ITM a verificat mai multe benzinării din Braşov

ITM a verificat mai multe benzinării din Braşov

Campania Națională de verificare a modului în care sunt respectate cerințele minime pentru îmbunătățirea securității și protecția sănătății lucrătorilor de către angajatorii care desfăşoară activități de producţie, depozitare şi comercializare a carburanților auto se desfășoară pe parcursul a două trimestre, respectiv trim.II și trim.III, și vizează următoarele obiective:

deţinerea de către toţi utilizatorii a certificatului de examinare „in situ”, pentru instalaţiile care funcţionează în mediu potenţial exploziv (inclusiv reexaminările acestuia);

asigurarea purtării de către toţi lucrătorii expuşi la atmosfere explozive a echipamentelor individuale de protecţie adecvate;

respectarea de către toţi angajatorii a instrucţiunilor scrise privind folosirea surselor de foc deschis si fumatul la locurile de muncă;

deţinerea de către toţi angajatorii a Fişelor cu date de securitate actualizate pentru toţi agenţii chimici periculoşi prezenţi la locurile de muncă (inclusiv carburanţi auto) şi punerea acestora la dispoziţia lucrătorilor.


La nivelul județului Brașov, pâna la această dată,în urma verificării unui număr de 3 depozite de carburanți și 10 stații de comercializare cu amănuntul a carburanților (benzinării), inspectorii de muncă din cadrul serviciului de securitate și sănătate în muncă au constatat că, deși, în general, măsurile dispuse în urma controalelor anterioare au fost realizate, aceștia au dispus în continuare , în anumite cazuri, măsuri pentru conformare ( ex. purtarea echipamentului de protecție individual).

Distribuie dacă îți place!

Anunţuri mică publicitate