blog-logo

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Axa prioritară 5
– Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității

Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare
Prioritatea de investiții 9.vi: Strategii de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunității
Obiectivul specific 5.1: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială
din comunitățile marginalizate (roma și non-roma) din orașe/municipii cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC
Titlul proiectului: Dezvoltarea unui pachet integrat de servicii support pentru copii și tinerii din teritoriul SDL Gârcini
Numar de identificare al contractului: POCU/717/5/1/142450

Data: 20.08.2022

Comunicat de presă

Finalizare proiect „Dezvoltarea unui pachet integrat suport pentru copii și tinerii din SDL Gârcini”

Solicitantul Municipiul Săcele, în parteneriat cu:
Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului Brașov (ADDJB),
Fundația Agapedia România,
Asociația Comunității Gârcini,
Școala Gimnazială Nr.5 Săcele,
Liceul Tehnologic Victor Jinga Săcele
Spitalul Municipal Săcele,
a derulat în perioada 07.06.2021 – 20.08.2022, proiectul POCU 717/5/1/142450 – “Dezvoltarea unui pachet integrat suport pentru copii și tinerii din SDL Gârcini”, “Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014- 2020” la nivelul teritoriului SDL Gârcini, format din Zona Urbană Marginalizată (ZUM) și Zona funcțională (ZF) aferentă, din localitatea Săcele, județul Brașov.
ZONA URBANĂ MARGINALIZATĂ (ZUM): Străzile: Rodnei, Cetinii, Gârcinului, Barajului, Subobrej, Amurgului, Râului, Ferigii, Ghioceilor, Lămâiței, Lacului, Pajiștei, Piscului, Bdul George Moroianu (420 – final, 413-final).

ZONA FUNCȚIONALĂ (ZF): Străzile: Aleea Episcop Popeea, Viitorului, Tărlungului, Martin
Luther, Lungă, General Dragalina, Valea Largă, Vulcan, Oituz (numerele 50 -final, 33-
final), B-dul George Moroianu (numerele 247-411; 230-418) și Mocanilor (numerele 1-3, 2-
6).
Obiectivul general al proiectului constă în facilitarea accesului membrilor
comunității urbane marginalizate din teritoriul GAL Gârcini la servicii integrate în
domeniul social, educațional și al ocupării în vederea depășirii situației vulnerabile.
Scopul proiectului îl constituie „reducerea numărului de persoane aflate în risc de
sărăcie sau excluziune socială din teritoriul GAL Gârcini, printr-o abordare integrată în
domeniile social, educațional și al ocupării”.
VALOAREA TOTALĂ A PROIECTULUI: 2.363.513,21 lei, din care valoarea
cofinanțării UE: 2.332.758,06
GRUPUL ȚINTĂ – 220 PERSOANE (51 PERSOANE ROMA) este reprezentat de
persoane din teritoriul SDL Gârcini (copii și tineri din ZUM), precum și reprezentanți ai
comunității lărgite
Activitățile Principale și Rezultate Obtinute:
A.1.1. MANAGEMENTUL PROIECTULUI 07.06.2021-20.08.2022

