Fiscul suspendă popririle pentru populaţie, iar IMM-urile pot amâna plata utilităţilor şi a chiriilor

Fiscul suspendă popririle pentru populaţie, iar IMM-urile pot amâna plata utilităţilor şi a chiriilor

Printre măsurile aprobate de Guvern în contextul răspândirii virusului COVID-19, se numără și suspendarea popririlor pentru populație, dar și măsuri pentru sprijinirea companiilor afectate de răspândirea noului coronavirus.

Potrivit unui comunicat al Ministerului Finanțelor Publice, Guvernul a decis să se suspende sau sa nu înceapă măsurile de executare silită prin poprire a persoanelor fizice, cu excepția executărilor silite care se aplică pentru recuperarea creanțelor bugetare stabilite prin hotărâri judecătorești pronuntate în materie penală.

Măsurile de suspendare a executării silite prin poprire asupra sumelor urmăribile reprezentând venituri și disponibilități bănești se aplică, prin efectul legii, de către instituțiile de credit sau terții popriți, fără alte formalități din partea organelor fiscale.

Fără dobânzi și penalități de întârziere

De asemenea, până la încetarea stării de urgență, pentru obligațiile fiscale scadente începând cu data intrãrii în vigoare a ordonanței de urgență și neachitate până la încetarea măsurilor prevãzute de starea de urgențã nu se calculeazã și nu se datorează dobânzi și penalitãți de întârziere conform Codului de procedură fiscală. Această facilitate va fi menținutã pentru încă 30 de zile de la încetarea stãrii de urgențã.

În acest fel, contribuabilii sunt eligibili să participe, de exemplu, la procedurile de achizițiile publice derulate în această perioadã sau să nu li se anuleze diverse autorizații.

Alte articole:   Rasaliu, președintele grupului parlamentar de prietenie cu Republica Populară Chineză

Amânarea plății utilitățiilor și chiriilor pentru IMM-uri

Pe durata stării de urgență, întreprinderile mici și mijlociicare dețin certificatul de situație de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, beneficiazã de amânarea la platã pentru serviciile de utilități – electricitate, gaze naturale, apă, servicii telefonice si de internet, precum și de amânarea la platã a chiriei pentru imobilul cu destinație de sediu social și de sedii secundare.

Prin derogare de la alte dispoziții legale, în contractele în derulare, altele decât cele prevãzute anterior încheiate de întreprinderile mici sau mijlocii, care dețin certificatul de situație de urgențã emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, poate fi invocatã forța majorã împotriva acestora numai după încercarea, doveditã cu înscrisuri comunicate între pãrți prin orice mijloc, inclusiv prin mijloace electronice, de renegociere a contractului, pentru adaptarea clauzelor acestora cu luarea în considerare a condițiilor excepționale generate de starea de urgență.

Prorogarea termenelor de depunere a notificărilor

Având în vedere riscul apariției unor dezechilibre financiare la nivelul economiei naționale cu impact asupra contribuabililor, a fost considerată necesară prorogarea dispozițiilor referitoare la termenele de depunere a notificãrilor și a cererilor depuse de aceștia pentru a beneficia de măsurile de restructurare a obligațiilor bugetare.

Alte articole:   De astăzi RATBV reia cursa pe traseul 100!

Astfel, s-a decis prorogarea termenului pentru depunerea intenției de restructurare pânã la data de 31 iulie 2020 și prorogarea termenului de depunere a cererii de restructurare pânã la data de 30 octombrie 2020

Prin derogare de la prevederile privind Codul Fiscal, contribuabilii care aplicã sistemul de declarare și platã a impozitului pe profit anual, cu plăți anticipate efectuate trimestrial, pot efectua plățile anticipate trimestriale pentru anul 2020, la nivelul sumei rezultate din calculul impozitului pe profit trimestrial curent. Modul de calcul se pãstreazã pentru toate trimestrele anului fiscal 2020. D

De asemenea, pentru cei care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, se aplicã pentru plãțile anticipate datorate pentru trimestrele rãmase din anul modificat care se încheie în anul 2020, precum și pentru calculul celor care sunt aferente trimestrelor din anului fiscal modificat care începe în anul 2020 și sunt cuprinse în anul calendaristic 2020.

Credite garantate de stat

Ministerul Finanțelor va garanta până la 80% din valoarea finanțãrilor acordate IMM. Valoarea maximã a creditelor/liniilor de credit pentru finanțarea capitalului de lucru acordate unui beneficiar nu poate depãși media cheltuielilor aferente capitalului de lucru din ultimii doi ani fiscali, în limita a 5 milioane lei. Pentru creditele de investiții, valoarea maximã a finanțãrii este de 10 milioane de lei.

Alte articole:   Kelemen Hunor s-a dus la Washington ca să se plângă că etnicii maghiari din România nu au drepturi

Totodatã, valoarea maximă cumulatã a finanțãrilor garantate de stat care pot fi acordate unui beneficiar în cadrul acestei facilitãți este de 10 milioane lei.

Pentru microîntreprinderi sau întreprinderi mici, statul va acorda garanții pentru credite/linii de credit pentru finanțarea capitalului de lucru, exclusive dobânzile, comisioanele și speze bancare aferente creditului garantat de stat în procent de maximum 90%. Valoarea maximã a finanțãrilor va fi de 500.000 lei pentru microîntreprinderi și de 1 milion de lei pentru întreprinderile mici.

Valoarea maximã a fiecãrei finanțãri acordate unui beneficiar nu poate depãși media cheltuielilor aferente capitalului de lucru din ultimii doi ani fiscali, în limita pragurile prevãzute anterior.

Ministerul Finanțelor Publice va subvenționa 100% din dobânzile pentru creditele ce urmeazã a fi garantate, atât pentru microîntreprinderi, cât și pentru întreprinderi mici și mijlocii.

Dobânda va fi subvenționatã de la momentul acordãrii creditului pânã la data de 31 martie 2021.

Condiția este ca firmele să dovedească printr-un atestat de la Ministerul Economiei (obtinut în mediul online) că au suferit pierderi de pe urma epidemiei de coronavirus.

Deciziile pe care le-am prezentat le găsiți și pe site-ul Ministerul Finanțelor Publice .

Distribuie dacă îți place!

Anunţuri mică publicitate