EXCLUSIV Cât mai minte Coliban? „Avem parc fotovoltaic. L-am terminat într-un an de zile”

EXCLUSIV Cât mai minte Coliban? „Avem parc fotovoltaic. L-am terminat într-un an de zile”

Allen Coliban, la DIGI 24 (min. 23, AICI): „Avem parc fotovoltaic. L-am terminat într-un an de zile”. Declara Coliban, în 7 februarie 2024. 

Sperăm ca televiziunea centrală să nu își șteargă postarea. Am făcut o captură video, pentru siguranță…

Este ireal ce se întâmplă la Brașov. Poate că putem accepta că lupta electorală le poate lua mințile concurenților, dar primul gospodar al Brașovului, de pe Facebook, Allen Coliban, deja delirează. După ce „a absolvit” Facultatea de Calculatoare din București până a fost exmatriculat, acum, țeparul brașovenilor (doar 7,5 milioane de lei în afacerea FC Brașov Cocârț Scotch Club) minte ca o damă de companie care se dă fată mare că ne-a cadorisit cu un parc fotovoltaic.

Oameni buni, pe scurt, povestea sună în felul următor: Coliban, a plătit o cârcă de bani pentru un parc fotovoltaic, care nu există. Informația a fost prezentată, în exclusivitate, la newsbv.ro, de către Doru Dima, în cadrul emisiunii „Culisele Zilei cu Sebastian Dan”.

Ca ziariști, atât putem face: prezentăm fapte, documente. Dacă există stat de drept, poate cineva se întreabă cum s-a ajuns în această situație. În continuare, ne facem datoria, ca jurnaliști, să prezentăm ce s-a întâmplat. Dar suntem convinși că cei care trebuie să ne apere de abuzurile unor ipochimeni, aflați vremelnic în funcții, încă o mai pot face.

Bani de la POIM 2014 – 2020

„Amenajare parc producție energie din surse regenerabile pentru comercializare”. Este titlul proiectului pentru care, conform declaratiilor reprezentantilor municipiului Brasșov, avea o durată de implementare a investiției de 120 de zile. Din care, 30 zile – etapa de proiectare si 90 zile execuția lucrărilor, considerate de la semnarea contractului, respectiv, 13.12.2023. Coliban, reamintim, spunea în 7 februarie că e gata…

  1. Prin Hotărârea Consiliului Local Brașov nr. 1043/2022, republicata conform HCL nr. 1057/2022, a fost aprobată documentația, cheltuielile legate de proiect și indicatorii asociați de proiect aferenți obiectivului de investiție amintit anterior. Obiectivul de investiție este „Utilizarea energiei din surse regenerabile la nivelul autorităților publice locale”.

  2. Terenul aferent obiectivului de investiție este situat în Brașov Calea Feldioarei, teren cu destinatie agricola, categorie de folosinta pășune, izlaz comunal proprietate privata a Municipiului Brasov.

  3. Conform Anunt de participare CN 1056976/06.07.2023, Primăria Brașov a demarat procedura privind achiziția publică a Serviciilor de proiectare și lucrări execuție sistem fotovoltaic în cadrul proiectului mai sus menționat. Desemnarea câștigătorului a fost făcuta în data de 27.11.2023, iar data anuntului privind atribuirea contractului este 10.01.2024, sens în care a fost semnat Contractul de proiectare și executie nr. 353/179367 /13.12.2023, ofertant castigator Synergy Construct / RO13886414, valoare contract 75.167.795,98 lei. Cum adică? Contractul este semnat înainte de atribuire??????????? Iar ne încurcă legea, musiu Coliban?

  4. Din documentatia de licitație rezultă că termenul de proiectare și execuție a obiectivului este de 120 de zile de la data semnării contractului, cu precizarea că, în cadrul procedurii de licitație, termenul limită nu trebuia să depășească următoarele jaloane: până în data 15.12.2023, să aibă loc finalizarea execuției, iar recepția la terminarea lucrărilor să aibă loc până la 31.12.2023.

Alte articole:   Lucian Patrașcu (PSD), candidat CJ Brașov – „Schimbarea este necesară pentru că în afară de aeroport, județul Brașov este lăsat de izbeliște”

Coliban plătește un parc fotovoltaic ca în Luceafărul lui Eminescu: Azi îl vedem și nu e!

