blog-logo

Suspendarea rezilierii contractului dintre Primărie și P&P ne obligă la plata parcării

Suspendarea rezilierii contractului dintre Primărie și P&P ne obligă la plata parcării

Referitor la decizia Tribunalului Covasna privind suspendarea executării Hotărârii Consiliului Local nr.259 din 6 mai 2021 de aprobarea rezilierii contractului pentru delegarea gestiunii prin concesionarea serviciului de amenajare, organizare şi exploatare a parcărilor cu plată de pe domeniul public al Municipiului Braşov nr. 279/87517/04.09.2020, Primăria face următoarele precizări:

După ce vom primi motivarea instanței, cu siguranță Municipalitatea va face recurs, mai ales că, din punctul nostru de vedere, hotărârea de consiliu local nu prezintă niciun indiciu de ilegalitate, astfel încât nu se justifică suspendare ei până la judecarea pe fond. Consiliul Local poate să dispună delegarea unui serviciu, prin urmare poate dispune și încetarea delegării prin reziliere. P&P nu a adus nicio dovada cu privire la paguba concretă pe care HCL 259/06.05.2021 i-o produce. Apreciem ca rezilierea era singura măsură pe care autoritatea putea sa o ia când a constatat ca ofertantul câștigător nu și-a respectat obligațiile asumate prin depunerea ofertei și, ulterior, prin semnarea contractului. În plus, notificarea de reziliere, acesta fiind actul care produce efecte în raport cu P&P, nu a fost suspendată, prin urmare contractul este în continuare reziliat. Reamintesc că Tribunalul Covasna a judecat astăzi solicitarea P&P ca până la judecarea pe fond a cauzei, respectiv legalitatea sau nelegalitatea adoptării acestei hotărâri (259/2021), prevederile acestei HCL să fie suspendate. În consecință, decizia nu vizează decât ce se întâmplă în perioada de până la pronunțarea unei hotărâri definitive cu privire la această hotărâre de consiliu local”, a prezentat purtătorul de cuvânt al Primăriei Brașov, Sorin Toarcea, punctul de vedere al Primăriei.

Nu știm dacă acesta a fost formulat de avocata adusă de Coliban de la București și plătită cu 470 de lei ora de Primărie, dar specialiștii în contencios administrativ, consultați de newsbv.ro, au ținut să facă mai multe comentarii față de „explicația” dată de Primărie.

