FOTO- Protocol de colaborare între CCI Brașov și Autoritatea Naţională Pentru Formare Profesională Iniţială în Sistem Dual

FOTO- Protocol de colaborare între CCI Brașov și Autoritatea Naţională Pentru Formare Profesională Iniţială în Sistem Dual

Protocol de colaborare între CCI Brașov și Autoritatea Naţională Pentru Formare Profesională Iniţială în Sistem Dual din România pentru redefinirea învăţământului profesional şi ethnic. Camera de Comerț și Industrie Brașov a organizat, miercuri, la Biblioteca Județeană George Barițiu, o întâlnire pe tema optimizării sistemului de formare profesională în sistem dual din România.

Au participat reprezentanţii Autoritații Naţionale Pentru Formare Profesională Iniţială în Sistem Dual din România, reprezentanţii Inspectoratului Şcolar al Judeţului Brașov, ai mediului de afaceri, primarul George Scripcaru, președintele Consiliului Judeţean Brașov, Adrian Veștea; discuţiile fiind conduse de președintele CCI BV Costea Silviu.


Scopul acestui eveniment a fost promovarea și încurajarea învăţământului dual și consolidarea implicării CCI Brașov în valorificarea practicilor de formare profesională, prin semnarea unui protocol de colaborare între CCI Brașov și Autoritatea Naţională Pentru Formare Profesională Iniţială în Sistem Dual din România, care are un rol strategic în redefinirea învăţământului profesional şi tehnic.


În cadrul întâlnirii, s-a discutat, printre altele, despre parteneriatul public – privat între administraţia locală, agenţii economici şi şcoală, liceele tehnologice beneficiind, în acest sens, de suport în ceea ce priveşte baza materială.


Dl Preşedinte, Gabriel Bratu a prezentat rolul şi obiectivele Autorităţii Naţionale Pentru Formare Profesională Iniţială în sistem Dual din România, a subliniat rezultatele Şcolii Profesionale Germane Kronstadt, a cărei politică educaţională este confirmată deja de istoricul acestei şcoli profesionale cu personalitate juridică, cu începere din anul 2013.
De semenea, a fost menţionat faptul că există avantaje fiscale de care se bucură agenţii economici – parteneri în cadrul acestui sistem, subliniind importanţa implicării la nivel regional a Camerei de Comerţ și Industrie Brașov, respectiv importanţa semnării protocolului de colaborare care urmărește dezvoltarea proiectelor la nivel local, regional și național, în scopul îmbunătățirii sistemului de formare și certificare profesională în sistem dual.


Dna Inspector Școlar General Ariană Bucur a prezentat o situaţie a invaţamantului dual din Brașov din ultimii doi ani, menţionând creșterea cererii atât din partea elevilor cât și din partea agenţilor economici, luându-se în considerare toate solicitările din mediul privat.
Dl Primar, George Scripcaru a susținut și a încurajat această inițiativă, specificând că va fi în continuare alături de Inspectoratul Județean Brașov, în ceea ce privește dezvoltarea infrastructurii locale necesare (internate, mijloace de transport pentru elevi…).


De asemenea, domnul Primar a subliniat faptul că Sistemului Cameral din România trebuie să i se acorde mai multe prerogative legale pentru a se putea implică mai mult în propunerile și inițiativele legislative în acest domeniu.
Dl Președinte al Consiliului Județean, Adrian Vestea, a asigurat întreaga audiență de deschiderea și implicarea directă în acest proiect, în funcție de competențe.


Dl Președinte al Camerei de Comerț și Industrie Brașov, Silviu Costea a menționat că instituția pe care o conduce s-a implicat și până acum prin organizarea mai multor întâlniri pe această temă, împreună cu autoritățile locale, cu parlamentari și reprezentanți ai mediului de afaceri, în vederea corelării necesităților antreprenorilor și domeniul de formare profesională.


De asemenea, dl Președinte are încredere că prin semnarea protocolului de colaborare, Camera de Comerț și Industrie Brașov, devenind unul dintre cele 8 Centre Regionale acreditate de Autoritatea Națională pentru Formare Profesională Iniţială în Sistem Dual din România, se creează o premisă pentru un parteneriat mai puternic și o rată de succes mai mare, în domeniul formării profesionale.


Ca urmare a intervenţiilor reprezentanţilor operatorilor economici cu experienţa în domeniu și a celor care doresc să devină parteneri de practică, s-au conturat câteva propuneri și obiective de îndeplinit, printre care și consilierea parinţilor și a cadrelor didactice, în special a diriginţilor despre importanţa sistemului de învăţământ dual și avantajele acestuia.


Având în vedere protocolul de colaborare semnat astăzi, CCI Brașov, va deveni polul de relaţionare între Autoritatea Guvernamentală, Inspectoratul Școlar Județean și mediul de afaceri, implicându-se direct în activitaţile de creștere a angajabilitaţii absolvenţilor de invaţamant profesional răspunzând astfel necesităţii de forță de muncă calificată a companiilor, potrivit unui comunicat remis de CCI Braşov.
 

Distribuie dacă îți place!

Anunţuri mică publicitate