În perioada de 30 de zile aferenta etapei de proiectare, mai exact în ultimele zile ale anului 2023, Primăria Brașov a facut plata inclusiv pentru etapa de executie a lucrarii, dată la care, în realitatea fizică din teren, nu s-a executat nicio lucrare concretă. Astfel, apare intrebarea fireasca: „În baza căror documente originale justificative au fost efectuate plățile (achiziții de materiale și echipamente, devize de lucrări etc)?”.

O autorizație „cu cântec”

Primaria Municipiului Brasov a eliberat Autorizatia de construire nr. 525/19.12.2023 pentru Amenajare parc producție energie din surse regenerabile pentru comercializare. Aceasta autorizatie de construire a fost emisa cu încalcarea prevederilor legale. În sensul în care obiectivul de investiție nu are acces la drumul public, așa cum este definit de OG 43/1997, privind regimul drumurilor.

Primaria Municipiului Brasov a emis Certificatul de urbanism nr. 992/07.04.2023, în scopul „întocmire Studiu de Fezabilitate pentru drumuri de acces pare fotovoltaic și Centru de aport voluntar”. În baza certificatului de urbanism a fost făcuta procedura de licitatie și a fost încheiat un contract de prestari servicii pentru întocmirea Studiului de Fezabilitate. Solutia inițiala privind crearea de acces pe drumurile prevăzute de documentul de urbanism în vigoare (PUG – prin mărirea amprizei drumurilor de exploatare) a fost respinsă, aceasta intersectându-se cu proiectul Autostrăzii Brașov – Bacău și, în consecință, trebuie reproiectată pe un traseu alternativ.

Modificarea unei trame stradale dintr-un document de urbanism de tip PUG se poate face doar prin intocmirea si aprobarea unui nou document de urbanism de tip PUG sau PUZ, care sa respecte condiția impusa prin avizul CNAIR.

În paralel cu Studiul de Fezabilitate pentru drumurile de acces către parc fotovoltaic, la Comisia Tehnica de la nivelul Primăriei Brasov a fost depusa spre avizare DTAC (Documentație Tehnică pentru Autorizarea lucrărilor de Construire) pentru obiectivul de investiții propriu-zis (parc fotovoltaic), care a fost avizată condiționat de proiectarea și execuția drumului de acces pe noul traseu până la finalizarea execuției parcului.

Alte articole:   Protest în Piața Victoriei faţă de modul în care se judecă dosarul accidentului de la 2 Mai: ”Justiţia nu este de partea noastră, ci pledează pentru apărarea vinovatului”

Ce nu trebuie să uităm?

Revenim la informatiile din procedura de licitatie privind proiectarea si executia parcului fotovoltaic, în care este specificata data de 13.12.2023, data de încheiere a contractului, aceasta devenind data de referință de la care se calculează termenul limită de 120 de zile.

Conform Ghidului Solicitantului emis de Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene privind „Sprijinirea investitiilor destinate promovarii productiei de energie din surse regenerabile pentru consumul propriu la nivelul autoritatilor publice locale în programul POIM 2014-2020”, termenul de implementare respectiv termenul de eligibilitate al cheltuielilor, în limita bugetului alocat este 31 decembrie 2023.

Municipiul Brasov trebuie să îndeplinească anumite condiții de natură institutională, legală și financiară. Conform Art. 2.1 lit.b , solicitantul se angajează să asigure sustenabilitatea proiectului, să asigure desfășurarea activității operaționale curente și să mențină parametrii specifici la care s-au angajat pe o perioada de minimum 5 ani. Această condiție se probează cu declarația de eligibilitate dată de reprezentantul legal al beneficiarului (primarul Municipiului Brașov).

250.000 de lei, „tocați” de Coliban

Reprezentantul legal al beneficiarului care își exercită atribuțiile de drept la data depunerii cererii de finanțare și pe perioada de evaluare, selecție și contractare se află în situatia de a induce grav în eroare Autoritatea de Management și/sau reprezentanții acesteia, sau comisiile de evaluare și selecție, prin furnizarea de informatții incorecte în cadrul apelului de proiecte derulate pentru finanțare.

