blog-logo

Plângere penală împotriva primarului din Sânpetru. Motivul? Gunoiul…

Plângere penală împotriva primarului din Sânpetru. Motivul? Gunoiul…

Primarul comunei Sâneptru, Marian Arhire (USR), s-a ales cu un dosar penal (nr. 7455.P.2022) din cauza modului în care se realizează activitatea de salubrizare în localitate.

Arhire ese cercetat pentru presupuse fapte săvârșite sub incidența art. 297 din Codul Penal.

Art. 297

(1) Fapta funcţionarului public care, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, nu îndeplineşte un act sau îl îndeplineşte în mod defectuos şi prin aceasta cauzează o pagubă ori o vătămare a drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau ale unei persoane juridice se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani şi interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcţie publică.

(2) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează şi fapta funcţionarului public care, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, îngrădeşte exercitarea unui drept al unei persoane ori creează pentru aceasta o situaţie de inferioritate pe temei de rasă, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, orientare sexuală, apartenenţă politică, avere, vârstă, dizabilitate, boală cronică necontagioasă sau infecţie HIV/SIDA.

Cum a fost scoasă în decor Cibin SA și s-a făcut loc unei alte firme

Cel care l-a reclamat, Adrian Buzatu, susține că, din cursul anului 2020, pentru a-și atrage mai mulți votanți în cadrul alegerilor locale ce urmau să se desfășoare în toamna acelui an, a susținut că va face totul posibil să eficientizeze strângerea gunoiului pe raza UAT Comuna Sânpetru.

Astfel, ar fi pus într-o lumina defavorabilă operatorul ce câștigase legal, prin licitație, desfășurarea acestui serviciu,. Ajungând chiar să emită ipoteze ale unor posibile fapte de corupție. Între operatorul economic și primarul de la acea dată, Marcel Rusu.

Cibin, scoasă din joc de edil, deși câștigase o licitația avantoajoasă pentru Primărie

Când se desfășura campania electorală, precum si câteva luni după alegerile locale, operator de salubritate publica era Cibin SA. Firma câștigase delegarea de servicii publice prin licitație. Îndeplinea – cel puțin scriptic – condițiile cerute in fișa de date, precum si in caietul de sarcini aferente licitației publice.

De menționat faptul că firma Cibin a fost obligată prin licitație să doteze cu pubele întreaga comună. Să verse o redevența anuala în conturile comunei Sânpetru, precum si să colecteze singura taxele de gunoi. Să aibă punct de lucru pe raza UAT Sânpetru, o dotare tehnica minima de mașini si muncitori. În conformitate cu legislația europeană de mediu. Aceste chestiuni nu au mai fost impuse ulterior noululi operator.

Întrucât nu exista o bază legală pentru desființarea contractului cu CIBIN, primarul Arhire Marian Eusebiu a ticluit un plan prin care urma să reușească acordarea ajutorului financiar necesar către Hidrosal SRL, „săvârșind prin actele și faptele comise în acest scop infracțiunea de abuz în serviciu. În primă fază, primarul a inițiat o serie de demersuri pentru desființarea contractului atribuit prin licitație publică spre Cibin.

Pentru a atinge acest scop, a întocmit, inițiat si susținut un proiect de hotărâre a consiliului local pentru rezilierea contractului cu CIBIN, motivul invocat fiind nerespectarea colectării gunoiului pe cele 4 fracții impuse de legislația națională și europeană. Astfel s-a ajuns la rezilierea unilaterală și înainte de termen a contractului de delegare serviciu public, fără a exista un minim de control de legalitate”, susține reclamantul în plângerea făcută.

Alte articole:   Festivalul Monodramei Independente. Ediția a II-a

Rezilierea contractului a fost atacată în instanță. Amănunte AICI!

În data de 08.03.2021 a fost adoptată HCL nr 45/2021 , aparent legal adoptată, deși se discuta deja atribuirea directă către HIDROSAL a aceluiași contract. Tot in aceeași dată au fost adoptate și HCL 46, 47, 48 /2021 privind asocierea, vărsarea de capital social si mandatarea in gestionarea serviciului de salubritate către INTER Sal, precum si HCL 49/2021 privind modificarea actului constitutiv al Hidrosal SRL prin care comuna Sânpetru prin primar devine asociat in cadrul acestei societăți comerciale.

