blog-logo

Peste 800 de copii, pe lista de așteptare pentru un loc în creșele din municipiul Brașov!

Peste 800 de copii, pe lista de așteptare pentru un loc în creșele din municipiul Brașov!

Primăria Brașov a anunțat că organizează dezbatere publică pentru proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de înscriere, departajare și transfer al copiilor în creșele aflate în subordinea Serviciului Public de Administrare Crese Brasov. Până în data de 15 martie, brașovenii pot trimite propuneri și sugestii de modificare sau completare a acestui proiect de act normativ, pe e-mail office@cresebrasov.ro, către Serviciului Public de Administrare Crese Brasov.

Serviciul Public de Administrare Crese Brasov supune atentiei Consiliului Local al Municipiului Brasov situatia cu care se confrunta in privinta numarului mare de solicitari de locuri pentru frecventarea creselor aflate in subordinea sa, raportat la numarul de locuri aprobate.

  Pentru ca numarul de solicitari de locuri in crese a crescut fata de anii precedenti si nu toate pot fi onorate, se impune stabilirea unor proceduri si criterii de departajare care sa fie aplicate dosarelor de inscriere.

   La ora actuala Serviciul Public de Administrare Crese Brasov se confrunta cu urmatoarea situatie:

a). pentru cele 845 locuri in crese, aprobate pentru conditiile normale de functionare si 514 pentru starea de alerta, sunt inregistrate un numar de cca.1.347 dosare de inscriere, din care, la data de 25.02.2021, sunt inscrisi 514 copii. Diferenta de cca.833 copii, se afla pe liste de asteptare.

   Structura pe varste a copiilor pentru care sunt depuse dosarele de inscriere este urmatoarea:

pana la 1 an   –              14 dosare

intre 1 an si 2 ani –     544 dosare

intre 2 ani si 2,5 ani – 444 dosare

intre 2,6 ani si 3 ani – 309 dosare

de 3 ani + –                   36 dosare.

Total:                       1.347 dosare.

b). Numarul mare de dosare aflate pe listele de asteptare in anul 2021 genereaza un numar mare de cereri de reinscriere si inscriere pentru anul scolar  01 septembrie 2021 – 31 iulie 2022, care depasesc numarul de locuri aprobate. Aceasta situatie impune stabilirea unor proceduri si criterii de selectie a dosarelor depuse pentru inscrierea in crese.

c). un numar mare de copii care au frecventat cresa si pentru care s-au depus solicitari de locuri in crese, se gasesc in situatia de a implini varsta de 3 ani in cursul anului scolar pentru care s-a facut solicitarea de reinscriere sau inscriere. Sunt situatii in care copilul implineste varsta de 3 ani in luna octombrie – decembrie, ianuarie, februarie, dar nu sunt primiti in gradinite. Acest fapt duce la ocuparea locurilor in cresa de acesti copii, in situatia in care copiii cu varsta de pana la 2 ani nu mai au loc in cresa. Copiii care implinesc varsta de 3 ani in cresa, de cele mai multe ori repeta grupa mare, ceea ce nu este normal si, cel mai important, este in dezavantajul dezvoltarii psihomotrice a copilului care se plafoneaza.

   Situatia acestor copii ar putea fi solutionata prin aplicarea prevederilor art.23 alin.(1), lit.a) din Legea nr.1/2011 a educatiei nationale, modificata si completata prin Legea nr.185/20.08.2020, care prevede posibilitatea, la cererea parintilor si in limita locurilor disponibile din gradinite, sa fie primiti la gradinita daca au implinit varsta de 2 ani.

