blog-logo

Licitaţie intermediară pentru vânzarea de masă lemnoasă pe picior

Licitaţie intermediară pentru vânzarea de masă lemnoasă pe picior

ANUNT privind organizarea licitaţiei intermediare pentru vânzarea de masă lemnoasă pe picior din 10.08.2021 – ORA 1200

1. Organizatorul licitaţiei (denumire, adresă, număr de telefon, număr de fax, email):

RPLP PIATRA CRAIULUI RA ZARNESTI, Zarnesti, Str. Postavarului Nr. 5, Jud. Brasov, Tel/Fax 0268223007, rplppiatracraiuluira@yahoo.com;

2. Data desfăşurării şi ora începerii licitaţiei: MARTI, 10.08.2021, ora 1200

3. Locul desfăşurării licitaţiei: sediul RPLP PIATRA CRAIULUI RA ZARNESTI, Zarnesti, Str. Postavarului Nr. 5, Jud. Brasov

4. Tipul licitaţiei: licitaţie publică cu strigare,

5. Temeiul legal al organizării şi desfăşurării licitaţiei: HG 715/2017 REGULAMENT din 5 octombrie 2017 de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică cu modificarile si completarile ulterioare,

7. Data şi ora-limită până la care pot face depunerea documentaţiei pentru preselecţie şi înscrierea la licitaţie Joi, 05.08.2021 ora 1600; Joi, 05.08.2021 ora 1600

8. Lista partizilor care se licitează, preţul de pornire a licitaţiei şi pasul de licitare pentru fiecare partidă sunt afişate la sediul organizatorului pe site-ul www.produselepadurii.ro, www.ocoalesilvice.ro si pe site-ul www.rplp-piatracraiului.ro;

9. Volumul total de masă lemnoasă oferit la licitaţie este de 4214.31 m3, din care:

a) pe natură de produse:

4615 mc-Produse principale-accidentale I

b) pe specii şi grupe de specii:

  • Rasinoase: 3846.04 mc
  • Fag: 326.82 mc
  • QV: 19.50 mc
  • DT: 21.95 mc

11. Alte informaţii privind masa lemnoasă care se oferă spre vânzare:

12. Volumul de masă lemnoasă rămas neadjudecat se supune procedurii de vânzare prin negociere în aceeaşi zi, în condiţiile prevăzute de Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 715/2017, cu modificările şi completările ulterioare, şi de alte reglementări în vigoare.

Masa lemnoasa aferenta UAT Zarnesti provine din fond forestier certificat FSC®.

13. Caietul de sarcini poate fi achiziţionat de la sediul organizatorului licitaţiei începând cu data de: 27.08.2021.

14. Alte informaţii privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiei: 

In cazul in care adjudecatarii masei lemnoase nu se prezinta in termen de maxim 10 zile lucratoare de la data licitatiei in vederea semnarii contractelor de vanzare cumparare masa lemnoasa pe picior, atrage anularea adjudecarii pentru masa lemnoasa respectiva si pierderea garantiei de contractare aferenta.

15. Pentru informaţii şi date suplimentare vă puteţi adresa organizatorului licitaţiei: Dr. Ing. Toader Alin, 0731026049, e-mail: rplppiatracraiuluira@yahoo.com, fax-0268223007

Fond Forestier,

Dr. Ing. Toader Alin

Organizator,

RPLP PIATRA CRAIULUI RA ZARNESTI

Director General – Sef Ocol

Ing. Rozorea George Gabriel

Distribuie dacă îți place!

Leave a Reply

Your email address will not be published.

De top în Brașov