blog-logo

Ordinea de zi a Ședinței Ordinare a Consiliului Local al Municipiului Săcele din data de 21 aprilie 2022

Ordinea de zi a Ședinței Ordinare a Consiliului Local al Municipiului Săcele din data de 21 aprilie 2022

PROIECTUL

ordinii de zi al ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Săcele din data de  21 aprilie 2022:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului – verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al  Municipiului Săcele din data de 24 martie 2022 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

      Avize Comisiile 1, 2, 3, 4.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului – verbal al şedinţei extraordinare convocate de îndată a Consiliului Local al  Municipiului Săcele din data de 31 martie 2022 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

      Avize Comisiile 1, 2, 3, 4.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului – verbal al şedinţei extraordinare convocate de îndată a Consiliului Local al  Municipiului Săcele din data de 7 aprilie 2022  – iniţiator PRIMAR Ing.

      POPA  VIRGIL.

      Avize Comisiile 1, 2, 3, 4.

 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea decontării cheltuielilor de transport pe luna martie 2022 pentru cadrele didactice şi personalul didactic auxiliar care îşi desfăşoară activitatea profesională în altă localitate decât cea de reşedinţă – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

 Avize Comisiile 1, 3, 4.

 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea execuției bugetare pe trimestrul I al anului 2022 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

 Avize Comisiile 1, 4 .

 1. Proiect de hotărâre pentru stabilirea şi aprobarea impozitelor și taxelor locale, precum şi a taxelor speciale pentru anul 2023 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

 Avize Comisiile 1, 2, 3, 4.

 1. Proiect de hotărâre privind prelungirea perioadei de valabilitate a ajutorului de minimis individual până la data de 31.12.2023 pentru C. ELECTROPRECIZIA S.A., administratorul Parcului Industrial Electroprecizia și acordarea de facilități fiscale constând în scutirea de la plata impozitului/taxei pe clădiri şi a impozitului/taxei pe  teren aferente clădirilor şi terenurilor care fac parte din infrastructura parcului industrial situat pe raza administrativ-teritorială a Municipiului Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

 Avize Comisiile 1, 4.

 1. Proiect de hotărâre privind ajustarea tarifelor taxi stabilite în Anexa 1 la Regulamentul de organizare și  executare a serviciului public de transport persoane sau bunuri în regim de taxi și în regim de  închiriere în Municipiul Săcele, aprobat prin H.C.L.  nr. 81/25.09.2008–  iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
Alte articole:   Dan Cămârzan, milionarul care și-a ucis bunica de 93 de ani, a cerut să fie externat de la spitalul de psihiatrie

     Avize Comisiile 1, 4;

 1. Proiect de hotărâre privind majorarea capitalului social al Societății Servicii Săcelene S.R.L., prin aport în numerar, cu suma de 600.000 lei și actualizarea Actului constitutiv în mod corespunzător – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 4.

 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2022 al Societății Servicii Săcelene S.R.L – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 4;

 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea exercițiului financiar pe anul 2021 al Societății Servicii Săcelene S.R.L. și a Raportului Administratorilor privind activitatea Societății Servicii Săcelene S.R.L. pe anul 2021 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 4;

 12. Proiect de hotărâre pentru aprobarea situațiilor financiare pe anul 2021 ale Regiei Publice Locale a Pădurilor Săcele R.A. – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

     Avize Comisiile 1, 4;  

 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al RPLP Săcele R.A. – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 4.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat nr. 37712/2022, încheiat între UAT Municipiul Săcele, Spitalul Municipal Săcele și Asociația Îngrijire Acasă, pentru proiectul „ÎNFIINȚARE CENTRU SOCIO-MEDICAL ÎN ZUM” cod SMIS 152324 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 4;

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul ,,ÎNFIINȚARE CENTRU SOCIO-MEDICAL ÎN ZUM”, cod SMIS 152324 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 4;

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția ,,Reabilitare și modernizare Gradinița cu program normal nr. 4 – str. General Ion  Dragalina nr. 78, în Municipiul Săcele, Brașov” – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 2, 4;

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul ,,Reabilitare și modernizare Gradinița cu program normal nr. 4 – str. General Ion Dragalina nr. 78, în Municipiul Săcele, jud. Brașov” – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
Alte articole:   Prognoza ANM: Cum va fi vremea în următoarele două săptămâni 

