Structura anului școlar 2023 – 2024. Când începe școala în septembrie

Structura anului școlar 2023 – 2024. Când începe școala în septembrie

Mai sunt câteva zile și elevii intră în vacanța de vară.

Elevii și copiii de grădiniță vor începe anul școlar viitor pe 11 septembrie 2023. Anul școlar 2023 – 2024 are o durată de 36 de săptămâni de cursuri. „Școala altfel” și „Săptămâna verde” au loc în perioada 11 septembrie 2023 – 26 aprilie 2024, în intervale de câte 5 zile consecutive lucrătoare, a căror planificare se află la decizia unității de învățământ. Cele două programe se planifică în module diferite.

Fiecare unitate de învățământ comunică beneficiarilor primari ai educației și părinților/reprezentanților legali ai acestora, până la data de 1 octombrie 2023, structura detaliată a anului școlar, cu includerea deciziilor pentru elementele flexibile ale acesteia”, conform ordinului ministrului Educației nr. 3.800 din 9 martie 2023.

Structura anului școlar 2023 – 2024

Modulul 1: de luni, 11 septembrie 2023, până vineri, 27 octombrie 2023;

Vacanță 1: de sâmbătă, 28 octombrie 2023, până duminică, 5 noiembrie 2023

Modulul 2: de luni, 6 noiembrie 2023, până vineri, 22 decembrie 2023;

Vacanță 2: de sâmbătă, 23 decembrie 2023, până duminică, 7 ianuarie 2024;

Modulul 3: de luni, 8 ianuarie 2024, până vineri, 9 februarie 2024, respectiv vineri, 16 februarie 2024, sau vineri, 23 februarie 2024, după caz, la decizia inspectoratelor școlare județene/al municipiului București, în urma consultărilor cu beneficiarii primari ai educației, cu părinții/reprezentanții legali ai acestora și cu cadrele didactice, realizate la nivelul unităților de învățământ;

Vacanță 3: o săptămână, la decizia inspectoratelor școlare județene/al municipiului București, în perioada 12 februarie – 3 martie 2024;

Modulul 4: de luni, 19 februarie 2024, respectiv luni, 26 februarie 2024, sau luni, 4 martie 2024, la decizia inspectoratelor școlare județene/al municipiului București, după caz, până vineri, 26 aprilie 2024;

Vacanță 4: de sâmbătă, 27 aprilie 2024, până marți, 7 mai 2024;

Modulul 5: de miercuri, 8 mai 2024, până vineri, 21 iunie 2024;

Vacanță 5: de sâmbătă, 22 iunie 2024, până duminică, 8 septembrie 2024.

Prin excepție, pentru elevii claselor a XII-a zi, a XIII-a seral și frecvență redusă anul școlar are o durată de 34 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 7 iunie 2024.

Pentru elevii de clasa a VIII-a, anul școlar are o durată de 35 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 14 iunie 2024;

Pentru clasele din învățământul liceal — filiera tehnologică și pentru clasele din învățământul profesional, anul școlar are o durată de 37 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 28 iunie 2024.

Distribuie dacă îți place!