Forma de premeditare a întregului mecanism se poate observa din faptul că întreaga procedura s-a desfășurat într-o singura zi, fără a se tine cont de contestații legale, de formalități sau alte motive legale. Deși contractul a fost reziliat, comuna Sânpetru folosește în continuare chiar și în ziua de azi aceleași pubele și recipiente cumpărate de CIBIN”, mai scrie petentul.

Ulterior acestei date , in baza mandatului primit in data de 08.03.2021, INTERSAL deleagă mandatul de gestionare a serviciului public de salubritate către HIDROSAL SRL.

La scurt timp după data de 08.03.2021 Hidrosal își începe activitatea pe teritoriul UAT comuna Sânpetru, sub mențiunea ca încă de la început si până azi societatea nu a colectat selectiv gunoiul, iar utilajele folosite sunt fie sub numărul din licitația câștigată de CIBIN, fie neconforme cu legislația in vigoare, fie nu sunt in teren conform graficelor anunțate de primărie, existând chiar și situația ridicării gunoiului timp de mai multe săptămâni.

Primăria Sânpetru, „recuperator” de bani pentru Hidrosal

In plus fata de cele menționate anterior, Hidrosal încasează banii de la Primărie. Primarul a considerat necesar a înscrie contravaloarea prestațiilor acestei societăți în regimul taxelor si impozitelor. Fapt ce nu era valabil in cazul contractului cu CIBIN.

Cu alte cuvinte, Hidrosal are garanția directa de încasare a sumelor cuvenite. Pe când CIBIN trebuia sa apeleze la instanțele judecătorești si la executori pentru colectarea sumelor cuvenite. Totodată, in contractul de delegare sau de mandat dintre Primăria Sânpetru si INTERSAL nu există clauze rezolutorii. Nu există condiții tehnice minime impuse operatorului. Nu există redevența pentru serviciul public prestat. Nu exista obligativitatea dotării cu pubele si alte recipiente specifice a populației de către operator. Nu exista clauza de penalitate in caz de ne-efectuare a serviciului. Nu exista clauza rezolutorie in caz de efectuare defectuoasa a serviciului prin colectare ne-selectata sau selectata parțial.

Alte articole:   Cu cât va fi majorat salariul minim. Marius Budăi: Se impune această măsură

Aceste chestiuni de natura juridică au favorizat clar INTERSAL si HIDROSAL in fata oricărui operator economic privat. În situația in care s-ar fi respectat procedura de achiziție publica, in conformitate cu prevederile legale.

Prețul un pic mai mic și calitatea serviciilor…

Unul dintre argumentele ce au stat la baza convingerii consilierilor locali de adoptare a HCL 46, 47, 48/2021 a fost criteriul prețului un pic mai mic practicat de HIDROSAL la acea data , precum si calitatea mult mai mare a prestării serviciului, raportat la numărul de locuitori reali ai comunei.

Într-adevăr, la acea data, prețul declarat al prestării serviciului de salubritate era un pic inferior fata de CIBIN. Dar trebuie ținut cont si de restul sarcinilor ce le avea CIBIN de efectuat. (Plata redevenței, achiziționarea de pubele, personal angajat la punctul de lucru, recuperarea creanțelo, etc.). Sarcini ce nu au mai revenit noului operator. Ulterior, prețul perceput de Hidrosal a fost mărit.

Primăria încasează taxe în beneficiul unei firme!

În data de 12.08.2021, primarul Arhire Marian Eusebiu a inițiat si susținut HCL nr 60 de încadrare a remunerației HIDROSAL in regimul taxelor locale. Sarcina încasării sau recuperării sumelor revenind departamentului de taxe si impozite locale. Operatorul are astfel garanția încasării tuturor sumelor. Cu alte cuvinte a implicat in mod direct funcționarii publici ai primăriei in ajutorarea firmei HDROSAL.

Tot in data de 12.08.2021 s-au stabilit prin HCL 93 cotele de carburant aferente autoturismelor, autoutilitarelor si utilajelor proprietate consiliul local UAT Sânpetru. Demn de menționat ca la data atribuirii directe sau indirecte către HIDROSAL a contractului de salubritate, aceasta societate se afla de mulți ani pe un istoric negativ al bilanțurilor financiar contabile. Ceea ce ar fi făcut imposibilă participarea la licitații publice sau prezenta un risc major în efectuarea serviciilor contractate.

