blog-logo

Analiză: Șomajul la Brașov a avut un trend descrescător, în 2021

Analiză: Șomajul la Brașov a avut un trend descrescător, în 2021

Prefectul județului Brașov, Mihai Cătălin Văsii, a prezidat astăzi, alături de subprefectul Lucian Pătrașcu, ședința Colegiului Prefectural, având pe ordinea de zi prezentarea Raportului de activitate al Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă pe anul 2021, de către directorul executiv al acestei instituții, Liliana Dragomir.

Din raport a reieșit faptul că în anul 2021 rata șomajului la nivelul județului Brașov a păstrat un trend descrescător începând cu luna ianuarie și până la sfârșitul anului, aceasta situându-se sub valoarea de 3%, sub nivelul ratei șomajului la nivel național. Fluctuațiile lunare ale ratei șomajului în județul Brașov au fost nesemnificative, fiind cuprinse între 0,02 și 0,40 puncte procentuale.

Concret, la finele lunii ianuarie 2021 rata șomajului în județul Brașov  a fost de 2,52%, iar la 31 decembrie 2021 valoarea acesteia a scăzut la 1,96%.

Numărul şomerilor din mediul rural a fost, lună de lună, superior celui din mediul urban. În ceea ce privește structura pe grupe de vârstă, în perioada de referință s-a constatat că cei mai mulți șomeri au fost din intervalul de vârstă 40-49 de ani, cu o medie de 24 % din total șomeri, în timp ce tinerii cu vârsta sub 25 de ani au reprezentat în medie 17% din total șomeri.

Explicaţia menținerii ratei șomajului la un nivel scazut a constituit-o numărul mic de disponibilizări colective și individuale ce au avut loc în județul Brașov, precum și măsurile de susținere a mediului de afaceri prin suportarea, conform cadrului legal adoptat, a indemnizațiilor pentru suspendarea contractelor individuale de muncă (așa-numitul somaj tehnic), precum și alte măsuri de suport pentru angajații și angajatorii afectați de pandemie. Prin măsurile adoptate de Guvern în perioada stărilor de urgență și de alertă s-au menținut contractele de muncă, s-a asigurat stabilizarea personalului la locul de muncă și s-au evitat în mare măsură procesele de disponibilizare și de recrutare și formare de personal după reluarea activității.

Alte articole:   Răspunsul unui sistem de Inteligență Artificială la întrebarea dacă, geo-strategic, se justifică un Aeroport la Brașov

Un impact semnificativ l-au avut și măsurile de sprijin financiar destinate angajaților și angajatorilor care au întâmpinat dificultăți cauzate de pandemia de COVID-19.

Numărul locurilor de muncă vacante înregistrate în anul 2020, la nivelul judetului Brașov (7.504) a fost cu 36% mai mic decât în anul 2021 (11.724).

Mai mulți șomeri neindemnizați

Curba ce reprezintă evoluția șomerilor indemnizați a urmat o traiectorie descendentă începând cu luna ianuarie 2021, când erau 2.122 persoane, cel mai scăzut număr al șomerilor indemnizați înregistrându-se în luna noiembrie (1.031 persoane). Numărul total de șomeri neindemnizați a fost în creștere de la începutul anului 2021, plecând de la 4.486 persoane în ianuarie și ajungând în luna august 2021 la 5.224 persoane înregistrate, după care a urmat o scădere și s-a ajuns în luna decembrie la 3.956 persoane.

Cei mai mulți șomeri sunt din mediul rural

Șomerii neindemnizați sunt, de regulă, persoane care, fie au ieșit din perioada de acordare a indemnizației de șomaj fără a se putea încadra în muncă, fie nu îndeplinesc condițiile legale de acordare a indemnizației de șomaj, dar apelează la serviciile Agenției pentru a-și găsi un loc de muncă. Aceștia sunt persoane cu o pregătire inferioară, în majoritate provenind din mediul rural, care sunt nevoite să apeleze la autoritățile locale pentru obținerea venitului minim garantat. Şomerii care nu beneficiază de indemnizaţii sunt şi cel mai greu plasabili, din cauză că nu deţin vreo calificare și nu au un nivel al educaţiei care să le permită să fie cuprinşi într-un program de formare profesională, iar majoritatea sunt în şomaj pentru perioade ce depăşesc 12 luni de inactivitate, ceea ce implică şi pierderea încrederii în sine.

În mediul urban, ponderea şomerilor care beneficiază de indemnizaţii este mai mare decât cea înregistrată în mediul rural, fiind mult mai dificilă ocuparea şomerilor ce provin din zonele rurale, din cauza modului de acoperire a suprafeței județului de către agenții economici.

