Cine și cum poate primi ajutorul de încălzire a locuinței

Cine și cum poate primi ajutorul de încălzire a locuinței

incalzireAvând in vedere importanta programului pentru acordarea ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei în sezonul rece 2013-2014, vă prezentăm principalele coordonate de derulare a acestuia.

Cine poate beneficia de ajutoarele pentru încălzirea locuinţei:

familiile şi persoanele singure care nu îşi pot asigura din bugetul propriu acoperirea integrală a cheltuielilor legate de încălzirea locuinţei şi ale cărei venituri sunt situate în urmatoarele limite:

  • a) pentru energie termica: 786 lei în cazul familiilor şi de 1.082 lei în cazul persoanei singure;
  • b) pentru gaze naturale, energie electrica si pentru combustibili solizi sau petrolieri: familiile şi persoanele singure ale căror venituri nete lunare pe membru de familie sunt mai mici de 615 lei.

Cuantumurile lunare ale ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei:

Limite venituri

Compensare lunară energie termică

Cuantum lunar ajutor gaze naturale

Cuantum lunar ajutor energie electrică

Cuantum lunar ajutor lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

lei

ISR

familii

persoane singure

lei

ISR

lei

ISR

lei

ISR

până la 155

până la 0,310

90%

100%

262

0,524

240

0,480

54

0,108

155,1 – 210

0,3102 – 0,420

80%

90%

190

0,380

216

0,432

48

0,096

210,1 – 260

0,4202 – 0,520

70%

80%

150

0,300

192

0,384

44

0,088

260,1 – 310

0,5202 – 0,620

60%

70%

120

0,240

168

0,336

39

0,078

310,1 – 355

0,6202 – 0,710

50%

60%

90

0,180

144

0,288

34

0,068

355,1 – 425

0,7102 – 0,850

40%

50%

70

0,140

120

0,240

30

0,060

425,1 – 480

0,8502 – 0,960

30%

40%

45

0,090

96

0,192

26

0,052

480,1 – 540

0,9602 – 1,080

20%

30%

35

0,070

72

0,144

20

0,040

540,1 – 615

1,0802 – 1,230

10%

20%

20

0,040

48

0,096

16

0,032

615,1 – 786

1,2302 – 1,572

5%

15%

           

786,1 – 1082

1,5722 – 2,164

 

10%

           
Alte articole:   Cele mai multe prostituate înregistrate legal în Germania sunt românce

 

Cine depune cererea: titularul ajutorului pentru încălzirea locuinţei este:

  • – proprietarul locuinţei;
  • – persoana care a înstrăinat locuinţa pe baza unui contract cu clauză de întreţinere;
  • – titularul contractului de închiriere;
  • – alt membru de familie major şi legal împuternicit de proprietar/titular de contract de închiriere;
  • – reprezentant legal pentru persoane singure care nu au împlinit 18 ani.

Cum se obţin formularele: direct de la primării sau prin intermediul asociaţiilor de proprietari/locatari sau furnizori. Formularul de cerere şi declaraţie pe proprie răspundere poate fi descărcat şi de pe site-ul AJPIS Braşov: www.brasov.prestatiisociale.ro;

6. Ce acte sunt necesare: cererea şi declaraţia pe proprie răspundere (formular tip pus la dispoziţie de primăriile de domiciliu), actele doveditoare care atestă componenţa familiei şi veniturile realizate de membrii acesteia, precum şi actele doveditoare privind locuinţa sau bunurile deţinute de aceştia, inclusiv în alte unităţi administrativ-teritoriale.Pentru identificarea codului de client se recomanda atasarea unei facturi de utilitati.

.

7. Ce venituri se iau în considerare: La stabilirea venitului net lunar al familiei sau, după caz, al persoanei singure se iau în considerare toate veniturile pe care membrii acesteia le-au realizat în luna anterioară depunerii cererii, inclusiv cele care provin din drepturi de asigurări sociale de stat, asigurări de şomaj, indemnizaţii, alocaţii şi ajutoare cu caracter permanent, indiferent de bugetul din care se suportă, obligaţii legale de întreţinere şi alte creanţe legale, cu excepţia alocaţiei pentru susţinerea familiei prevăzute de Legea nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, cu modificările şi completările ulterioare, a bugetului personal complementar prevăzut de Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a ajutoarelor de stat acordate în baza Ordonanţei Guvernului nr. 14/2010 privind măsuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producătorilor agricoli, începând cu anul 2010, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 74/2010, cu completările ulterioare, a burselor de studiu şi a burselor sociale, precum şi a sprijinului financiar prevăzut de Hotărârea Guvernului nr. 1.488/2004 privind aprobarea criteriilor şi a cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului naţional de protecţie socială „Bani de liceu”, cu modificările şi completările ulterioare

Alte articole:   Cutremur în judeţul Tulcea, unde mişcările seismice sunt rare

 

8.Când se depun cererile: până la data de 5 noiembrie dar şi pe toată perioada sezonului rece, respectiv în perioada noiembrie-martie. Cererile depuse in timpul sezonului se aproba începând cu luna depunerii cererii daca sunt depuse pana in data de 20 si cu luna ulterioara daca cererile sunt depuse dupa aceasta data.

 

9. Unde se depun cererile : la primăria de domiciliu. Cererile se pot depune individual, prin asociaţiile de proprietari/locatari sau prin furnizorii de energie termică.

 

10.Cum se stabileşte dreptul la ajutor pentru încălzirea locuinţei: prin Dispoziţie de primar care se comunică beneficiarului în termen de 5 zile de la emiterea actului.

 

11. Cum se efectuează plata ajutoarelor:

a)- pentru energie termică în sistem centralizat-prin aplicarea procentului de reducere la valoare facturii (valoare rezultată prin înmulţirea consumului individual defalcat de asociaţiilor de proprietari/locatari cu preţul local al energiei termice facturat populaţiei) ;

Alte articole:   Au început lucrările de construire a unui nou corp la Spitalul Municipal Săcele

b)- pentru gaze naturale și energie electrică: prin scăderea din valoarea facturii a valorii ajutorului acordat (ajutorul de încălzire nu poate depăşi valoarea facturii). În cazul în care se emit mai mult de 5 facturi pentru perioada sezonului rece,cuantumul ajutorului efectiv, însumat pe această perioadă, cuantumul însumat al ajutorului stabilit de primar pentru aceeaşi perioadă ;

c)- pentru lemne – plată directă în numerar achitată lunar de către primăria de domiciliu .Incepand din acest sezon rece plata ajutoarelor pentru incalzirea cu lemne se va efectua o singura data pentru tot sezonul rece.

 

12. Cine asigură plata ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei: Plata se asigură de la bugetul de stat prin virare în conturile furnizorilor (de energie termică, gaze naturale și energie elecrică) sau în conturile primăriilor (pentru încălzire cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri). Plata se efectuează de către Agenţia Judeţeană pentru Plați și Inspecție Socială la furnizori, iar in cazul ajutoarelor de încălzire care utilizează combustibili solizi şi petrolieri, plata se va face de către primării, direct beneficiarilor din sumele transferate de la bugetul de stat de către AJPIS.

 

13.Ce obligaţie au beneficiarii ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei: să declare corect component familiei, veniturile realizate și să anunţe la primăria de domiciliu orice modificare intervenită în componenţa familiei sau veniturilor de natură a conduce la modificarea ajutorului acordat. Modificările se anunţă prin depunerea unei noi cereri si declaraţii însoţită de actele care atestă modificarea, în termen de 5 zile de la producerea acestora.

 

Distribuie dacă îți place!

Anunţuri mică publicitate