Avize Comisiile 1, 4;

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția ,,Reabilitare şi modernizare Grădiniţă cu program normal nr. 4 – Str. George Moroianu nr. 293, Municipiul Săcele, jud. Braşov” – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 2, 4;

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul ,,Reabilitare şi modernizare Grădiniţă cu program normal nr. 4 – Str. George Moroianu nr. 293, Municipiul Săcele, jud. Braşov” – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

       Avize Comisiile 1, 4;

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Creare de spații pentru activități comunitare și petrecerea timpului liber” și a cheltuielilor legate de proiect – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 4.

 1. Proiect de hotărâre pentru îndreptarea erorii materiale cuprinse în art. 2 din H.C.L. nr. 26/27.01.2022 privind aprobarea documentației tehnice (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici privind proiectul „DALI – str. De Mijloc – reabilitare și modernizare” – iniţiator  PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 4.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea zonării Municipiului Săcele – iniţiator PRIMAR POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 2, 4.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu ,,Construire 8 (opt) locuințe unifamiliale”, strada Timocului, Municipiul Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 2, 4.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu ,,Construire 3 (trei) locuințe unifamiliale”, strada George Coșbuc, Municipiul Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 2, 4.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu ,,Construire locuință și anexă“, strada Livezii nr. 28, Municipiul Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 2, 4.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețurilor de pornire la licitația publică cu strigare de masă lemnoasă pe picior ale partizilor, în vederea valorificării acesteia către operatorii economici, pentru anul de producție 2022 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 4.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului de prestări servicii silvice – exploatări forestiere a masei lemnoase pentru partida 322/2200156800090 din U.P. VI Tărlung – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
Alte articole:   OMS: Nu este nevoie urgentă de vaccinare în masă contra variolei maimuței

Avize Comisiile 1,  4.

 1. Proiect de hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit, a unei cantităţi de 6,0 mc lemn de foc, unui număr de 17 pensionari silvici – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 4.

 1. Proiect de hotărâre privind acordarea, cu titlu gratuit, a cantității de 30  mst  lemn  de foc specia fag  și diverse tari, către Casa Evanghelică a Ceangăilor  – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 3, 4.

 1. Proiect de hotărâre privind acordarea, cu titlu gratuit, a cantității de 15  mst  lemn  de foc specia fag  și diverse tari către Biserica Evanghelică  Lutherană, Parohia Satulung – Joseni – iniţiator PRIMAR

        Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 3, 4.

 1. Proiect de hotărâre privind acordarea, cu titlu gratuit, a cantității de 15  mst  lemn  de foc specia fag  și diverse tari  către  Mănăstirea Brădet  cu   Hramul ,,Înălțarea Domnului” – iniţiator PRIMAR

        Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 3, 4.

 1. Proiect de hotărâre privind actualizarea datelor de carte funciară pentru imobilul înscris în CF 116229 Săcele, nr.top 7141/3/1/2/7 și imobilul înscris în CF nr.116231 Săcele, nr.top   7141/3/1/2/4,   situate în Municipiul Săcele – iniţiator PRIMAR   Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 2, 4.

 1. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la  domeniul  privat  al  Municipiului  Săcele  a   imobilelor  terenuri, înscrise în CF nr. 106709 Săcele, nr.cadastral 106709, CF nr. 105701 Săcele,  nr.top 7141/3/1/2/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/a/1/2 , CF nr. 113363 Săcele, nr.top  7141/3/1/2/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/a/1/1/1/1/2/2, CF nr. 101459 Săcele,  nr.top 7141/3/1/2/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/2, situate în cartierul Electroprecizia – zona piață – iniţiator   PRIMAR   Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 2, 4.

 1. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Săcele (cartier Movilă) a imobilului înscris în CF nr.111011 Săcele, nr.top 1299/1/1/2 – iniţiator PRIMAR   POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 2, 4.

 35. Informare privitoare la adresa membrilor Consiliului de Administrație al P.L.P. Săcele R.A. pentru modificarea cuantumului indemnizației fixe.

Distribuie dacă îți place!

Leave a Reply

Your email address will not be published.