Alte articole:   Brașovul, locul 4 la exporturi și locul 5 la importuri din China

Din totalul persoanelor aflate în evidenta Agentiei la 31.12.2021, 31% erau din mediul urban și 69% din mediul rural.

În anul  2021, urmare a implementării Programului naţional de ocupare a forţei de muncă, au fost încadrate în muncă în județul Brașov 3.691 persoane, dintre care 1.618 femei. În funcţie de rezidenţă, din totalul persoanelor încadrate în muncă, 2.352 persoane provin din mediul urban, iar 1.339 persoane din mediul rural.

Pe parcursul anului 2021, au beneficiat de servicii de informare şi consiliere profesională oferite prin intermediul AJOFM Brașov 6.740 persoane.

În cadrul Centrului de informare şi consiliere pentru persoane cu dizabilităţi au fost consiliate 51 persoane. Dintre persoanele care au participat la serviciile oferite de centrele de informare şi consiliere, 18 de persoane au fost încadrate în muncă.

În scopul prevenirii şomajului de lungă durată şi stimulării şomerilor de a se încadra în muncă înainte de expirarea perioadei de indemnizare, s-au asigurat resursele financiare necesare acordării de alocaţii pentru 547 şomeri, din care 294 femei.

În perioada ianuarie-decembrie 2021 au fost încadrate în muncă 2.064 persoane cu vârste de peste 45 ani sau unici întreţinători de familie monoparentală, din care 426 persoane prin acordarea de subvenţii angajatorilor ce încadrează persoane din aceste categorii (421 persoane cu vârste de peste 45 ani şi 5 unici susţinători ai familiilor monoparentale).

În contextul epidemiologic determinat de pandemia de COVID-19, au fost limitate sau întrerupte temporar unele activități socio-economice, activități ale unităților de învățământ cu asigurarea activității educaționale la distanță, cu implicații evidente asupra raporturilor de muncă ale salariaților, a actelor comerciale din domenii de activitate diverse, drept  pentru care a fost  necesar  să fie implementate o serie de măsuri de protecție socială adoptate de Guvern, care au avut un impact major în activitatea AJOFM Brasov

Astfel, s-au plătit indemnizații pentru așa-numitul șomaj tehnic pentru salariaţii operatorilor economici (inclusiv IMM-uri) cărora li s-a suspendat temporar contractul individual de muncă, din iniţiativa angajatorului, pe perioada stării de alerta şi ca urmare a efectelor produse de pandemie. Măsura s-a aplicat atât în perioada stării de urgență pentru toate domeniile de activitate, cât și ulterior acesteia pentru domeniile de activitate în care s-au menținut restricții, suma totală plătită în județul Brașov până la  31.12.2021 fiind de 27.203.650 lei, pentru un număr de 17.442 persoane provenind de la 2.450 societati.

Alte articole:   Un jandarm montan patrulează pe pârtiile din Poiana Brașov cu snowboard-ul VIDEO

De asemenea, în anul 2021, a continuat plata conventiilor încheiate până la 31.12.2020 pentru 119 societăți care au încadrat 243 persoane din rândul șomerilor cu vârste de peste 50 de ani si din rândul șomerilor cu vârste cuprinse între 16 și 29 de ani. Suma totală plătită a fost de 2.900.000 lei.

Suma totală a indemnizației pentru zilele libere acordate părinților/reprezentanților legali ai copiilor cu handicap grav neșcolarizați  sau celor care au în supraveghere și întreținere persoană adultă încadrată în grad de handicap grav sau în grad de handicap grav cu asistent personal, în vederea supravegherii copiilor, în situația limitării sau suspendării activităților didactice, urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, decontată de către AJOFM Brasov a fost de 3.600.000 lei, pentru un număr de 2.087 persoane, provenind de la 962 societăți.

Suma totală plătită de către AJOFM Brașov în anul 2021 pentru indemnizațiile aferente reducerii timpului de muncă al salariaților a fost de 22.905.390 lei, pentru un număr de 23.002 angajați provenind de la 1.034 societăți comerciale din judetul Brașov.

 Suma totală plătită de către AJOFM Brașov în anul 2021 pentru sprijinirea angajatorilor care au angajat sezonieri – respectiv angajați care au încheiat contracte individuale de muncă pe perioadă determinată de până la 3 luni – a fost de 510.955 lei, pentru un număr de 477 angajați de la 236 societăți comerciale.

Distribuie dacă îți place!

Leave a Reply

Your email address will not be published.