blog-logo

30.08.2022

ANUNȚ ÎNCEPERE PROIECT

Reabilitare şi modernizare Grădiniţa cu program normal nr. 4 – Str. General Ion Dragalina nr. 78, municipiul Săcele, jud. Braşov

UAT Municipiul Săcele implementează în perioada 01.03.2021 – 30.09.2023 proiectul Reabilitare şi modernizare Grădiniţa cu program normal nr. 4 – Str. General Ion Dragalina nr. 78, municipiul Săcele, jud. Braşov, cod SMIS 153400, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020,  Axa Prioritară 9 – Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban, Prioritatea de investiții: 9.1 – Dezvoltare locală sub responsabilitatea comunității (DLRC).

Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat la nivel național de către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației în calitate de Autoritate de Management, iar la nivel regional de către ADR Centru, organism intermediar al programului ce monitorizează implementarea acestui proiect în Regiunea Centru.

Bugetul total al proiectului este de 991.568,61 lei, din care valoarea finanțării nerambursabile, alocate conform contractului de finanțare, este de 813.311,62 lei.

Obiectivul general al proiectului este reprezentat de facilitarea accesului copiilor din teritoriul SDL și în special a celor proveniți din Zona Urbană Marginalizată Gârcini la servicii de educație preșcolară de calitate.  Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  • Reabilitarea clădirii Grădiniței cu Program Normal nr. 4A Săcele cu suprafața construită desfasurată de 288 mp.
  • Creșterea calității serviciilor de educație pentru un număr de 114 de copii de vârsta preșcolară din teritoriul SDL.

Pentru atingerea acestor obiective, se vor realiza următoarele lucrări: zugrăvirea fațadelor, înlocuirea tâmplăriei, înlocuirea ferestrelor, tratarea lemnului din sarpanta, înlocuirea învelitorii (se vor monta parazăpezi), resistematizarea apelor pluviale, recompartimentarea grupurilor sanitare, amenajarea unei camere tehnice, execuție de finisaje interioare, eliminarea pragurilor interioare ale ușilor, înlocuirea plăcilor ceramice din hol, reabilitarea instalațiilor sanitare, reabilitarea sistemului de încalzire inclusiv prin montajul unei noi centrale termice, eficientizarea instalatiei electrice prin utilizarea de corpuri de iluminat LED, revizuirea solutiei de incendiu prin realizarea unui sistem de iluminat de siguranță și a unui sistem de detecție și alarmare la incendiu, execuția unei instalații electrice paratraznet, repararea trotuarelor și a treptelor, adaptarea acceselor pentru nevoile persoanelor cu dizabilități prin amenajarea unei rampe care va respecta panta terenului dar nu mai mult de 8%.

www.inforegio.ro I facebook.com/inforegio.ro

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Distribuie dacă îți place!

Leave a Reply

Your email address will not be published.