Sebastian Rusu: ,,Primarul Coliban a ieșit public, în social media, mințind din nou și lansând o serie de acuzații fără temei la adresa consilierilor care nu i-au aprobat proiectul privind finanțarea programelor sportive”

Sebastian Rusu: ,,Primarul Coliban a ieșit public, în social media, mințind din nou și lansând o serie de acuzații fără temei la adresa consilierilor care nu i-au aprobat proiectul privind finanțarea programelor sportive”


Sebastian Rusu, viceprimarul Brașovului, a anunțat că în ședința extraordinară a Consiliului Local de săptămâna trecută nu a fost aprobat proiectul de Hotărâre privind finanțarea nerambursabilă din bugetul Municipiului Braşov a programelor sportive, un proiect inițiat de primarul Coliban.

În stilu-i caracteristic, primarul a ieșit public, în social media, mințind din nou și lansând o serie de acuzații fără temei la adresa consilierilor care nu i-au aprobat proiectul.
Cluburile și asociațiile sportive și brașovenii trebuie să știe care este ADEVĂRUL, pentru că noi, consilierii PNL dorim ca sportul să fie finanțat corect și în mod transparent din bugetul public al municipiului Brașov. Așadar…
1️⃣ #PNLBrașov a susținut și va susține, permanent, sportul brașovean și activitatea structurilor sportive locale.

De ce nu a votat PNL ghidul în forma propusă de primar?

2️⃣ Nu am fost de acord cu proiectul primarului pentru că am primit mai multe sesizări, din partea reprezentanților structurilor sportive din #Brașov, care ne-au reclamat faptul că nu știau nimic legat de Ghidul de finanțare a proiectelor sportive și întrebau cum pot intra în posesia lui pentru a-l studia sau s-au arătat contrariați de faptul că nu a existat nicio dezbatere publică, așa cum toată lumea se aștepta și cum, de pildă, s-a întâmplat anul trecut. De asemenea, mi s-a mai spus că la un moment dat ghidul ar fi fost publicat pe site-ul Primăriei, fără a fi semnat și asumat de cineva, iar la scurt timp ar fi fost retras. Noi, consilierii locali, am primit documentația acestui #proiect cu doar câteva zile înaintea ședinței de CL Brașov.

3️⃣ În dimineața zilei în care a fost convocată ședința extraordinară de Consiliu Local, i-am atras atenția domnului primar că din partea structurilor sportive mi-au fost transmise mai multe greșeli și interpretări eronate care apăreau în Ghid, motiv pentru care l-am avertizat că acestea trebuie corectate. I-am specificat cât se poate de clar domnului primar că nu suntem de acord cu Ghidul propus spre aprobare și că nu îi vom acorda un vot favorabil până când nu va fi modificat cu consultarea structurilor sportive.

Ba chiar i-am propus să-l retragă de pe Ordinea de zi, să-l analizăm cu atenție și abia apoi să-l supună votului – în ședința ordinară a Consiliului Local de la sfârșitul lunii aprilie, după Paștele ortodox. Ca și în alte dăți, primarul s-a încăpățânat și nu a luat în seamă propunerea. A urmat votul din ședința de Consiliu, cu rezultatul cunoscut: proiectul a primit aviz nefavorabil.

Alte articole:   Cetatea Râșnov intră într-o nouă etapă de restaurare

Nereguli în ghidul de finanțare

4️⃣ Pentru o corectă informare a celor implicați în sportul brașovean și a cetățenilor amintesc o parte din aspectele ce mi-au fost semnalate:

➡️ La condiții și criterii de eligibilitate pentru solicitanți (capitolul III, art. 6, alin. 1, lit. a), conform formulării greșite din #Ghid, doar pe baza statutului înregistrat la Judecătorie, ORICE ASOCIAȚIE fără Autorizație de funcționare și Certificat de identitate sportivă (CIS) eliberate de Ministerul Sportului (deci, NU ESTE OBLIGATORIU STRUCTURĂ SPORTIVĂ!) poate să solicite și să obțină finanțare de la bugetul local pentru proiecte în domeniul sportului.
Din Ghid: „Desfășoară programe/proiecte/activități sportive, conform statutului înregistrat la instanță SAU conform Certificatului de Înregistrare Sportivă (CIS) prin care solicitantul atestă că este o structură sportivă de drept privat, înființată sau care își desfășoară activitatea pe raza Municipiului Braşov”.

