DGRFP Brașov, instrucțiuni pentru completarea Ordinului de Plată Multiplu Electronic

DGRFP Brașov, instrucțiuni pentru completarea Ordinului de Plată Multiplu Electronic

Firmele şi instituţiile publice pot utiliza Ordinul de Plată Multiplu Electronic (OPME), pentru plăți la Trezoreria statului, prin care îşi desfăşoară activitatea proprie. În acest sens contribuabililii primesc clarificări referitoare la completarea documentului.

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), prin Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice (DGRFP) Brașov, Serviciul Asistență pentru Contribuabili, a pus la dispoziția contribuabililor un material cu instrucțiunile de efectuare a plăților prin OPME.

OPME poate fi utilizat de către instituțiile publice înregistrate în Registrul entităților publice și de către operatorii economici și alte entități decât instituții publice pentru efectuarea de plăți din conturile deschise la unitățile Trezoreriei Statului.

Scopul utilizării ordinului de plată multiplu electronic (OPME) este de a sprijini activitatea IMM-urilor și a celorlalți operatori economici prin înlesnirea comunicării prin mijloace electronice de transmitere la distanță între organul fiscal central și contribuabili.

Ordinul de plată multiplu electronic se completează și se depune on-line prin Sistemul național de raportare Forexebug de către instituțiile publice și, respectiv, prin intermediul serviciului „Depunere declarații” de către operatorii economici și celelalte entități, pentru efectuarea de plăți.

Persoanele din cadrul operatorilor economici și ai altor entități decât instituții publice care semnează ordinul de plată multiplu electronic (OPME), trebuie să fie înrolate în Spaţiul privat virtual (SPV) ca reprezentant legal, reprezentant desemnat sau împuternicit pentru aceștia și să corespundă cu cele aprobate în fișa specimenelor de semnături depusă la unitatea Trezoreriei Statului prin care aceștia ași desfășoară activitatea.

Formularul OPME poate fi descărcat de pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice, respectiv AICI sau poate fi pus la dispoziție de către unitățile teritoriale ale Trezoreriei statului.

Pentru operatorii economici și alte entități decât instituțiile publice, recipisele aferente depunerii și validării/respingerii OMPE se vizualizează prin spațiul virtual (SPV), secțiunea “Mesaje”.

Instrucțiunile pentru completarea Ordinului de Plată Multiplu Electronic poat fi consultate AICI.

Distribuie dacă îți place!

Anunţuri mică publicitate