blog-logo

Muzeul Casa Mureșenilor din Brașov angajează

Muzeul Casa Mureșenilor din Brașov angajează

Muzeul „Casa Mureşenilor” Braşov organizează în data de 14 iulie 2022, ora 10, concurs pentru ocuparea unui post de referent de specialitate S, gradul I.
Condiţii de înscriere:

 • studii superioare de lungă durată
 • experiență în resurse umane minim 2 ani
 • experiența în achiziții publice constituie avantaj
 • cunoștințe operare PC
 • vechime în muncă minim 6 ani și 6 luni
  Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:
 • cerere de înscriere la concurs adresată managerului muzeului
 • copia actului de identitate (cu prezentarea originalului pentru verificarea conformităţii)
 • copiile actelor care să ateste nivelul studiilor (cu prezentarea originalului pentru verificarea conformităţii)
 • copia carnetului de muncă (conformă cu originalul sau o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă)
 • cazierul judiciar (sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pe care candidează, cu obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului)
 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată de către medicul de familie al candidatului (adeverinţa conţine în clar numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii)
 • curriculum vitae.
  Data limită de depunere a dosarelor de concurs este 7 iulie 2022, ora 16. Dosarele se depun la Muzeul „Casa Mureșenilor”, Piața Sfatului nr. 25, biroul arhivă, persoană de contact Seitz Cristina, telefon 0268-477864, e-mail casamuresenilor@gmail.com
  Rezultatele selectării dosarelor și probelor de concurs se afișează la Casa „Ștefan Baciu”, str. Gheorghe Baiulescu, nr. 9 și pe pagina de internet a muzeului în termen de maximum două zile lucrătoare.
  Concursul se va organiza conform calendarului următor:
 • Proba scrisă se va desfășura în data de 14 iulie 2022, ora 10, la punctul de lucru Casa „Ștefan Baciu”, str. Gheorghe Baiulescu, nr. 9.
 • Interviul se va desfășura în data de 19 iulie 2022, ora 10, la punctul de lucru Casa „Ștefan Baciu”, str. Gheorghe Baiulescu, nr. 9.
  Candidații pot depune contestație în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatelor.
Alte articole:   18 percheziții domiciliare la polițiști din Brașov!

Te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like!

Noutăți RAPID și pe canalul de Telegram: Abonați-vă AICI

Distribuie dacă îți place!

Leave a Reply

Your email address will not be published.