Totuși, pentru a ajuta direct operatorul de salubritate, primarul a considerat necesar, oportun și legal să trimită utilajele si angajații primăriei pentru a desfășura activități specifice de salubritate in locul societății respective. Acesta era motivul real pentru care a fost modificata urgent organigrama. Și au fost alocate sume suplimentare decât cele uzuale de combustibil către utilaje.

Totusi, primarul a aprobat si efectuat plăți către HIDROSAL, spune reclamantul. Ca si cum acesta ar fi efectuat servicul in totalitate. Fără a se tine cont ca primăria efectua o parte din operațiuni cu angajații și utilajele proprii.

Cibin era obligată să cumpere pubelele. Acum, pentru acestea Primăria cheltuie banii sânpetrenilor

La scurt timp de la toata procedura de mai sus, primarul Arhire a inițiat si susținut HCL nr 121/2021. Prin care se aproba sumele necesare achiziționării de pubele in locul INTERSAL sau Hidrosal. Din cate se pare, INTERSAL a efectuat achiziția de pubele, fără a se cunoaște respectarea normelor de achiziții publice.

Alte articole:   Castelele Peleş, Bran și Salina Turda, emblemele cu care autorităţile vor să promoveze România turistică

Astfel, proprietarul pubelelor pentru o comuna de 15.000 de locuitori devine INTERSAL. Deși gestionarea acestora revine Primăriei. Deoarece INTERSAL nu are oameni disponibili pentru efectuarea proceselor-verbale de predare-primire a pubelelor către cetățeni. Și nici spațiu de depozitare a acestora in condiții de siguranța.

Cu alte cuvinte, este foarte probabil ca primarul Arhire sa fi dorit la acea data sa eludeze legea achizițiilor publice si sa achiziționeze aceste pubele de la un operator preferențial sau in condiții de exced cadrul legal.

Majorarea taxelor de salubrizare, rectificări bugetare…

În continuare, în data de 24.02.2022 la mai puțin de 5 luni de la adoptarea primei taxe de salubritate in favoarea HIDROSAL, primarul Arhire a inițiat si susținut HCL 10/2022. Prin care majorează taxele de salubritate, depășind astfel suma inițială practicată de CIBIN. Chiar daca nu a existat o îmbunătățire reala a calității serviciilor prestate. Chiar daca o parte din servicii erau prestate de fapt de angajații primăriei. Sub promisiunea că operatorul economic își va îmbunătăți de acum încolo serviciile prestate, consiliul local a aprobat aceasta majorare.

In data de 24.02.2022 prin HCL 16 /2022 la inițiativa și susținerea primarului Arhire se aduc modificări substanțiale ale actului constitutiv al HIDROSAL. Precum si denominarea de la 10 lei la 1 leu a fiecărei părți sociale aferente cotei de asociere a Comunei Sânpetru in Hidrosal.

Demn de menționat este și faptul ca niciodată in istoria acestor asocieri cu INTERSAL și Hidrosal, consiliul local UAT Sânpetru nu a aprobat vreun buget de venituri si cheltuieli aferente acestor entități economice, fapt ce ar fi trebuit inițiat de către primar. Cu toate acestea, la inițiativa primarului este aprobat HCL 42/2022. Privind aprobarea cotelor de carburant pentru utilajele ce sunt folosite in favoarea HIDROSAL.

Cert este primarul si Consiliul Local Sânpetru au depus eforturi uriașe in finanțarea activității HIDROSAL. Cu toate acestea, a încheiat ultimul bilanț extrem de negativ, fiind practic in faliment. Ceea ce a dus la un blocaj de aproximativ o luna a colectării deșeurilor din comuna Sânpetru.

Pentru a ajuta si mai mult operatorul economic HIDROSAL, primarul a inițiat o rectificare bugetară pentru data de 30.06.2022. În valoare de 562.000 lei către „salubritate”. Ascunzând astfel destinația reală a banilor precum si forma juridică legală de finanțare a HIDROSAL.

Te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like!

Noutăți RAPID și pe canalul de Telegram: Abonați-vă AICI

Distribuie dacă îți place!

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Anunţuri mică publicitate