d). in perioada starii de alerta, prin masurile impuse prin Ordinul nr.3577/831/2020 din 16.05.2020 privind masurile pentru prevenirea contaminarii cu noul coronavirus SARS-CoV-2 si pentru asigurarea desfasurarii activitatii la locul de munca in conditii de securitate si sanatate in munca, pe perioada starii de alerta, Ordinul nr.1076/4518/3936 din 15.06.2020 pentru stabilirea masurilor necesare in vederea redeschiderii creselor, gradinitelor, afterschool-urilor pentru prevenirea imbolnavirilor cu SARS-CoV-2 si Ordinul nr.1456/25.08.2020 pentru aprobarea normelor de igiena din unitatile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna si receerea copiilor si tinerilor, numarul de 845 locuri, aprobat pentru cresele functionale, pentru conditii normale, trebuie redus pentru a se putea respecta norma care impune asigurarea unei suprafete de minimum 4,5 mp/copil si o distantare fizica la cel putin 1 m. Acest lucru presupune respectarea unor criterii de departajare. In urma masuratorilor facute in fiecare cresa in parte, pentru stabilirea numarului de locuri, cu respectarea masurilor impuse de prevederile legale pentru starea de urgenta/alerta/epidemie, au putut fi stabilite aproximativ un numar de 514 de locuri. In conditii de frecventa redusa, pentru aceste locuri, mai pot fi primiti in crese, cu acordul D.S.P. Brasov, cca.88 de copii, dintre cei aflati pe listele de asteptare.

    In vederea gasirii unei solutii pentru rezolvarea acestor situatii, Serviciul Public de Administrare Crese Brasov, impreuna cu grupul de lucru din randul consilierilor locali, a elaborat un Regulament de înscriere, departajare și transfer al copiilor în creșele aflate în subordinea Serviciului Public de Administrare Crese Brasov.

REGULAMENT

 de înscriere, departajare și transfer al copiilor în creșele aflate în subordinea

Serviciului Public de Administrare Crese Brasov

CAPITOLUL I – DISPOZIȚII GENERALE

Art.1. (1). Serviciul Public de Administrare Creșe Brașov este un serviciu public specializat în servicii cu caracter social, medical și educațional, organizat ca instituție publică de interes municipal, cu personalitate juridică în subordinea Consiliului Local al Municipiului Brașov, având ca scop îngrijirea, supravegherea și educarea timpurie a copiilor cu vârsta cuprinsă între 3 luni și 3 ani.

(2). Serviciul Public de Administrare Creșe Brașov a fost înființat în baza Hotărârii Consiliului Local nr.459/25.11.2002, republicată, şi funcţionează în colaborare cu Direcția de Asistenţă Socială (DAS) Braşov în situaţia în care sunt înscrişi în creşe copii cu risc de separare de familie.

Art.2. (1). Coordonarea și controlul activității Serviciul Public de Administrare Creșe Brașov sunt asigurate de Consiliului Local al Municipiului Brașov și de către Primarul Municipiului Brașov.

(2). Activitatea de educație timpurie este coordonată metodologic de unități de învățământ preșcolar cu personalitate juridică desemnate de Inspectoratul Școlar Județean Brașov.

Art.3. Serviciul Public de Administrare Creșe Brașov are sediul în județul Brașov, municipiul Brașov, str. Mecanicilor nr.7.

Art.4. Prezentul Regulament de Organizare și Funcționare s-a întocmit în conformitate cu:

1). art.6 și art.7 alin.(3) din Legea nr.263/19.07.2007 privind înființarea, reorganizarea și funcționarea creșelor, cu modificările și completările ulterioare;

2). art.23 și art.27 din Legea nr.1/4.01.2011 privind Legea  educației naționale, cu modificările și completările ulterioare;

3). Legea nr.292/20.12.2011 privind Legea asistenței sociale, cu modificările şi completările ulterioare;

4). art.15, art.21, art.22, art.24, art.25 din H.G. nr.1252 din 12 decembrie 2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare și funcționare a creșelor și a altor unități de educație timpurie antepreșcolară;

5). Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ.

6). Legea nr.55/15.05.2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

7). Ordinul nr.3577/831/2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 și pentru asigurarea desfășurării activității la locul de muncă în condiții de securitate și sănătate în muncă, pe perioada stării de alertă.

Art.5. Prevederile prezentului Regulament de înscriere, departajare și transfer al copiilor în creșele aflate în subordinea Serviciului Public de Administrare Crese Brasov produc efecte pentru toți angajații Serviciului Public de Administrare Creșe Brașov, beneficiarii serviciilor şi membrii de familie ai beneficiarilor.

Art.6. (1). Prezentul Regulament se aplică tuturor creșelor aflate în subordinea Serviciului Public de Administrare Creșe Brașov.