 • 1 proiect implementat cu succes
  Grad de realizare: 100%
  A.1.2. ACTIVITĂȚI AFERENTE CHELTUIELILOR INDIRECTE 07.06.2021-20.08.2022
  -1 set de masuri de informare si publicitate implementate
 • 1 proiect implementat cu success
  Grad de realizare: 100%
  A.2.1 ÎNREGISTRAREA ȘI MONITORIZAREA GRUPULUI ȚINTĂ: 07.06.2021-
  20.08.2022
 • 220 de reprezentanti ai grupului tinta inregistrati si monitorizati pe parcursul
  participarii la proiect
  Grad de realizare: 123% – 272 reprezentanti inregistrati in grupul tinta
  A.2.2. IDENTIFICAREA, INFORMAREA ȘI MOTIVAREA REPREZENTANȚILOR
  GRUPULUI ȚINTĂ: 07.06.2021-20.08.2022
 • 220 de reprezentanti ai grupului tinta inregistrati si monitorizati pe parcursul
  participarii la proiect
  Grad de realizare: 100%
  A.3.1. SUSȚINEREA UNUI PROGRAM ,,ȘCOALA DUPĂ ȘCOALĂˮ PENTRU CICLU
  PRIMAR: 07.07.2021-20.07.2022
 • 40 copii ciclul primar (clasele I-IV), ai Școlii Gimnaziale nr. 5 au urmat cursuri de after
  school in cadrul careia au beneficiat de o masa calda in sistem catering oferit de catre
  liderul de parteneriat respectiv Municipiul Sacele.
  Grad de realizare: 100%
  A.3.2 SUSTINEREA UNUI PROGRAM ,,A DOUA ȘANSĂˮ : 07.07.2021-20.07.2022
 • 20 beneficiari cu vârstă cuprinsă între 10-14 ani dintre cei care nu au fost inscrisi in
  nici un ciclu de invatamant, sau au abandonat timpuriu școala, au beneficiat de cursuri
  pentru pentru (re)integrarea in educatie si finalizarea ciclului primar.
  Grad de realizare: 100%
  A.3.3. SUSTINEREA UNUI PROGRAM,,ȘCOALA DUPĂ ȘCOALĂˮ PENTRU CICLU
  GIMNAZIAL: 07.07.2021-20.07.2022
 • 40 copii ciclul gimnazial (clasele V-VIII), au urmat cursuri cursuri de after school
  organizate de catre Partenerul nr. 5 in proiect, Liceul Tehnologic Victor Jinga in cadrul
  careia au beneficiat de o masa calda in sistem catering oferit de catre liderul de
  parteneriat.
  Grad de realizare: 100%
Alte articole:   Asigurarea obligatorie împotriva dezastrelor naturale va putea fi plătită prin Ghișeul.ro

A.3.4 DERULARE DE ATELIERE INTERACTIVE PENTRU DEZVOLTAREA DE
ABILITATI PENTRU VIATA INDEPENDENTA SI DOBANDIREA DE COMPETENTE CHEIE:
07.10.2021-20.08.2022

