blog-logo

Proiect pentru prevenirea corupției în administrația publică a județului Brașov

Proiect pentru prevenirea corupției în administrația publică a județului Brașov

În perioada 11.11.2021 – 11.03.2023 județul Brașov implementează proiectul „Mecanisme eficiente în vederea prevenirii corupției în administrația Județului Brașov”, cod SIPOCA 1128 și cod MySMIS 152068, aferent cererii de proiecte competitive POCA/924/2/2 (CP15/2021 pentru regiunile mai puțin dezvoltate) Sprijinirea măsurilor referitoare la prevenirea corupției la nivelul autorităților și instituțiilor publice locale, în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă (POCA).

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă dezvoltarea și consolidarea capacității administrative prin eficientizarea activităților de prevenire și combatere a corupției.

Proiectul are drept scop promovarea eticii și integrității pentru îmbunătățirea performanțelor în activitate, creșterea transparenței în procesului decizional, precum și îmbunătățirea cunoștințelor și a competențelor personalului și aleșilor locali.

Principalele rezultate așteptate ale proiectului sunt:

  • Rezultat proiect 1 – O metodologie de identificare a riscurilor și vulnerabilităților de corupție, precum și dezvoltarea și implementarea unui sistem de management antimită, conform ISO 370001:2016.
  • Rezultat proiect 2 – Un Certificat ISO 37001.
  • Rezultat proiect 3 – Un studiu privind percepția cetățenilor și a personalului din cadrul administrației asupra aspectelor legate de corupție și două sondaje care vor fundamenta acest studiu.
  • Rezultat proiect 4 – O campanie de conștientizare și educare anticorupţie.
  • Rezultat de proiect 5 – Instruirea și certificarea a 50 persoane, angajați din cadrul instituției şi aleşi locali, în domeniul prevenirii și combaterii corupției, transparenței, eticii și integrității.
  • Data începerii proiectului: 11.11.2021
  • Data finalizării proiectului: 11.03.2023
  • Valoarea totală a proiectului: 413.145,00 lei
  • Valoarea cofinanțării Uniunii Europene: 404.882,10 lei

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like!

Distribuie dacă îți place!

Leave a Reply

Your email address will not be published.