blog-logo

Direcția de Asistența Socială Râșnov caută voluntari

Direcția de Asistența Socială Râșnov caută voluntari

Direcția de Asistență Socială din cadrul primăriei Râșnov lansează programul de voluntariat care cuprinde acțiuni menite să vină în sprijinul comunității locale.

În funcție de activitățile desfășurate de Direcția de Asistență Socială, programul de voluntariat se va desfășura, de regulă, pe tot parcursul anului.

Regulamentul de Voluntariat a fost aprobat de către Consiliul Local Râșnov în data de 29.07.2021 și poate fi consultat la următoarea adresă:

https://primariarasnov.ro/images/docs/regulament_voluntariat_2021

De asemenea tot la această adresă găsiți și cererea de înscriere pentru desfășurarea de activități de voluntariat, contractul, fișa și certificatul de voluntariat.

Cei interesați se pot înscrie pe lista de voluntari, începând cu ziua de luni, 04.10.2021. Documentele necesare se depun la primăria orașului Râșnov.

Alte articole:   Un bărbat a ajuns în arest după ce a distrus 8 mașini parcate în municipiul Brașov

Pentru înscrieri sunt necesare următoarele documente:

-copii după actele personale (C.I., acte de studii, diplome competențe / calificări);

-adeverința medicală eliberată de medicul de familie care atestă o stare de sănătate corespunzătoare activităților de voluntariat propuse de Direcția de Asistență Socială;

-declarație pe proprie răspundere potrivit căreia “NU am antecedente penale care să mă facă incompatibil cu activitatea de voluntariat desfășurată și să nu fi fost condamnat pentru săvârșirea unor infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, ori a unor fapte de corupție, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea”;

-declarație pe propria răspundere conform căreia “NU am desfășurat activitate de poliție politică, așa cum este definită prin lege”

Alte articole:   Coliban a pierdut competiția internă pentru a ajunge șeful USR

Activitatea de voluntariat se poate desfășura pe mai multe domenii, așa cum au fost descrise în legea privind reglementarea activităților de voluntariat în Romania:

  1. Domeniul asistenței sociale
  2. Domeniul protecției mediului
  3. Domeniul educație și cercetare
  4. Domeniul artă, cultură, sport și recreere
  5. Domeniul sănătate –igienă și sănătate publică,
  6. Domeniul dezvoltare comunitară și socială, activismul civic
  7. Domeniul drepturile omului
  8. Domeniul ajutor umanitar și/sau filantropic
  9. Domeniul religie/culte
Distribuie dacă îți place!

Leave a Reply

Your email address will not be published.