Amenzi de peste 20.000 de lei date de Garda Forestieră Brașov în cinci zile!

Amenzi de peste 20.000 de lei date de Garda Forestieră Brașov în cinci zile!

Garda Forestieră Braşov a întreprins acțiuni specifice de control, atât numai cu personalul propriu, cât și în colaborare cu alte instituții partenere (IPJ, Jandarmeria, MAPN). Au fost desfășurate în permanență controale pe drumurile naționale, pe cele județene, pe cele forestiere și inspecții în fondul forestier proprietate publică a statului, dar și în fondul forestier proprietate privată. 

Pe scurt, activitatea Gărzii Forestiere Braşov în perioada 30.03 – 03.04.2020, a fost următoarea: 

În județul Brașov: 

– 7 controale de fond integrale/parțiale în fondul forestier și în vegetația din afara fondului forestier naţional, fiind predate-primite 795 ha fond forestier la o structură silvică. În cadrul acestor acţiuni s-au constatat tăieri ilegale cu un volum de 38 mc, cu o valoare a prejudiciului de 17.837 lei; 

– 4 acţiuni de verificare a agenţilor economici care depozitează materialele lemnoase, fiind confiscată o cantitate de 240 mc material lemnos; 

– 6 acţiuni de control a circulației materialului lemnos pentru prevenirea tăierilor fără drept, fiind aplicate amenzi contravenţionale în valoare de 6.000 lei; 

– 11 controale în parchete de exploatare, în care se desfășoară lucrări de exploatări forestiere; 

– verificarea unui număr de 8 sesizări cu diverse tematici (tăieri ilegale, exploatări forestiere, reduceri de fond forestier, transporturi ilegale de materiale lemnoase, etc.) 

– 10 corectări de erori Wood Tracking, respectiv SUMAL, în urma unor solicitări venite atât de la structurile silvice, cât și de la agenții economici; 

– 1 documentație verificată pentru Măsura 8.1. – Schema de ajutor de stat, sprijin pentru prima împădurire; 

– 1 documentație verificată pentru Măsura 15.1. – Plăți pentru angajamente de silvomediu; 

– analiza și redactarea a 20 adrese cu diverse tematici către MMAP, structuri silvice, persoane fizice, persoane juridice, etc.; 

– analiza a 8 documentații referitoare la suprafețe neadministrate, conform art. 16 din Legea 46/2008 și transmiterea a 2 notificări către structuri silvice, pentru preluarea în pază a suprafețelor neadministrate, prin acte de constatare, conform Ordinului nr. 530/2019; 

– în vederea extragerii masei lemnoase afectate de doborâturile masive de vânt din luna februarie, au fost analizate 5 documentații de depăşire a posibilităţii, 2 documentaţii de modificare a prevederilor amenajamentelor silvice, au fost emise 3 decizii de aprobare a depăşirii posibilității anuale și decenale și 2 decizii de aprobare a modificării prevederilor amenajamentelor silvice; 

– 1 participare la Conferința a II-a de amenajare a pădurilor; 

– analiza a 8 de documentații în comisia tehnică, conform convocatorului Agenției pentru Protecţia Mediului Brasov; 

– analiză 1 documentație de ocupare temporară în fondul forestier național, conform Ordinului 694/2016;

– 100 dosare verificate conform H.G. nr. 864/2016 privind ajutorul de minimis pentru asigurarea serviciilor silvice; 

– verificarea a 2 acte de punere în valoare de produse accidentale. 

Distribuie dacă îți place!

Anunţuri mică publicitate