 • 60 beneficiari: 20 copii ciclul primar, 20 copii ciclul gimnazial, 20 tineri cu vârsta
  între 15-18, s-a desfășurat pe perioada vacanțelor școlare, inclusiv ca modalitate de
  suplinire și completare a acțiunilor din cadrul programelor ,,Școala după Școalăˮ iar
  beneficiarii au participat la ateliere de lucru cu caracter interactiv organizate de
  partenerul nr. 1 in proiect respectiv Asociatia de Dezvoltare Durabila a Judetului Brasov, in
  urma carora au dobandit abilitati de baza de comunicare intr-o limba de circulatie
  internationala si de formare a competentelor de baza in utilizarea tehnicii de calcul
  Grad de realizare: 100%
  A.4.1. ASIGURAREA PARTICIPARII MEMBRILOR GRUPULUI TINTA LA CURSURI DE
  FORMARE PROFESIONALA: 07.10.2021-20.08.2022
 • 60 beneficiari: 10 tineri cu vârsta între 15-18 ani, 50 tineri cu vârsta între 18-25
  ani care au participat la 2 cursuri de formare profesionala organizate de Partenerul nr. 5
  Liceul Tehnologic Victor Jinga Sacele ca si organizam de formare profesionala, respectiv
  „Camerista” si „Operator automat linie montaj” din care au absolvit si au participat la
  examenul final de evaluare un numar de 51 beneficiari care au obtinut o calificare, din
  cei 50 beneficiari stabiliti ca si indicator de rezultat.
  Grad de realizare: 102%
  A.4.2 ACTIVITĂȚI DE INFORMARE, CONSILIERE ȘI MEDIERE PE PIAȚA MUNCII:
  07.10.2021-20.08.2022
 • 80 tineri cu vârsta între 18-25 ani au beneficiat de activitati de informare,
  consiliere si mediere pe piata muncii in cadrul unor sesiuni individuale si colective
  participand si la un târg de locuri de muncă organizat de partenerul nr. 2 in proiect
  respectiv, Fundatia AGAPEDIA Romania. In urma participarii la activitatea au fost
  incadrati pe piata muncii un numar de 30 beneficiari
  Grad de realizare: 100%
  A.5.1. ACTIVITĂȚI DE CONSILIERE SOCIO-JURIDICĂ ȘI PSIHOLOGICĂ PENTRU
  TINERELE MAME ȘI FAMILII: 07.08.2021-20.08.2022
 • 100 tineri cu vârsta între 18-25 ani, mame și părinți tineri din teritoriul SDL au
  beneficiat de activitati de consiliere sociala si informare, consiliere juridica , asistenta si
  suport precum si consiliere psihosociala si suport emotional in cadrul unor sesiuni
  individuale si colective sustinute de experti desemnati din personalul propriu al liderului
  de proiect Municipiul Sacele
  Grad de realizare: 100%
  A.5.2. ACTIVITĂȚI DE CONSILIERE ÎN DOMENIUL ÎNGRIJIRII ȘI EDUCAȚIEI
  COPIILOR: 07.08.2021-20.08.2022
 • 40 tineri, viitoare mame și părinți de copii cu vârsta între 0-3 ani au beneficiat de
  sesiuni de informare si instruire pentru conferirea abilitatilor si competentelor necesare
  in vederea pregatirii pentru nastere si ulterior pentru ingrijirea nou-nascutului precum si
  pregatirea pentru ingrijirea copilului de pana la 3 ani sustinute de partenerul nr. 6 in
  proiect respectiv Spitalul Municipal Sacele
  Grad de realizare: 100%
  A.5.3. ACTIVITĂȚI DE EDUCAȚIE SANITARĂ PENTRU UN STIL DE VIAȚĂ SĂNĂTOS:
  07.11.2021-06.03.2022
 • 40 tineri, 20 cu vârsta între 15-18 ani si 20 tineri cu vârsta între 18-25 ani au
  beneficiat de activitati de educatie sanitara pentru un stil de viata sanatos sustinute de
  partenerul nr. 6 in proiect, respectiv Spitalul Municipal Sacele
  Grad de realizare: 100%
  A.5.4. ACTIVITĂȚI DE ASISTENȚĂ MEDICALĂ SPECIALIZATĂ ÎN DOMENIUL
  SĂNĂTĂȚII SEXUALE ȘI PLANNINGULUI FAMILIAL: 07.08.2021-20.08.2022
 • 80 tinere din comunitate cu vârsta între 15-25 ani au beneficiat de activitati de
  asistenta medicala specializata in domeniul sanatatii sexuale si planningului familial prin
  instituirea unui sistem de screening a starii lor de sanatate inclusiv pe parcursul sarcinii si
  prin asigurarea accesului la un program de depistare precoce a bolilor cu transmitere
  sexuala si a altor afectiuni ginecologice, sustinut de partenerul nr. 6 in proiect, respectiv
  Spitalul Municipal Sacele
  Grad de realizare: 75% (60 tinere beneficiare)
  A.6.1 SESIUNI DE INFORMARE TEMATICE PENTRU PROMOVAREA EGALITĂȚII DE
  ȘANSE ȘI NEDISCRIMINĂRII: 07.09.2021-20.08.2022
 • 100 beneficiari – copii de ciclu gimnazial și primar și tineri din comunitate au
  beneficiat de sesiuni de informare tematice pentru promovarea egalitatii de sanse si
  nediscriminare organizate de partenerul nr. 1 in proiect respectiv Asociatia de Dezvoltare
  Durabila a Judetului Brasov si care au participat la 2 workshop-uri, care au implicat, în
  egală măsură, angajatori, reprezentanți ai unor ONG-URI, instituții și alți stakeholderi
  relevanți, alături de membri ai comunității din ZUM;
  Grad de realizare: 100%
  A.6.2 ACTIVITĂȚI DE PROMOVARE A VOLUNTARIATULUI COMUNITAR: 07.10.2021-
  20.08.2022
 • 60 beneficiari: 20 copii ciclul primar, 20 tineri cu vârsta între 15-18 ani, 20 tineri
  cu vârsta între 18-25 ani au participat la campania de promovare a voluntariatului la
  nivel comunitar prin organizarea de partenerul nr. 1 in proiect respectiv Asociatia de
  Dezvoltare Durabila a Judetului Brasov a unor sesiuni de informare privind semnificatia
  voluntariatului si importanta implicarii voluntare in problemele comunitatii. In urma
  participarii la activitati au fost selectate un numar de maxim 3 proiecte ce vizeaza
  problematica activitatii si s-au acordat premii cu o valoare medie de 5000 lei constand
  in bunuri/produse/servicii necesare implementarii proiectelor de voluntariat selectate.
  Grad de realizare: 100%
Alte articole:   Salariile nete au scăzut în majoritatea domeniilor, în primele trei luni ale anului
Distribuie dacă îți place!

Leave a Reply

Your email address will not be published.