blog-logo

Desființarea notelor pentru Desen și Sport, prin înlocuirea acestora cu calificative, propunere a Consiliului Elevilor

Desființarea notelor pentru Desen și Sport, prin înlocuirea acestora cu calificative, propunere a Consiliului Elevilor

Înlocuirea notelor la Muzică, Desen și Educație fizică cu un set de calificative este propunerea Consiliului Național al Elevilor, potrivit unui raport primit de Edupedu.ro. Amintim că în această lună au loc discuțiile pentru modificarea ROFUP (Regulamentul cadru de Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar – n.red), după cum a anunțat ministrul Educației.

„Înlocuirea notelor oferite la disciplinele aferente ariei curriculare Arte, respectiv la educație fizică și sport (discipline prin care se pune accent pe aptitudinile elevilor) cu un set de calificative”, conform Consiliului Național al Elevilor.

O altă propunere a reprezentanților elevilor este înlocuirea lucrărilor scrise semestriale (teze) cu alte instrumente de evaluare sumativă, care să permită axarea pe feedback oferit individual fiecărui elev, potrivit sursei citate. Amintim că Sorin Cîmpeanu a declarat căîn luna aprilie vom avea și modificările la ROFUIP în care vom discuta de propunerea pe care am asumat-o, de renunțare la tezele semestriale”.

Pilotarea, la nivel de sistem, începând cu anul școlar 2022-2023, a unor evaluări standardizate transdisciplinare (una la începutul anului școlar, respective una la finalul anului școlar), prin care să fie evaluată deprinderea competențelor-cheie prevăzute de Legea educației naționale”, menționează sursa citată.

  • Mai amintim că Ministrul Educației a explicat la sfârșitul lunii martie în ce constă evaluarea standardizată interdisciplinară digitalizată care ar urma să înlocuiască tezele semestriale. El a spus că elevii vor fi evaluați nu de profesorul de la clasă, ci de doi evaluatori care nu se cunosc între ei, iar evaluarea ar urma să fie la nivel de item, pentru a putea cunoaște lacunele.
Alte articole:   Campania „Fii și tu SALVATOR! Donează SÂNGE, dăruiește VIAȚĂ!", în februarie, la Brașov

În privința profesorilor, Consiliul Național al Elevilor consideră că este necesară „implementarea unor programe de formare inițială și continuă a cadrelor didactice, prin care să se pună accent pe modalitățile de utilizare a unor instrumente de evaluare moderne, axate pe evaluarea gradului de deprindere a unor competențe-cheie”.

Iată celelalte propuneri:

  • „elaborarea, de către Ministerul Educației și Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație, a unor ghiduri metodologice care să sprijine cadrele didactice în elaborarea și utilizarea unor instrumente de evaluare moderne, care să combine evaluarea cunoștințelor elevilor cu abilitatea de a le aplica în diverse spețe teoretice și aplicații practice”;
  • stabilirea clară a unor standarde de învățare, a unor trepte de evoluție și a unor descriptori ai performanței, care să definească nivelul estimat de învățare și caracteristicile activităților ce ar trebui realizate de elevi. Aceste standarde trebuie să definească foarte clar ce ar trebui să știe, să înțeleagă și să poată face elevii și ar trebui să ghideze modul în care profesorii planifică activitatea de predare-învățare-evaluare. De asemenea, pe lângă aceste standarde, este importantă stabilirea scopurilor evaluării pentru fiecare tip de evaluare în parte;
  • dezvoltarea comunicării profesor-elev-părinte, astfel încât feedbackul să fie transmis în mod eficient către toți actorii implicați în procesul de educație și pentru a putea identifica cele mai bune măsuri remediale, adaptate nevoilor individuale ale elevilor;
  • introducerea unor prevederi privind echitatea în evaluare, prin stabilirea unor standarde de evaluare diferențiate pentru elevii cu cerințe educaționale speciale, care să permită adaptarea la specificul fiecărui elev;
  • promovarea, în rândul managerilor școlari și profesorilor, a folosirii evaluării formative ca mijloc de învățare și ca instrument de măsurare al progresului școlar;”
Distribuie dacă îți place!

Leave a Reply

Your email address will not be published.