APM Brașov: Arderea miriștilor este interzisă!

APM Brașov: Arderea miriștilor este interzisă!

Ca urma creșterii semnificative a numărului de incendii datorate arderilor miriștilor, a deșeurilor vegetale și chiar a deșeurilor rezultate în urma curățeniei de primăvară,  Agenția pentru Protecția Mediului Brașov atrage atenția tuturor cetățenilor că este interzisă incendierea vegetației și a deșeurilor de orice fel, dacă nu se impune ca o măsură de carantină fitosanitară, pentru prevenirea răspândirii unor boli sau dăunători specifici.

De asemenea, conform legislaţiei în domeniul protecţiei mediului, persoanele fizice şi juridice au obligativitatea de a nu arde miriştile, stuful, tufărişurile sau vegetaţia ierboasă fără acceptul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Brașov şi fără informarea, în prealabil, a Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Brașov.

Încălcarea obligaţiei proprietarilor şi deţinătorilor de terenuri cu titlu sau fără titlu, de a arde miriştile, stuful, tufărişurile sau vegetaţia ierboasă, fără acceptul autorităţii competente pentru protecţia mediului şi fără informarea în prealabil a serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă, constituie contravenție şi se sancţionează cu amendă de la 3.000 lei la 6.000 lei, pentru persoane fizice, şi de la 25.000 lei la 50.000 lei, pentru persoane juridice.

Alte articole:   PSD: Guvernul anunţă noi măsuri de plafonare a energiei electrice

”Arderile necontrolate pot provoca adevărate dezastre, determină pe de o parte creşterea poluării aerului prin creşterea concentraţiilor gazelor cu efect de seră care contribuie la fenomenul de încălzire globală, și duce la creșterea noxelor din aer, iar pe de altă parte determină scăderea fertilității solurilor, prin reducerea conținutului optim de materie organică din sol şi scăderea biodiversităţii prin moartea unor specii de floră şi faună sălbatică”, a declarat Ciprian Băncilă, director executiv al APM Brașov.

Totodată, atragem atenția că, în ariile naturale protejate, incendierea miriştilor, stufului, tufărişurilor şi vegetaţiei ierboase constituie infracţiune şi se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă dacă au fost de natură să pună în pericol viaţa ori sănătatea umană, animală sau vegetală.

Alte articole:   Noaptea Dansului 2024: Brașovul Dansează în Piața Sfatului pe 31 august

Acceptul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Brașov este valabil numai după obţinerea Permisului de lucru cu foc eliberat de către autoritatea publică locală pe raza căreia se găseşte parcela în care se va arde miriştea, vegetaţia uscată sau resturile vegetale, conform Ordinului MAI nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor.

Distribuie dacă îți place!

Anunţuri mică publicitate