Peste 230 de angajatori din Brașov au fost sancționați de ITM în 2022

Peste 230 de angajatori din Brașov au fost sancționați de ITM în 2022

În urma celor 2.146 controale efectuate de ITM pe parcursul anului 2022 , în domeniul relațiilor de muncă, au fost sancţionaţi contravenţional 235 angajatori.

S-au aplicat 1.207 de sancţiuni contravenţionale pentru încălcarea prevederilor
legale în domeniul relaţiilor de muncă, după cum urmează:

200 amenzi în valoare totală de 3.056.600 lei

1.007 avertismente

s-au dispus 1.455 măsuri obligatorii vizând remedierea deficienţelor constatate şi intrarea în legalitate a angajatorilor controlaţi


De asemenea,în perioada la care facem referire s-au efectuat 2.023 controale având ca obiectiv verificarea modului în care se respectă prevederile legale referitoare la munca nedeclarată, rezultatele acestor controale evidentiindu-se astfel:

pentru primirea la muncă a unei persoane fără încheierea contractului individual de muncă în formă scrisă, cel târziu în ziua anterioară începerii activităţii, au fost sancţionaţi pentru utilizarea muncii fără forme legale 51 angajatori.

Au fost identificate 238 persoane care prestau activitate fără forme legale de angajare dintre care 98 femei.

S-au aplicat 43 amenzi contravenţionale pentru “munca la negru”, în valoare totală de 1.940.000 lei si 17 avertismente scrise . Nu au fost identificați tineri între 15 şi 18 ani prestând activitate fără forme legale de angajare.

pentru primirea la muncă a persoanelor fără transmiterea elementelor contractului individual de muncă în registrul general de evidenţă a salariaţilor cel târziu în ziua anterioară începerii activităţii, s-au aplicat 7 amenzi contravenţionale în cuantum de 460.000 lei si 8 avertismente scrise

în cele 2.023 controale efectuate s-au aplicat 2 amenzi contravenţionale în cuantum de 40.000 lei și 1 avertisment scris pentru primirea la muncă a salariaţilor în perioada în care aceştia au avut contractul individual de muncă suspendat.

pentru primirea la muncă a salariaţilor cu depăşirea duratei timpului de muncă stabilită în cadrul contractelor individuale de muncă cu timp parţial s-au aplicat 9 avertismente scrise.


Astfel, cu ocazia celor 2.023 controale efectuate au fost sancţionaţi 73 angajatori pentru încălcarea prevederilor legale referitoare la munca nedeclarată, reprezentând 3% din totalul angajatorilor verificaţi, fiind aplicate în total 87 sancţiuni, şi anume: 52 amenzi contravenţionale în cuantum de 2.440.000 lei şi 35 avertismente scrise.


Una dintre activitățile principale desfășurate de inspectorii de muncă din cadrul Serviciului de Securitate și Sănătate în Muncă o constituie avizarea dosarelor de cercetare a evenimentelor soldate cu incapacitate temporară de muncă și cercetarea evenimentelor soldate cu decesul persoanei, evenimente colective, cu invaliditate evidentă și/sau cu invaliditate temporară.


În anul 2022, s-a înregistrat o creștere a numărului de evenimente produse pe raza județului Brașov, respectiv au fost înregistrate comunicări privind producerea a 574 evenimente, față de 563 evenimente produse în anul 2021.


Numărul de dosare de cercetare întocmite de comisiile numite de angajator și verificate și avizate de inspectorii de muncă în anul 2022 a fost de 533 față de 510 de dosare avizate în anul 2021.


De menționat faptul că, în urma analizării dosarelor de cercetare întocmite de comisia numită de angajator și verificate și avizate de inspectorii de muncă, s-a constatat că 25,5% sunt accidente în afara muncii, 20,5 % sunt accidente ușoare care au avut drept consecință leziuni superficiale care au necesitat numai acordarea primelor îngrijiri medicale și au antrenat incapacitatea de muncă cu o durată mai mică de 3 zile și 54% sunt accidente de muncă cu incapacitate temporară de muncă mai mare de 3 zile.


Totuși, trebuie remarcat faptul că numărul de evenimente comunicate de angajator și pentru care cercetarea este în sarcina inspectorilor de muncă, s-a păstrat aproximativ la același număr, respectiv 29 evenimente produse în anul 2021 și 30 de evenimente produse în anul 2022, după cum urmează: 27 evenimente soldate cu decesul victimei, 2 evenimente soldate cu invaliditate confirmată și un eveniment în care a fost implicat un cetățean străin.


În ceea ce privește evenimentele cercetate de inspectorii de muncă pentru care s-a finalizat cercetarea în anul 2022, trebuie subliniat faptul că 24 sunt accidente mortale în afara muncii – respectiv 64,8% dintre evenimente au avut cauze natură patologică.


În această perioadă nu s-au înregistrat accidente de muncă colective
Sectoarele economiei naţionale în care au fost înregistrate cele mai multe accidente de muncă sunt:
▪ Fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor și semiremorcilor – 50 de accidentaţi (23,36 % din totalul accidentaţilor);
▪ Industria construcțiilor metalice – 12 accidentaţi (5,52 % din totalul accidentaţilor)
▪ Construcții – 21 de accidentați (9,67 % din totalul accidentaţilor).


În anul 2022, au încheiat incapacitatea temporară de muncă 204 persoane prin reluarea
activităţii.


Din punctul de vedere al vârstei persoanelor accidentate, analiza accidentelor de muncă a evidenţiat faptul că persoanele cu vârsta cuprinsă între 50 şi 60 de ani deţin ponderea cea mai mare, de 20,27 %din numărul total al accidentaţilor, urmat de persoanele cu vârsta cuprinsă între 40 și 50 de ani – 18,43 %.


Analiza accidentelor din punctul de vedere al vechimii la locul de muncă relevă faptul că 44,95 % din totalul accidentaţilor sunt lucrători cu vechime de până la 5 ani, iar cei din grupa de vechime 5 – 10 ani reprezintă 9,6 % din numărul total al accidentaților.


Ocupaţia cea mai frecvent întâlnită în rândul persoanelor accidentate în muncă este cea de muncitor necalificat la asamblarea pieselor – un număr de 22 de accidentați cu incapacitate temporară de muncă, reprezentând 10,13% din totalul persoanelor accidentate.


A doua ocupaţie cu pondere mare în economie este cea de de operator la mașini unelte automate – un număr de 16 de persoane accidentate, reprezentând 7,37 % din totalul persoanelor accidentate,
Ocupaţia care deţine locul al treilea ca pondere în economie este cea de conducător auto –9 persoane accidentate, ceea ce reprezintă 4,14 % din totalul persoanelor accidentate.


Analiza accidentelor din punctul de vedere al vechimii la locul de muncă relevă faptul că 44,95 % din totalul accidentaţilor sunt lucrători cu vechime de până la 5 ani, iar cei din grupa de vechime 5 – 10 ani reprezintă 9,6 % din numărul total al accidentaților.

Distribuie dacă îți place!

Anunţuri mică publicitate