(2). Creșele care fac parte din structura funcțională a Serviciului Public de Administrare Creșe Brașov la data aprobării prezentului Regulament sunt:

Creșa nr.1 din str. Carierei nr.20 cu 150 locuri,

Creșa nr.2 din str. Mecanicilor nr.7 cu 100 locuri,

Creșa nr.3 din str. Brazilor nr.68 cu 80 locuri,

Creșa nr.4 din str. Aurora nr.6 cu 140 locuri,

Creșa nr.5 din str. T. Vladimirescu nr.33 cu 140 locuri,

Creșa nr.6 din str. Prahova nr.26 cu 75 locuri,

Creșa nr.7 din str. Cocorului nr.6 cu 60 locuri,

Creșa nr.8 din str. Jepilor nr. 1 cu 100 locuri

Creșa nr.9 din Brașov, str. Apollo nr.2 cu 80 locuri.

CAPITOLUL II – ÎNSCRIEREA COPIILOR ÎN CREȘE

Art.7. (1). Înscrierea copiilor de vârsta antepreșcolară, cuprinsă între 3 luni și 3 ani, în creșele aflate în subordinea Serviciului Public de Administrare Creșe Brașov se face în fiecare an, în perioada 01 iunie – 30 iunie pentru următorul an școlar.

(2). Înscrierea se face după expirarea perioadei de reînscriere în creșe, în limita locurilor disponibile rămase după reînscriere, la nivelul fiecărei creșe în parte.

(3). Reînscrierea copiilor în creșele aflate în subordinea Serviciului Public de Administrare Creșe Brașov se face în perioada 01 mai – 31 mai pentru următorul an școlar, în baza cererii de reînscriere, conform Anexa nr.7 și a cererii de re/înscriere din Anexa 1, cu aplicarea criteriilor de departajare stabilite în prezentul regulament.

Art.8. (1). Excepțiede la art.7 alin.(1) o reprezintă înscrierea copiilor în creșa nouă din str. Apollo nr.2.

(2). Pentru înscrierea la Creșa nr.9, din Brașov, str. Apollo nr.2, pentru anul școlar septembrie 2020 – iulie 2021, cererea de înscriere trebuie completată cu documentele obligatorii de înscriere, enumerate în prezentul regulament, în perioada stabilită pentru depunerea dosarelor de înscriere, prin decizie a directorului.

(3). După expirarea termenului de depunere dosare, se procedează la aplicarea criteriilor de departajare și stabilirea rezultatului înscrierii dosarelor.

Lista cu copiii admiși, în limita locurilor aprobate, se publică pe site-ul instituției pe adresa: www.cresebrasov.ro și se afișează la avizierul creșei.

Art.9. (1). Numărul de locuri aprobate în fiecare creșă în parte poate fi influențat/redus în condițiile aplicării restricțiilor și măsurilor obligatorii luate, pe durată determinată, pentru perioada stării de urgență/alertă/epidemie, etc.

(2). Pentru perioada stării de urgență/alertă/epidemie, etc.,numărul de locuri pentru fiecare creșă în parte este stabilit prin decizie a Directorului Serviciului Public de Administrare Creșe Brașov, cu aprobarea Primarului Municipiului Brașov.

Art.10. (1). Înscrierea în creșele aflate în subordinea Serviciului Public de Administrare Creșe Brașov, începând cu anul școlar septembrie 2021- iulie 2022, se poate face:

a).la sediul fiecărei creșe în parte, conform calendarului și programului de înscriere stabilit prin decizia directorului instituției.

b). în sistem on-line, la adresa pusă la dispoziție de Serviciul Public de Administrare Creșe Brașov.

(2). Calendarul și programul de înscriere la creșă se publică pe site-ul instituției: www.cresebrasov.ro și se afișează la avizierele creșelor din subordine.

Art.11.  Cererile de înscriere în creșe pentru categoriile vulnerabile, aflate în situații de risc, se depun la sediul Serviciului Public de Administrare Creșe Brașov, pe toată perioada anului și sunt aprobate în limita a 5 % din numărul total de locuri existente în creșele din subordine.