În cadrul descrierii investiției (Art. 3.3.8 din Ghid) trebuie prezentate problemele identificate în vederea implementării proiectului, corelate cu activitățile acestuia. De asemenea, trebuie menționate riscurile care pot sa impieteze asupra implementarii proiectului în calendarul propus și factorii responsabili cu urmărirea și evitarea producerii lor (realizarea drumului public de acces către investiție).

Referitor la drumul public de acces, Primaria Brasov, prin achiziție directă (nr. identificare SICAP DA3496114/07.02.2024), a contractat serviciul de proiectare faza DTAC-PT-DE pentru suma de 250.000,00 lei. Conform documentatiei de licitatie se vor elabora urmatoarele documentatii tehnice, cu respectarea urmatoarelor termene:

  • – documentatii pentru obtinerea avizelor-acordurilor in baza Certificatului de Urbanism pus la dispozitie de beneficiar – 30 de zile de la semnarea contractului;
  • – DTAC – 15 zile de la emiterea ultimului aviz
  • – PT+DE – 15 zile de la emiterea autorizatiei de construire.

Facem precizarea că aceste termene au fost modificate ca urmare a solicitării de clarificări, în sensul că, data de referință este data la care beneficiarul – Primaria Brașov – pune la dipoziția proiectantului documentele ce atestă dreptul de proprietate asupra imobilelor afectate, recunoscând implicit că, la această dataă, parte din trama stradală proiectata (conf. SF), este în proprietatea privată a persoanelor fizice sau iuridice.

Alte articole:   S-a deschis primul club de cheerleading din Brașov

Nu a fost demarată procedura de expropriere, neexistand document de urbanism care să conțină traseul drumului prevăzut în SF

Toate aceste aspecte erau cunoscute de reprezentanții Primăriei Brasov, în frunte cu Coliban, la data semnării contractului de finanțare a obiectivului de investitii „Amenajare parc productie energie din surse regenerabile pentru comercializare”.

Practic, dacă este să facem o mică recapitulare, rezultă că, în același termen de 120 de zile, ar trebui să fie finalizate etape tehnice si administrative în legatură cu drumul de acces, care constau în:

1. emitere Certificat de Urbanism pentru întocmire PUZ modificator al PUG·
2. procedurile legale de achizitie publica a serviciilor de proiectare faza PUZ·
3. intocmire propriu-zisa a PUZ-ului
4 avizarea de catre institutiile abilitate, consultarea populatiei si acordul UM;
5. aprobarea documentatiei PUZ de catre Consiliul Local Brasov;

6. indeplinirea procedurilor legale de achizitie publica a serviciilor de intocmire a documentatiei tehnice privind declansarea exproprierilor terenurilor afectate de ampriza drumului;
7. elaborarea documentatiei tehnice propriu-zise privind declansarea exproprierilor terenurilor afectate de ampriza drumului;
8. in baza Studiului de Fezabilitate, a noului document de urbanism (PUZ) si a documentatiilor mentionate se supune aprobării în Consiliul Local declanșarea procedurii de expropriere cu indeplinirea intregii proceduri legale cf. Legii 255/2010 actualizata, pentru imobilele afectate de obiectivul de investie -drum public
9. indeplinirea procedurilor legale de achizitie publica a serviciilor de elaborarea a documentatiilor necesare inscrierii in evidentele de Carte Funciara a coridorului de expropriere;

10. elaborarea propriu-zisa a documentatiilor cadastrale de inscriere in Cartea Funciara ;
11 .emitere Certificat de Urbanism pentru faza DTAC drum;
12. procedurile legale de achizitie publica a serviciilor de proiectare faza DTAC, elaborare si avizare faza DTAC
13. emitere Autorizatie de Construire drum de acces
14. procedurile legale de achizitie publica a serviciilor de proiectare faza PT si executie
15. executie propriu-zisa
16. receptie lucrari de construire si dare in folosinta drum

Dacă apreciezi știrea, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like!

Noutăți RAPID și pe canalul de Whatsapp și Telegram !

 

 

 

 

 

 

Distribuie dacă îți place!