Două posturi de INGINER – disponibile la Aeroportul Internaţional Braşov-Ghimbav!

Două posturi de INGINER – disponibile la Aeroportul Internaţional Braşov-Ghimbav!

Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian ROMATSA RA – Direcţia Serviciilor de Navigaţie Aeriană Regională (DSNAR) Arad anunță organizarea unui concurs/examen pentru ocuparea a două posturi vacante de Inginer diplomat PNA/CNS (Protecția Navigației Aeriene/Comunicații-Navigație Supraveghere) la Secția PNA/CNS – Atelier PNA/CNS Activitate Terminal – Amplasament Braşov.

Cerințe, abilități necesare postului:

a). Program de tură 12/36, 12/24, 12/48;

b). Un nivel ridicat de responsabilitate personală;

c). O abordare sistemică;

d). Gândire analitică;

e). Acuratețe, precizie;

f). Capacitatea și dorința de dezvoltare profesională continuă;

g). Abilități de relaționare, comunicare, lucru în echipă.

Condiții de înscriere la concurs/examen:

a). Nivel de studii: studii superioare tehnice cu diplomă de inginer, într-una din specializările: electronică,

telecomunicații, calculatoare, automatică, mecatronica, electric și aerospațial;

b). Avize medicale – vezi secțiunea documente necesare pentru înscriere;

c). Cunoașterea limbii engleze, nivel mediu, inclusiv a terminologiei tehnice;

d). Experiență: minimum 6 luni vechime pe poziția de inginer în domeniul studiilor.

Alte articole:   Alertă aeriană în nordul județului Tulcea, din cauza războiului din Ucraina. Locuitorii, avertizați de pericolul căderii unor obiecte din spațiul aerian

Documentele necesare înscrierii la concurs/examen:

a). Cerere de înscriere la concurs/examen sau scrisoare de intenție;

b). Curriculum vitae;

c). Copie BI/CI;

d). Copie Permis conducere;

e). Copii după documentele care să ateste nivelul de studii și pregătirea profesională;

f). Copie după carnetul de muncă/adeverințe care atestă experiența solicitată (minimum 6 luni pe poziție de inginer în domeniul tehnic);

g). Cazier judiciar sau declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale;

h). Fișă de aptitudini (medicina muncii) – „Apt personal electronist pentru siguranța traficului aerian cu

licență ATSEP”, apt tură de noapte, apt conducător auto, apt lucru la înălțime (se va prezenta la înscriere);

i). Aviz medical pentru lucrul în siguranţa transporturilor „Apt personal electronist pentru siguranța traficului

aerian cu licență ATSEP” (se va obține după concurs doar de candidații declarați admiși și este obligatoriu

Alte articole:   Ciuma caprelor ucide tot mai multe animale. Cum se manifestă virusul periculos, care a ajuns și în România

pentru angajare);

j). Aviz psihologic pentru lucrul în siguranţa transporturilor „Apt personal electronist pentru siguranța traficului aerian cu licență ATSEP” (se va obține după concurs doar de candidații declarați admiși și este obligatoriu pentru angajare).

Dosarul de înscriere se trimite prin e-mail la adresele: maria.szkokan@romatsa.ro și marius.lucaciu@romatsa.ro

Actele în original ale documentelor transmise în copie prin e-mail vor fi prezentate la data concursului, pentru verificarea conformității copiilor existente la dosar. Pentru înregistrare/înscriere la concurs, dosarul se poate transmite și incomplet, urmând ca restul de acte să fie transmise cel mai târziu până la data de 14 iunie 2024, ora 10:00.

Data-limită de înscriere: 14 iunie 2024, ora 10:00.

Între înscriere și concurs/examen se va completa un chestionar pentru stabilirea profilului candidatului, online, pe platforma unei firme de profil HR. Pentru aceasta, candidaţii au nevoie de o conexiune sigură la internet și de link-ul de acces în platformă care le va fi transmis pe adresa de e-mail furnizată în CV.

Alte articole:   Traficul aerian, suspendat pe aeroportul din Catania, după erupția vulcanului Etna. MAE a emis o atenționare de călătorie

Concursul se va desfășura în municipiul Brașov la o locație ce va fi comunicată prin e-mail și telefonic, în timp util, fiecărui candidat.

Desfăşurarea concursului:

  • 18 iunie 2024, ora 10:00 – proba scrisă (eliminatorie)
  • 18 iunie 2024, după corectarea lucrărilor scrise și comunicarea rezultatelor – interviul și proba practică (doar candidații care au trecut proba scrisă).

Dacă examenul/concursul nu se va finaliza în 18 iunie 2024, se va continua în 19 iunie 2024.

Informaţii suplimentare privind tematica de concurs, bibliografia, tipul probelor, afişarea rezultatelor, termenul de depunere a contestaţiilor, procedura de angajare şi alte informaţii necesare candidaţilor sunt disponibile pe site-ul ROMATSA aici: https://www.romatsa.ro/ro/a/cariera/anunt-concurs-extern-inginer-diplomat-pna/cns-terminal–amplasament-brasov–dsnar-arad-iunie

Distribuie dacă îți place!

Anunţuri mică publicitate