EXCLUSIV Plăți ilegale de sute de mii de euro, la filiala Brașov a Companiei de Drumuri Naționale

EXCLUSIV Plăți ilegale de sute de mii de euro, la filiala Brașov a Companiei de Drumuri Naționale

Nereguli grave au fost descoperite de Curtea de Conturi și Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale. Au fost constatate cheltuieli neeligibile în sumă totală de 694.000 de euro, din care suma de 290.000 de euro a fost aferentă unor obiective prevăzute a fi finanţate prin alte acorduri de împrumut şi suma de 404.000 de euro a reprezentat dobândă la plăţile amânate achitată din alte surse.

De asemenea, s-au efectuat plăţi necuvenite în sumă de 4,476 milioane de lei, prin ajustarea în mod eronat atât a sumelor provizionate, cât şi a celor forfetare, care, în conformitate cu prevederile contractuale, nu făceau obiectul ajustării. La Brașov, inspectorii Curții de Conturi au descoperit și neactualizarea graficului de execuţie a lucrărilor şi nedepunerea, de către constructor, a graficului valoric pe stadii de execuţie (două cazuri), situaţii
constatate de Camera de Conturi Braşov și nerespectarea dispoziţiilor legale cu privire la evidenţierea în patrimoniu a lucrărilor de investiţii recepţionate, în două cazuri.

Alte articole:   Rasaliu, președintele grupului parlamentar de prietenie cu Republica Populară Chineză

În acest context, Camera de Conturi a dispus următoarele măsuri:

  • •• luarea măsurilor legale în vederea recuperării sumei de 280.000 de euro, reprezentând plăţi aferente unor obiective care nu sunt prevăzute în Acordul de Împrumut BEI V (Banca Europeană de Investiții);
  • •• luarea măsurilor legale în vederea recuperării sumei de 10 mii euro, reprezentând plăţi aferente unor servicii de consultanţă pentru obiective care nu sunt prevăzute în Acordul de Împrumut BEI V;
  • •• luarea măsurilor legale în vederea recuperării sumei de 404.000 de euro, reprezentând plăţi efectuate din fondurile alocate din împrumutul BEI V, pentru decontarea dobânzilor aferente întârzierilor la plată înregistrate în cadrul contractelor 5R8 şi 5R9 încheiate în vederea executării lucrărilor de reabilitare DN1 Şercaia – Braşov – Sibiu;
  • •• luarea măsurilor legale în vederea recuperării plăţilor nelegale în valoare de 4,476 milioane de lei (peste un milion de euro), reprezentând sume decontate în mod necuvenit constructorului, urmare calculului eronat al ajustării valorii lucrărilor executate;
Alte articole:   La mulți ani de Sfântul Andrei!

Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale SA este o companie de interes strategic naţional ce funcţionează sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, pe bază de gestiune economică şi autonomie financiară.

Distribuie dacă îți place!

Anunţuri mică publicitate