Informare referitoare la campania “Dar din suflet pentru seniori”

Informare referitoare la campania “Dar din suflet pentru seniori”

În prima săptămână a Campaniei “Dar din suflet pentru seniori”, cu ocazia Sărbătorilor de Paște 2024 sau intrat în posesia tichetelor un număr de 2011 beneficiari. Dintre aceștia 1793 sunt beneficiari care au ridicat tichetele și în campaniile trecute, iar 218 beneficiari au intrat în posesia tichetelor pentru prima dată.

Reamintim că:

  • Beneficiarii sprijinului financiar sunt pensionarii care au domiciliul stabil în municipiul Brașov, au venituri de până la 2000 lei/lună, vârsta de minim 63 ani femeile sau minim 65 ani bărbații sau împlinesc vârsta până în data de 31.12.2024 inclusiv și nu au datorii față de bugetul local.
  • Sprijinul financiar se va acorda sub formă de tichete în valoare totală de 200 lei (10 tichete*20 lei/tichet) care pot fi utilizate exclusiv pentru achiziționarea de produse alimentare;
  • Persoanele care îndeplinesc condițiile de eligibilitate vor depune o cerere conform modelului prestabilit, însoțită de următoarele documente:

– actul de identitate (CI sau BI) în original;

– cupon de pensie pentru luna anterioară sau luna solicitării, în original;

– împuternicire olografă în cazul persoanelor vârstnice nedeplasabile, însoțită de documente medicale din care să reiasă incapacitatea solicitantului de a se deplasa;

– actul de identitate al împuternicitului, când este cazul, copie;

– Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

 depunerea cererii însoțită de documentele justificative, se face concomitent cu ridicarea tichetelor;

  • ridicarea tichetelor valorice de la sediul DAS Brașov (fie personal, fie prin persoană împuternicită-pentru persoanele nedeplasabile).

Important – Beneficiarii care au intrat în posesia tichetelor în anul 2023 NU mai completează o nouă cerere ci doar se prezintă la DAS Brașov cu actul de identitate în original  și cuponul de  pensie din luna solicitării sau din luna anterioară pentru ridicarea tichetelor.

Programul de lucru cu publicul al Direcției de Asistență Socială Brașov este: luni, marți, miercuri,vineri între orele 08:30-15:00 (pauză de dezinfecție 11:30-12:00) și joi între orele 8.30-17.00 (pauză de dezinfecție 14:30-15:00).

Perioada de desfășurare a Campaniei “Dar din suflet pentru seniori” cu ocazia Sărbătorilor de Paște 2024este 25.03.2024-30.04.2024

Pentru informații suplimentare accesați:

http://www.dasbv.ro/prestatii-si-beneficii-sociale/acordarea-tichetelor-sociale-pentru-suflet/

 

Distribuie dacă îți place!