blog-logo

Fals si uz de fals pentru acordarea locuinței de serviciu șefului RIAL, Jula de Corbeanca?

Fals si uz de fals pentru acordarea locuinței de serviciu șefului RIAL, Jula de Corbeanca?

Nu este un secret că USR, la nivel național, „împănează” instituțiile și societățile aflate în subordinea administrațiilor locale cu oamenii de partid sau apropiații acestora. Așa se face că primarul Allen Coliban ne-a cadorisit cu un individ ONG-ist de la Corbeanca, în fruntea RIAL SRL, Sorin Jula.

După ce, de Crăciun, la propunerea lui Jula au fost dați afară muncitori de la RIAL și s-a angajat în contrapartidă personal TESA, motiv pentru care și-a dublat și salariul la 20.000 de lei pe lună, Sorin Jula a cerut și locuință de serviciu.

Iată hotărârea Consiliului Local de acordare a locuinței de serviciu pentru Jula, la inițiativa primarului Coliban:

HOTĂRÂREA Nr. 745 din data de 17 decembrie 2021

Privind: darea în administrare către S.C. RIAL S.R.L. Brașov, a unui spațiu de locuit cu destinația de locuință de serviciu, din fondul locativ al Municipiului Brașov;

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 17 decembrie 2021;
Analizând Referatul de aprobare nr. 132.487 din 2021, al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de iniţiator;
Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Tehnice, prin care se propune darea în administrare către S.C. RIAL S.R.L. Brașov, a unui spațiu de locuit cu destinația de locuință de serviciu, din fondul locativ al Municipiului Brașov;

Alte articole:   Prognoza ANM: Cum va fi vremea în următoarele două săptămâni 

Văzând adresa S.C. RIAL S.R.L. Brașov nr. 7357/2021, înregistrată la Primăria Municipiului Braşov sub nr. 132.246/2021;
Având în vedere prevederile art. 792-857; art. 867 şi art. 868 din Codul Civil şi ale H.G. nr. 972 din 24.09.2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Braşov, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Braşov;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 108, lit. a), art. 129, alin. (1), alin. 2, lit. c), alin. (6), lit. a), art. 139, alin. (3), lit. g), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

  • Art. 1. Se aprobă darea în administrare către S.C. RIAL S.R.L. Brașov, a unui spațiu de locuit cu destinația de locuință de serviciu, din fondul locativ al Municipiului Brașov, situat în imobilul din Braşov, B-dul Gării nr. 19, ap. 6, identificat prin C.F. nr. 129509-C1-U150, nr. cad. 129509-C1-U150, având valoarea de inventar 277.457,01 lei.
  • Art. 2. Destinaţia imobilului identificat în C.F. nr. 129509-C1-U150, nr. cad. 129509-C1-U150 Braşov, este de apartament compus din living, 2 dormitoare, hol și balcon.
  • Art. 3. Transmiterea imobilului se va face în termen de maxim 15 zile calendaristice de la data comunicării prezentei hotărâri.
  • Art. 4. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Tehnică – Serviciul Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial și S.C. RIAL S.R.L. Brașov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
Alte articole:   CNI caută diriginte de șantier pentru Sala Polivalentă din Brașov

Interesant esti și referatul de specialitate transmis consilierilor locali de către același Allen Coliban, unde se invocă Contractul Colectiv de Muncă de la RIAL SRL.

Opinia publică nu credem că trece peste faptul că Jula de Corbeanca avea nevoie de un apartament compus din living, 2 dormitoare, hol și balcon, având în vedere că omul încasează un salariu lunar „amărât” de numai 20.000 de lei lunar, apartament care poate ar fi fost mai potrivit pentru o familie de tineri cu copii, care plătesc o chirie pentru locuința lor.

Pe de altă parte, este grosolan cum s-a manipulat această acordare de locuință, invocând în mod fals CCM de la RIAL, pentru că Jula nu are treabă cu Contractul Colectiv de Muncă, el fiind angajat ca manager pe baza unui contract de mandat. Specialiștii în domeniu înțeleg că vorbim despre altă rață-n altă traistă, cum se spune în popor…

Alte articole:   Turneu caritabil de fotbal în sală, de 1 Iunie

Să fie doar nepricepere? Sau e altceva la mijloc?

Pe de altă parte, dacă chiar le pasă ce se întâmplă cu banul public, consilierii locali ar trebui să afle unde s-au „topit” cei peste 9 milioane de lei alocați de la bugetul municipiului, ca aport de capital, la RIAL SRL, chipurile să se relanseze activitatea societății.

Am cerut ca aceste informații publice, referitoare la bani publici, să le primim de la RIAL, prin prezentarea balantelor sintiteice lunare ale societății. Jula de Corbeanca ne-a răspuns că infomrațiile nu sunt publice, motiv pentru care avem suspiciunea mai mult decât rezonabilă că banii au fost prăduiți pe achiziții dubioase și pe fondul de salarii, unele nesimțite.

Evident, Coliban se laudă (pe Facebook, că acolo omul asudă în folosul comunității) că transparentizează administrația publică. Poate pe cea din Hărman, unde locuiește…

Distribuie dacă îți place!

Leave a Reply

Your email address will not be published.