blog-logo

Licitație exploatare forestieră masă lemnoasă toate fazele până la drum auto

Licitație exploatare forestieră masă lemnoasă toate fazele până la drum auto

RPLP PIATRA CRAIULUI RA ZARNESTI, Zarnesti, Str. Postavarului Nr. 5, Jud. Brasov, Tel/Fax 0268223007, organizează licitație pentru „Exploatare forestiera masa lemnoasa toate fazele pana la drum auto pentru un volum de 2728 mc., productia anului 2021” Numar de referinta:19113639_2021_PAAPD1305136.

Descriere succinta:

Prestari servicii de exploatare forestiera fazele de doborât, curăţat de crăci, secţionat, scos şi apropiat – pentru un volum de 2728 mc masă lemnoasă care va fi recepţionata la drum auto.

Valoarea totala estimata:

Valoarea totala estimata:267474.71 Moneda: RON

Informatii privind loturile:

Contractul este impartit in loturi: Da
Pot fi depuse oferte pentru: Numarul maxim de loturi: 7
Numarul maxim de loturi care pot fi atribuite unui singur ofertant: 7
Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a atribui contracte prin combinarea urmatoarelor loturi sau grupuri de loturi: Operatorii economici pot depune oferta pentru un singur lot sau mai multe loturi.

Alte articole:   Înmatricularea și radierea mașinilor se va putea face printr-un singur drum la RAR

Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare:

Data si ora locala:19.07.2021 15:00

Limbile in care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:

Romana

Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta:

Oferta trebuie sa fie valabila pana la:19.10.2021

Conditii de deschidere a ofertelor:

Data de deschidere a ofertelor:19.07.2021 15:00
Locul de deschidere a ofertelor: In SEAP

Pentru informaţii şi date suplimentare vă puteţi adresa la sediul regiei, telefon: +40 268223007, e-mail: rplppiatracraiuluira@yahoo.com, fax-0268223007

Distribuie dacă îți place!

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Anunţuri mică publicitate