Ce spune Consiliul Județean Brașov despre situația financiară critică de la Spitalul Județean

Ce spune Consiliul Județean Brașov despre situația financiară critică de la Spitalul Județean

Situaţia financiară dificilă cu care se confruntă Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Braşov, ale cărui plăți restante și arierate înregistrate la 31 ianuarie 2024 totalizează 27.151.460 lei, este în atenţia conducerii Consiliului Judeţean Braşov.

După o întâlnire pe care Todorică-Constantin Şerban, preşedintele Consiliului Judeţean, a avut-o zilele trecute cu directoarea Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate (CASJ), Ancuţa Daisa, pe tema problemelor financiare ale celui mai important spital braşovean, joi, 22 februarie, şeful administraţiei publice judeţene a convocat o şedinţă cu Emil Mailat, managerul SCJU, la care au mai participat din partea executivului CJ Gabriela Agafiţei – directorul executiv al Direcţiei Economice, şi Adelina Văsioiu – directorul executiv al Direcţiei de Sănătate şi Asistenţă Medicală.

Majorarea repetată a preţurilor la medicamente şi materiale sanitare, inflaţia, cheltuielile cu utilităţile, coroborate cu creşterea numărului de pacienţi trataţi prin spitalizare continuă în anul 2023 comparativ cu anii precedenţi, în condiţiile unui număr mai mic de paturi în contract cu CASJ, reprezintă principalele cauze pentru starea financiară precară în care se găseşte spitalul.

Deşi valoarea serviciilor medicale furnizate de SCJU şi validate de CASJ Braşov pe anul 2023 este de 112.800.120,50 lei, valoarea contractată și decontată a fost de doar 106.286.475,97 lei.

În condiţiile în care aceste probleme nu pot fi rezolvate de Consiliul Judeţean Braşov, autoritatea neavând pârghii legale pentru a acoperi arieratele rezultate din cheltuielile implicate de asigurarea serviciilor medicale, preşedintele CJ a iniţiat demersurile pentru pregătirea unui proiect de Hotărâre de Guvern privind alocarea unor sume din fondul de rezervă aflat la dispoziţia Guvernului din care să fie acoperite arieratele spitalului.

Specialiştii din executivul judeţean lucrează deja la Nota de Fundamentare a proiectului de HG care va fi înaintat la Guvern în cel mai scurt timp posibil. În paralel, conducerea administraţiei judeţene intenţionează să solicite sprijinul Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din România, pentru ca problema fondurilor insuficiente cu care se confruntă şi alte spitale publice din ţară să fie adusă în atenţia Ministerului Sănătăţii şi a Ministerului Finanţelor. În acest sens, este necesară modificarea modalității de contractare pentru spitalele clinice județene de urgență, având în vedere importanța strategică și regională a acestora.

Pe de altă parte, preşedintele CJ i-a transmis managerului SCJU Braşov că trebuie să ia măsuri pentru creşterea veniturilor proprii ale spitalului, prin valorificarea mai bună a investiţiilor pe care Consiliul Judeţean le-a realizat atât din fonduri europene, cât şi din bugetul propriu, în ceea ce priveşte modernizarea şi dotarea secţiilor clinice şi a cabinetelor din ambulator.

„Practic, până la semnarea unui nou contract cu CASJ care să-i aducă mai multe fonduri, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov are nevoie urgentă de bani pentru acoperirea arieratelor şi a plăților restante, iar Consiliul Judeţean Braşov nu poate interveni aici. Ceea ce facem noi este să asigurăm şi în acest an, la fel ca până acum, fondurile necesare pentru reparaţii curente, investiţii în modernizarea dotărilor şi cofinanţări la diverse proiecte. În acest an, din bugetul local al judeţului am alocat Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă 21.882.280 lei, din care 3.707.730 lei pentru reparaţii şi 18.175.150 lei pentru investiţii. I-am solicitat domnului manager să ia măsuri pentru regândirea structurii funcţionale a spitalului, în vederea optimizării activităţii şi obţinerii unei contractări mai bune a serviciilor medicale furnizate, dar şi pentru creşterea cuantumului fondurilor proprii obţinute din valorificarea dotărilor de ultimă oră de care beneficiază spitalul, cu atât mai mult cu cât efectul investiţiilor noastre s-a reflectat în numărul mai mare de cazuri rezolvate în anul 2023, precum şi în complexitatea acestora. Amintesc doar că pentru dotarea cabinetelor din ambulator am achiziţionat din fonduri europene echipamente precum: ecograf staționar Doppler, aparat electrochirurgie, electromiograf, sistem video EEG, unitate completă examinare ORL, sistem videoendoscopie colonoscopie, aparat scopie și grafie, computer tomograf”, a precizat preşedintele CJ Todorică-Constantin Şerban.

Alte măsuri pe care conducerea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov le poate adopta pentru sporirea veniturilor proprii sunt:

creșterea numărului de norme pe specialitățile din ambulatorul integrat ale medicilor aflați în relație contractuală cu CASJ Brașov. În prezent, numărul de norme este 23, iar medicii în relație cu CASJ Brașov sunt în număr de 117;

Alte articole:   Patru asociații și ONG-uri primesc finanţare nerambursabilă de la Consiliul Judeţean Braşov

creșterea numărului de servicii medicale în cadrul spitalizării de zi;

creșterea numărului de paturi contractabile pentru spitalizarea continuă. La această dată spitalul funcționează cu un număr de 834 paturi, dintre care 52 paturi ATI (necontractabile);

monitorizarea continuă a indicatorilor de utilizare a serviciilor, precum și o gestiune eficientă a costurilor la nivelul fiecărei secții/structuri medicale;

inventarierea studiilor clinice efectuate în cadrul SCJU Brașov și realizarea demersurilor de încheiere de contracte în baza cărora se pot obține venituri suplimentare.

Situație financiară critică la Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov! „Dacă nu găsim soluții, în 3 luni închidem spitalul!”

Spitalul Județean Brașov are datorii de peste 40 de milioane de lei

Distribuie dacă îți place!

Anunţuri mică publicitate