De asemenea, tot din Ghid (cap. I, art. 3, alin. 10): „Finanţare nerambursabilă – alocaţie financiară directă din fonduri publice, în vederea desfăşurării de către structurile sportive de drept public/privat sau PERSOANE JURIDICE FĂRĂ SCOP PATRIMONIAL a unor ACTIVITĂȚI NONPROFIT care să contribuie la realizarea unor programe de interes public în domeniul sportului”.
„Asta înseamnă că orice ONG care are prevăzută în statut o activitate secundară recreațională, de timp liber sau agrement poate să vină să aplice și la sportul de performanță. Nu e corect, nu e normal, ori dăm bani la #sport, ori dăm bani la ONG-uri!”, mi s-a invocat.

Cluburile, obligate sa facă achiziții pe SEAP

➡️ La capitolul VII – Decontarea cheltuielilor, la articolul 36 se precizează că „beneficiarii au obligația de a achiziționa bunurile și serviciile cu respectarea principiilor prevăzute în legislația în vigoare privind atribuirea contractelor de achiziție publică”. Este #GREȘIT pentru că beneficiarii care sunt structuri private nu cad sub incidența Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice.
Am fost întrebat, pe bună dreptate: „Cum, noi, care sunt asociații de drept privat să fim obligați să ne facem achizițiile din cadrul proiectului prin Sistemul electronic de achiziții publice/ SEAP ca o instituție publică, așa cum funcțioenază cluburile sportive de drept public?”.

➡️ Conform Ghidului propus de primar, MEMBRII COMISIEI de evaluare AU DREPTUL SĂ INTERVINĂ ȘI SĂ MODIFICE BUGETUL unui proiect. În momentul în care apar anumite neclarități privitoare la buget, e normal ca solicitantului să-i fie cerute clarificări, ori de câte ori e nevoie, până la edificare. Intervenind asupra bugetului și/ sau modificându-l, orice membru al comisiei ar putea fi acuzat de LIPSĂ DE IMPARȚIALITATE.
Din Ghid (capitolul IV, art. 13, alin. 4): „Membrii comisiei de evaluare au dreptul de a opera corecții sau modificări în bugetul proiectului”.

Alte articole:   Cetatea Râșnov intră într-o nouă etapă de restaurare

Ba mai mult, membrilor comisiei de evaluare li acordă dreptul de „a opera MODIFICAREA BUGETULUI proiectului, în sensul REDUCERII CHELTUIELILOR ELIGIBILE” (cap. IV, art. 13, alin 4, lit. b). „În acest condiții nu mai putem să avem o evaluare corectă și obiectivă a proiectelor”. Asta susțin reprezentanții cluburilor din Brașov.

➡️ Așa cum este prezentat (cap. I, art. 3, alin 3), GRUPUL ȚINTĂ NU ESTE FUNDAMENTAT CORECT, pentru că sportul li se adresează tuturor categoriilor sociale. Nu ține cont de nicio apartenență, statut social sau funcție.
Din Ghid: „Grupul țintă al proiectului este alcătuit din persoanele cărora li se adresează proiectul și care au în comun aceeași nevoie sau problemă. Aceștia reprezintă categoria (socială, economică etc.) din care se selectează beneficiarii proiectului”.

