EXCLUSIV RATBV și Consiliul Local, buni de plată într-un dosar cu un fost director al societății

EXCLUSIV RATBV și Consiliul Local, buni de plată într-un dosar cu un fost director al societății

RATBV SA a pierdut procesul cu fostul director general al societății, Radu Cristian. Conform OUG 109/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, persoanele din conducerea companiei publice (iar RAdu Cristian a făcut parte și din CA), erau plătite cu două tipuri de indemnizații: una fixă și una variabilă, în fucnție de rezultate.

Decizia instanței, care nu este definitivă:

„Admite acţiunea civilă formulată şi precizată de reclamantul Radu Cristian, în contradictoriu cu pârâţii RATBV SA BRAŞOV, şi CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAŞOV şi în consecinţă: obligă pârâta RATBV SA BRAŞOV să plătească reclamantului suma de 86.118 lei brut, reprezentând indemnizaţie variabilă datorată pentru perioada 2013 – 2016, sumă care va fi actualizată cu rata inflaţiei comunicată de INS, calculată de la data scadenţei fiecărei sume datorate anual şi până la plata efectivă a acestora. Obligă pârâta RATBV SA BRAŞOV să plătească reclamantului dobânda legală penalizatoare calculată în conformitate cu prevederile OG nr. 13/2011, dobânda care va curge de la data de 30.05.2014 pentru anul 2013, de la data de 28.05.2015 pentru anul 2014, de la data de 26.05.2016 pentru anul 2015 şi de la data de 23.05.2017 pentru anul 2015 şi până la plata efectivă a sumei datorate. Obligă pârâtul CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAŞOV să includă în bugetul de venituri şi cheltuieli al pârâtei RATBV SA BRAŞOV suma datorată de aceasta reclamantului. Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare. Cererea de apel se depune la Judecătoria Braşov”.

Cadrul legal: Art. 8 OUG 109/2011

  • (3) Remunerația membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă. Indemnizația fixă nu poate depăși de două ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de regia autonomă, la nivel de clasă conform clasificației activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii. Componenta variabilă se stabilește pe baza unor indicatori de performanță financiari și nefinanciari negociați și aprobați de autoritatea publică tutelară, diferiți de cei aprobați pentru administratorii executivi, determinați cu respectarea metodologiei prevăzute la art. 3^1 alin. (5) și care urmăresc inclusiv sustenabilitatea pe termen lung a regiei autonome și asigurarea respectării principiilor de bună guvernanță. Cuantumul componentei variabile a membrilor neexecutivi nu poate depăși maximum 12 indemnizații fixe lunare.
  • (4) Remunerația membrilor executivi ai consiliului de administrație este formată dintr-o indemnizație fixă lunară care nu poate depăși de 6 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de regia autonomă, la nivel de clasă conform clasificației activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii, și dintr-o componentă variabilă. Componenta variabilă va avea la bază indicatorii de performanță financiari și nefinanciari, negociați și aprobați de autoritatea publică tutelară, diferiți de cei aprobați pentru administratorii neexecutivi, determinați cu respectarea metodologiei prevăzute la art. 3^1 alin. (5).
  • (5) Indemnizația fixă lunară a membrilor consiliului de administrație stabilită în condițiile alin. (3) și (4) poate fi diferențiată în funcție de numărul de ședințe la care participă, de atribuțiile în cadrul unor comitete consultative și de alte atribuții specifice stabilite prin contractul de mandat.
  • (6) Componenta variabilă a remunerației membrilor consiliului de administrație se revizuiește anual, în funcție de nivelul de realizare a obiectivelor cuprinse în planul de administrare și de gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari aprobați de autoritatea publică tutelară, anexă la contractul de mandat.
Alte articole:   18 alimente benefice pentru creier și intestin, recomandate de experți

CITEȘTE ȘI:

https://newsbv.ro/2021/04/27/scripcaru-i-fostul-director-ratbv-radu-cristian-achitai-definitiv-in-dosarul-skoda/
Distribuie dacă îți place!

Anunţuri mică publicitate