În ce țări din Europa se călătorește cel mai mult cu trenul și unde se află România

În ce țări din Europa se călătorește cel mai mult cu trenul și unde se află România

Elveția, Austria, Franța și Suedia au cele mai mari cifre de utilizare a căilor ferate, conform datelor Eurostat, analizate de Euronews.com.

Există diferiți parametri de măsurare a călătoriei cu transportul feroviar de călători. Unul dintre acestea este reprezentat de datele privind pasagerii-kilometri, care reprezintă distanța medie parcursă pe calea ferată (călătorii naționale și internaționale) pe cap de locuitor.

Transportul total de călători este egal cu suma transportului național și internațional de călători. Naționalitatea călătorului nu este luată în considerare. În schimb, locul călătoriei este luat în considerare în seturile de date privind pasagerii-kilometri pe cap de locuitor și numărul de călătorii pe cap de locuitor.

Pentru călătoriile internaționale, datele privind pasagerii-kilometri includ doar distanța parcursă pe rețelele naționale sau, cu alte cuvinte, partea din călătorie care are loc pe un anumit teritoriu național, nu și distanța parcursă pe întreaga călătorie.

Deoarece există o diferență între călătoriile anterioare la COVID-19 și perioada pandemică, Euronews.com a luat în considerare atât cifrele din 2019, cât și cele din 2021. Comparațiile publicației se bazează în principal pe datele din 2019.

Transportul feroviar: Pasageri-kilometri pe cap de locuitor

În 2019, pasagerii-kilometri pe cap de locuitor în călătoriile naționale și internaționale au variat de la 117 km în Grecia la 2.378 km în Elveția. Media UE a fost de 927 km. În 2021, aceste țări nu s-au schimbat, dar cifrele s-au schimbat. A fost de 61 km în Grecia și de 1 536 km în Elveția, în timp ce media UE a scăzut la 583 km.

România se află la coada clasamentului în ceea ce privește transportul feroviar: pasageri-kilometri pe cap de locuitor, cu 214 km.

În 2019, Austria (1 440 km) a avut cel mai mare număr de pasageri-kilometri din UE, urmată de Franța (1 437 km), Suedia (1 429 km), Germania (1 208 km) și Regatul Unit (1 078 km).

Danemarca (1.063 km), Cehia (1.019 km) și Italia (939 km) au fost alte țări cu cifre mai mari decât media UE.
Țările din Balcani au avut, în general, un număr mai mic de pasageri-kilometri pe cap de locuitor.
Malta și Cipru nu au căi ferate.

Factorii care influențează călătoriile internaționale

Călătoriile internaționale reflectă importanța navetiștilor internaționali în cadrul forței de muncă, proximitatea relativă a capitalelor sau a altor orașe față de frontierele internaționale, accesul la rețelele feroviare de mare viteză și poziția de-a lungul marilor coridoare de transport internațional, potrivit Eurostat.

În 2021, Luxemburg avea de departe cea mai mare distanță medie pentru călătorii internaționali pe calea ferată, cu 136 de kilometri pe cap de locuitor, urmată de Elveția (65,2 km).

Cehia (57,5 km), Franța (48,6 km), Germania (43,7 km), Danemarca (36,8 km) și Austria (26 km) aveau medii mai mari de călători-kilometri pe cap de locuitor în călătoriile internaționale decât media UE (22,7 km).

Estonia, Letonia, Lituania, Lituania și Grecia nu au raportat date privind călătoriile internaționale pe calea ferată.
Numărul de călătorii cu trenul pe cap de locuitor

În 2019, Elveția a fost lider și în ceea ce privește numărul de călătorii cu trenul pe cap de locuitor, cu 60,8 călătorii. În rândul altor țări, această cifră a variat de la 1,8 călătorii în Lituania la 40,8 călătorii în Luxemburg.

Media UE a fost de 18,4 călătorii.  Toate aceste cifre au fost semnificativ mai mici în 2021.

În 2019, numărul de călătorii cu trenul pe cap de locuitor a fost mai mare decât media UE în Danemarca (35,6), Germania (35,4), Austria (31,4), Regatul Unit (27,6), Suedia (25,9) și Franța (18,8).

Ponderea trenurilor în transportul de călători

Repartiția modală a transportului intern de călători este un alt indicator semnificativ. Această valoare descrie ponderea relativă a fiecărui mod de transport, cum ar fi transportul rutier sau feroviar, în totalul modurilor de transport.

Conform Eurostat, transportul interior acoperă toate activitățile de transport care se desfășoară pe uscat sau toate modurile, în afară de transportul aerian și maritim. În special, acesta include călătoriile cu autoturisme, trenuri și autocare, autobuze și troleibuze.

Cotele sunt calculate pentru fiecare mod de transport din totalul pasagerilor-kilometri pe baza datelor conform principiului teritorialității, reflectând toate transporturile efectuate pe teritoriul unei anumite țări.

În 2019, trenurile reprezentau 8 % din transportul interior de pasageri în UE, dar această pondere a scăzut la 6 % în 2021. În 2019, ponderea trenurilor în transportul interior de călători a variat de la 1 % în Grecia la 13,9 % în UE.

Dintre țările europene pentru care sunt disponibile date, Macedonia de Nord (0,6 %) a avut cea mai mică pondere, iar Elveția (20 %) a avut cea mai mare pondere.

În 2019, în mod similar cu alți indicatori, Elveția a fost urmată de Austria (20 la sută), Suedia (12,2 la sută), Țările de Jos (11,2 la sută) și Franța (10,3 la sută).

Germania (9,3 la sută) și Regatul Unit (8,5 la sută) au avut, de asemenea, ponderi mai mari decât media UE.

Țările din Balcani, cum ar fi Serbia (0,8%), Grecia (1%) și Bulgaria (2,2%) au avut ponderi foarte mici ale trenurilor în transportul interior de călători.

Sursa: economedia.ro

Distribuie dacă îți place!

Anunţuri mică publicitate