba o rectificare pozitivă la nivelul Guvernului, riscăm să blocăm activitatea unor instituții de ocrotire socială, a unor instituții spitalicești, dar mai ales a proiectelor de investiții proprii”, mai spune președintele CJ Brașov.

Distribuie dacă îți place!