➡️ Solicitanții sunt DISCRIMINAȚI și TRATAȚI INEGAL în obținerea punctajului pentru proiect (capitolul III, art. 6, alin. 5).
Din Ghid: „Parteneriatul nu este obligatoriu în cadrul proiectului, dar este valorizat, prin punctaj suplimentar”.
Cu alte cuvinte, o structură sportivă care poate să-și desfășoare și implementeze proiectul singură, în mod independent, primește punctaj inferior unei structuri sportive care are nevoie de cel puțin un partener pentru a-și duce proiectul la bun sfârșit, dar care primește un bonus în punctajul de evaluare pentru că are partener(i) în proiect.

Zile lucrătoare sau zile calendaristice?

➡️ Ghidul NU TRATEAZĂ în mod UNITAR perioadele referitoare la un proiect (contestații, contractare). La capitolul IV – Organizarea concursului local de proiecte sportive (art. 16, alin. 1) și la capitolul V – Finanțarea proiectelor selectate (art. 17) se face referire #DISCREȚIONAR fie la zile lucrătoare, fie la zile calendaristice. „Toate termenele din Ghid să fie calculate în zile lucrătoare, ori în zile calendaristice, dar să nu fie amestecate”, mi s-a transmis.

➡️ Din Ghid (cap. II, art. 4.1, alin 2, lit. e), aflăm că ÎNCURAJAREA PRACTICĂRII SPORTURILOR NAUTICE ÎN MUNICIPIUL BRAȘOV se numără printre obiectivele liniei de finanțare „Sportul pentru toți”.

Alte articole:   Cetatea Râșnov intră într-o nouă etapă de restaurare

➡️ „Dezvoltarea sportului școlar și a sportului universitar” este ÎNCADRATĂ GREȘIT la cap. II, art. 4.1, alin. 2, lit. c. Finanțarea sportului școlar și universitar este asigurată de instituții publice (școli, licee, universități). Care la rândul lor sunt finanțate de la bugetul de stat, de către Ministerul Educației. În Legea nr. 69/2000 a educației fizice și sportului, Educaţia fizică şi sportul şcolar şi universitar – la capitolul I și Sportul de performanță – la capitolul IV sunt separate și definite foarte clar.

Există limită pentru cereri de finanțare de la un singur solicitant?

➡ Ghidul trebuie să prevadă foarte clar CÂTE CERERI DE FINANȚARE aferente unei activități sportive. Dar și CÂTE PROIECTE depuse de către același beneficiar se pot finanța, pentru că sunt formulări care se contrazic (cap. I, art. 2, alin 3 cu cap. II, art. 5, alin. 3).

➡️ Cu excepția a trei legi (Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice, Legea nr. 69/2000 a educației fizice și sportului și Ordonanţa nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii), NU ESTE PREZENTAT CADRUL LEGISLATIV COMPLET care a stat la baza fundamentării Ghidului. Nefiind precizate la capitolul I – Dispoziții generale (art. 1, alin. 2), nu știm dacă au fost avute în vedere sau nu acte normative importante în activitatea sportivă ca:

  • Ordinul nr. 664 din 6 septembrie 2018 privind finanţarea din fonduri publice a proiectelor şi programelor sportive;
  • Hotărârea nr. 884/2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000;
  • Hotărârea nr. 1447 din 28 noiembrie 2007 privind aprobarea normelor financiare pentru activitatea sportivă.

5️⃣ Structurile sportive pot să consulte proiectul de Hotărâre privind aprobarea finanțării nerambursabile din bugetul Municipiului Braşov a programelor sportive pe site-ul Primăriei.

💛💙 Cu toții ne dorim să susținem sportul brașovean, să fim alături de reprezentanții Brașovului în activitatea lor de performanță. Să încurajăm practicarea sportului în comunitatea noastră și să ne bucurăm, împreună, de evenimente și competiții sportive de calitate. Organizate în municipiul nostru de către structurile sportive locale, în primul rând!
Sportul a fost și rămâne, pe mai departe, un adevărat #ambasador al Brașovului!

Distribuie dacă îți place!

Distribuie dacă îți place!

Anunţuri mică publicitate