blog-logo

Ajutorul de deces și ajutorul de înmormântare. Cine le acordă și care sunt diferențele

Ajutorul de deces și ajutorul de înmormântare. Cine le acordă și care sunt diferențele

Care sunt diferențele între ajutorul de deces și ajutorul de înmormântare, vom explica în articolul acesta, deoarece unii fac confuzie între cele două.

Vă prezentăm mai jos reglementările legale în vigoare pentru ajutorul de deces și ajutorul de înmormântare.

Ajutorul de înmormântare

Legea 236/2021 prevede la art. 127 că ajutorul de deces este plătit din bugetul asigurărilor sociale de stat și se acordă în baza certificatului de deces.

Acest ajutor se acordă în cazul decesului asiguratului, pensionarului sau al unui membru de familie care nu era asigurat sau pensionar la data decesului.

Beneficiarii acestui ajutor sunt în cazul decesului pensionarului  soţul supravieţuitor, copilul, părintele, tutorele, curatorul sau oricare persoană care dovedeşte cu acte că a suportat cheltuielile ocazionate de deces, dacă nu există altă solicitare din partea persoanelor menţionate mai sus.

În cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului

Ajutorul de deces se achită în termen de 3 zile lucrătoare după depunerea cererii de către:

 • – casa județeană de pensii, în cazul decesului pensionarului sau al asiguratului respectiv al unui membru de familie al acestuia;
 • – instituţia care gestionează bugetul asigurărilor pentru şomaj, în cazul decesului şomerului, respectiv al unui membru de familie al acestuia.
Alte articole:   Consiliul Judeţean Covasna a aprobat asocierea cu judeţele Braşov şi Sibiu pentru realizarea unor trasee cicloturistice

Cuantumul ajutorului de deces în anul 2022 este în cazul pensionarului de 6.095 lei iar în cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului de 3.048 lei.

Acte necesare obținerii ajutorului de înmormântare

Pentru obținerea acestui sprijin este nevoie să fie depuse următoarele documente:

 • cerere pentru acordarea ajutorului de deces;
 • certificatul de deces (original şi copie);
 • act de identitate al solicitantului (original şi copie);
 • acte de stare civilă ale solicitantului, din care să rezulte gradul de rudenie cu decedatul, sau, după caz, actul care atestă calitatea de tutore, curator, mandatar (original şi copie);
 • dovada că solicitantul a suportat cheltuielile ocazionate de deces (original şi copie);
 • act medical emis sau vizat de medicul expert al asigurărilor sociale. Prin care se atestă boala care l-a făcut inapt şi data ivirii acesteia. În cazul copilului inapt în vârstă de peste 18 ani (original);
 • adeverinţă care să certifice că, la data decesului, membrul de familie cu vârsta cuprinsă între 18 şi 26 de ani urma o formă de învăţământ organizată potrivit legii (original).
 • adeverință eliberată de angajator. Din care să rezulte că persoana decedată avea calitatea de asigurat la data decesului, respectiv extras din REVISAL, după caz.
 • dovada că membrul de familie nu era asigurat sau pensionar. Se face prin declaraţie pe propria răspundere a celui care solicită ajutorul de deces, după caz.
Alte articole:   Poliția Brașov recomandă elevilor/părinților/cadrelor didactice să acorde atenție comportamentelor ce pot fi asimilate fenomenului de bullying

Ajutorul de înmormântare

Spre deosebire de ajutorul de deces, ajutorul de înmormântare se acordă ce către angajator.

Acest tip ce sprijin financiar, conform Codului fiscal, este scutit de impozite așa cum este prevăzut la art. art. 76 alin.(4) litera a și anume că: „ajutoarele de înmormântare, ajutoarele pentru bolile grave și incurabile, ajutoarele pentru dispozitive medicale, ajutoarele pentru naștere/adopție, ajutoarele pentru pierderi produse în gospodăriile proprii că urmare a calamităților naturale, veniturile reprezentând cadouri în bani și/sau în natură, inclusiv tichete cadou, oferite salariaților, precum și cele oferite pentru copiii minori ai acestora, contravaloarea transportului la și de la locul de muncă al salariatului, contravaloarea serviciilor turistice și/sau de tratament, inclusiv transportul, pe perioada concediului, pentru salariații proprii și membrii de familie ai acestora, acordate de angajator astfel cum este prevăzut în contractul de muncă sau în regulamentul intern”.

Te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like!

Alte articole:   VIDEO Un brașovean, premiat la Gala InvesTenergy

Noutăți RAPID și pe canalul de Telegram: Abonați-vă AICI

Distribuie dacă îți place!

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Anunţuri mică publicitate