blog-logo

În primele 6 luni ale anului, ITM Brașov a dat amenzi de aproape un milion de lei, pentru munca „la negru”!

În primele 6 luni ale anului, ITM Brașov a dat amenzi de aproape un milion de lei, pentru munca „la negru”!

Inspectoratul Teritorial de Muncă Brașov își prezintă Raportul de activitate pentru primul semestru al anului 2021, pe cele două domenii de activitate: al relațiilor de muncă și respectiv al securității și sănătății în muncă.

Astfel, în cadrul Serviciului Control Relaţii de Muncă şi al Compartimentului Control Muncă Nedeclarată, în perioada: IANUARIE – IUNIE 2021şi-au desfăşurat activitatea, în medie, un număr de 15 inspectori de muncă.

În perioada raportată:

– au fost controlaţi 1.100 angajatori, fiind sancţionaţi contravenţional 120 dintre aceştia;

– s-au aplicat 478 sancţiuni contravenţionale pentru încălcarea prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă, după cum urmează:

– 393 avertismente(din care 50 avertismente scrise şi 343 avertismente verbale)

85 amenzi

– s-au aplicat amenzi contravenţionale în valoare totală de 1.219.500 lei.

– s-au dispus 691 măsuri obligatorii vizând remedierea deficienţelor constatate şi intrarea în legalitate a angajatorilor controlaţi.

În ceea ce privește strict munca nedeclarată, cu ocazia celor 1.046 controale efectuate au fost sancţionaţi 33 angajatori pentru încălcarea prevederilor legale referitoare la munca nedeclarată, reprezentând 3% din totalul angajatorilor verificaţi, fiind aplicate în total 38 sancţiuni, şi anume: 21 amenzi contravenţionale în cuantum de 990.000 lei şi 17 avertismente scrise.

Dincolo de sancţionarea propriu-zisă, s-a urmărit în cadrul tuturor controalelor efectuate remedierea deficienţelor constatate, dispunându-se în acest sens măsuri cu caracter obligatoriu şi urmărindu-se îndeplinirea acestora de către angajatori, la termenele stabilite prin procesele verbale de control.

În perioada raportată s-au dispus 691 măsuri obligatoriivizând, în principal, încheierea în formă scrisă a contractelor individuale de muncă, plata drepturilor salariale şi transmiterea în REVISAL a modificărilor clauzelor contractuale.

În domeniul securității și sănătății în muncă, în primul semestru al anului, activitatea în cadrul serviciului s-a desfășurat, ca și în semestrul I al anului 2020, tot cu un număr de 8 inspectori de muncă și un șef de serviciu, fondul de timp utilizat fiind la același nivel, comparativ cu perioada similară a anului trecut.

Analizând activitatea inspectorilor de muncă se constată o creștere a numărului de controale cu circa 16% față de perioada similară a anului trecut, astfel că în semestrul I 2021 au fost efectuate 611 de controale la 557 de angajatori, față de 525 controale la 523 angajatori în semestrul I 2020. Ca urmare a acestor controale, pentru neregulile constatate în domeniul securității și sănătății în muncă, inspectorii de muncă au aplicat în primul semestru al anului un număr de 310 sancţiuni din care 118 amenzi în valoare de 338.000 lei.

În perioada analizată – semestrul I 2021 – inspectorii de muncă au efectuat controale și în zilele nelucrătoare de sâmbătă și duminică, în echipe mixte cu reprezentanți ai poliției, pentru verificarea modului de respectare a măsurilor care se aplică pe durata stării de alertă pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. Au fost aplicate 72 de sancțiuni contravenționale din care 37 de amenzi în valoare de 43.000 lei. Totodată, s-a urmărit transmiterea de informații utile/recomandări, pentru angajatori și lucrători, privind prevenirea contaminării și răspândirii noului coronavirus, inclusiv prin postarea pe site-ul inspectoratului.

În aceeași perioadă, la nivelul județului Brașov au fost realizate 34 controale privind supravegherea pieţei în societăţi care comercializau produse din domeniile reglementate.

În cadrul acestor controale au fost verificate 212 produse din domeniul de competenţă, fiind identificate un număr de 14 produse neconforme pentru care s-a dispus măsura interzicerii comercializării și a retragerii de pe piață.

Pentru neconformitățile constatate au fost aplicate 4 sancțiuni contravenționale, din care 3 amenzi în valoare de 3000 lei.

De asemenea, în perioada analizată, a fost finalizată cercetarea pentru un număr de 21 de evenimente soldate cu decesul victimei, invaliditate confirmată și accidente colective și au fost avizate un număr de 212 dosare de cercetare întocmite de angajatori.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like!

Distribuie dacă îți place!

Leave a Reply

Your email address will not be published.