  1. În primul rând, suspendarea HCL 259 duce automat la reactivarea contractului cu P&P. Iată ce prevede art 14. alin (4) din Legea contenciosului administrativ: „Hotărârea prin care se pronunţă suspendarea este executorie de drept. Ea poate fi atacată cu recurs în termen de 5 zile de la comunicare. Recursul nu este suspensiv de executare”. Adică, chiar dacă face Primăria recurs, acest lucru nu înseamnă că se anulează suspendarea HCL de reziliere a contractului.
  2. Înalta Curte de Casație și Justiție s-a pronunțat asupra suspendării unui act adiministrativ, în Decizia nr. 442/2013: „Din dispoziţiile art. 14, cât şi din dispoziţiile generale ale Legii nr. 554/2004 rezultă că suspendarea executării unui act administrativ este o măsură excepţională care poate surveni exclusiv atunci când acest lucru este prevăzut expres în lege – suspendarea de drept ope legis -ori, când sunt îndeplinite cumulativ condiţiile prevăzute de lege – suspendarea la cererea persoanei vătămate. Într-adevăr, potrivit art. 14 alin. (1) din Legea nr. 554/2004 «în cazuri bine justificate şi pentru prevenirea unei pagube iminente, după sesizarea în condiţiile art. 7 a autorităţii publice care a emis actul sau a autorităţii ierarhic superioare, persoana vătămată poate să ceară instanţei competente să dispună suspendarea executării actului administrativ unilateral până la pronunţarea instanţei de fond». Deci, cu alte cuvinte, un act administrativ va putea fi suspendat din executarea sa numai în situaţia în care instanţa va constata în mod temeinic îndeplinirea cumulativă a celor două condiţii: existenţa unui caz bine justificat şi necesitatea evitării unei pagube iminente ireparabile sau dificil de reparat”. Noţiunea de caz bine justificat a fost definită la art. 2 alin. (1) lit. t) din Legea nr. 554/2004, ca fiind acele împrejurări legate de starea de fapt şi de drept care sunt de natură să creeze o îndoială serioasă în privinţa legalităţii actului administrativ. În jurisprudenţa sa constantă, secţia de contencios administrativ şi fiscal a înaltei Curţi a reţinut că pentru conturarea cazului temeinic justificat care să impună suspendarea unui act administrativ, instanţa nu trebuie să procedeze la analizarea criticilor de nelegalitate pe care se întemeiază însăşi cererea de anulare a actului administrativ, ci trebuie să-şi limiteze verificarea doar la acele împrejurări vădite de fapt şi/ sau de drept care au capacitatea să producă o îndoială serioasă asupra prezumţiei de legalitate de care se bucură un act administrativ. Astfel de împrejurări vădite, de fapt sau/ şi de drept care sunt de natură să producă o îndoială serioasă cu privire la legalitatea unui act administrativ au fost reţinute de înalta Curte ca fiind: emiterea unui act administrativ de către un organ necompetent sau cu depăşirea competenţei, actul administrativ emis în temeiul unor dispoziţii legale declarate neconstituţionale, nemotivarea actului administrativ, modificarea importantă a actului administrativ în calea recursului administrativ. De asemenea, din dispoziţiile art. 2 alin. (1) lit. ş) din lege, rezultă că noţiunea de pagubă iminentă are în vedere producerea unui prejudiciu material viitor şi previzibil, greu sau imposibil de reparat, condiţie inexistentă în cazul de faţă. Iminenţa producerii unei pagube nu se prezumă, ci trebuie dovedită de persoana lezată. îndeplinirea condiţiei referitoare la paguba iminentă presupune administrarea de dovezi care să probeze iminenţa producerii pagubei invocate, sub acest aspect fiind lipsite de relevanţă simplele afirmaţii făcute.”
  3. Primăria susține că „P&P nu a adus nicio dovada cu privire la paguba concretă”. Chiar și copiii de grădiniță își dau seama că P&P are prejudicii pentru că nu face încasări…
  4. Primăria mai spune că „notificarea de reziliere, acesta fiind actul care produce efecte în raport cu P&P, nu a fost suspendată, prin urmare contractul este în continuare reziliat”. Notificarea nu este un act administrativ, Hotărârea de Consiliu Local, da.
  5. Mai susține Primăria că „Consiliul Local poate să dispună delegarea unui serviciu, prin urmare poate dispune și încetarea delegării prin reziliere”. Aici trebuie precizat faptul că delegarea s-a făcut pe baza unui contract între părți, iar Consiliul Local a decis unilateral rezilierea contractului, o greșeală de abordare în această chestiune, după cum veți citi mai jos.
Alte articole:   Accident de muncă în județul Brașov. Un bărbat a avut nevoie de îngrijiri medicale

Precizăm că nu ținem partea samsarului parcărilor din Brașov, dar abordarea primarului în acest caz este discutabilă. Firesc ar fi fost să nu fie dată o hotărâre de Consiliu Local de reziliere a contractului, și municipalitatea să ceară instanței să constate că acest contract nu a fost respectat de P&P și să aducă argumente în acest sens. Astfel, instanța ar fi fost cea care ar fi decis rezilierea contractului și nici nu s-ar mai fi discutat la această oră despre prejudicii și eventuale daune materiale care vor fi consistente, în mod cert.

Oricum, primarul Allen Coliban, cel care a anunțat că nu mai trebuie să plătim parcarea, că s-a reziliat contractul, ar trebui să iasă la fel, public, sa anunțe ce se întâmplă de mâine.

Alte articole:   FOTO Trei brățări dacice din argint, descoperite la Brașov

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like!

Distribuie dacă îți place!

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Anunţuri mică publicitate