Art.12. (1). Calendarul depunerii cererilor de înscriere în creșele aflate în subordinea Serviciului Public de Administrare Creșe Brașov, începând cu cererile de înscriere pentru anul școlar septembrie 2021 – iulie 2022, este stabilit după cum urmează:

a). preluarea, verificarea și înregistrarea dosarului de înscriere, în perioada 01 iunie – 30 iunie,

de către persoana desemnată în acest sens.

b). repartizarea computerizată a dosarelor depuse în funcție de punctajele obținute, după selectarea dosarelor în urma aplicării criteriilor de departajare

c). afișarea listelor cu rezultatele înscrierii dosarelor, pe site-ul www.cresebrasov.ro și la avizierul creșelor, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la ultima zi de înscriere.

d). depunerea contestațiilor în termen de 2 zile lucrătoare de la afișarea rezultatelor, on-line, pe adresa de e-mail: office@cresebrasov.ro sau personal la sediul din Brașov, str. Mecanicilor nr.7.

e). soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor acestora pe site-ul: www.cresebrasov.ro și la sediul din Brașov, str. Mecanicilor nr.7.

f). confirmarea locului pentru dosarele declarate admise, din partea părintelui/reprezentantului legal, fie pe adresa de e-mail a creșei la care a fost admis copilul, fie personal la sediul creșei, în termen de 5 zile lucrătoare de la afișarea rezultatelor contestațiilor.

g). afișarea rezultatelor finale pe site-ul: www.cresebrasov.ro.

Art.13. În cazul în care părintele/reprezentantul legal nu confirmă locul pentru copilul admis în creșă în termenul stabilit la art.12 lit.e), atrage după sine pierderea locului în creșă, declararea locului vacant și ocuparea lui de următorul copil de pe listă, în ordinea punctajului obținut prin aplicarea criteriilor de departajare.

Art.14. Pentru înscrierea copilului în creșă se depun următoarele documente obligatorii: 

1. cererea de înscriere – conform modelului din Anexa nr.1 la prezentul regulament. Cererea se completează de părinte/reprezentant legal, se verifică și înregistreareză în Registru de înscrieri, după verificarea documentelor de sprijin, de către persoana din creșă desemnată în acest sens.

În cazul în care Cererea se depune în format de hârtie, fizic, la sediul creșei pentru care s-a făcut opțiunea, aceasta se completează în două exemplare, un exemplar la dosarul care rămâne la creșa pentru care se face înscrierea și un exemplar pentru deponent.

2. copie a certificatului de naștere al copilului pentru care se solicită înscrierea.

3. copie a certificatului de naștere pentru frații/surorile minori/minore

4. copie a certificatului de căsătorie al părinților şi/sau a livretului de familie, (dacă este cazul)

5. copie a actelor de identitate pentru fiecare părinte/reprezentant legal (copie C.I/B.I.)

6. copie a sentinței de divorț (dacă este cazul)

7. copie a certificatului de deces a unuia dintre părinți/reprezentanți legali (dacă este cazul).

8. copie a hotărârii/sentinței de plasament sau încredințare în vederea adopției (dacă este cazul)

9. adeverință de la asociațiile/fundațiile care acordă programe de protecție socială familiei, mamei sau copilului (dacă este cazul)

10. adeverință tip, completată de angajator, în original, pentru fiecare părinte/reprezentant legal, conform modelului din Anexa nr.2 la prezentul regulament (dacă este cazul). 

11. copie a deciziei de încadrare în grad de handicap/invaliditate a părintelui/reprezentantului legal (dacă este cazul).

12. adeverință, în original, de la unitatea de învățământ primar frecventată de frate/soră a copilului pentru care se depune cererea.

13. adeverință de la AJOFM pentru părintele/reprezentantul legal care are calitatea de șomer și se află în căutarea unui loc de muncă.

14. dovada obținerii de venituri din activități independente sau a calității de asociat într-o societate (adeverință sau Declarația 112/Declarația 205, vizate de ANAF, dacă este cazul), pentru părintele/reprezentantul legal care nu își desfășoară activitatea în baza unui contract individual de muncă.

15. adeverință de la medicul de familie, în original, conform anexei nr.1 a Ordinului Ministrului Sănătății nr.1002/2015 – formular model în Anexa nr.3 la prezentul regulament sau formular agreat de medicul de familie în a cărui evidență este copilul.

16. fișa de imunizării, întocmită conform prevederilor Ministerului Sănătății cu privire la intrarea copilului în colectivitate.

17. analize medicale: exudat faringian și examenul coproparazitologic – sunt necesare doar la intrarea în colectivitate a copiilor declarați admiși.

18. pentru copilul cu handicap, dacă este cazul, se depune: copie a deciziei de încadrare în grad de handicap/invaliditate, decizie și analize medicale pentru intrarea în creșă a adultului care are calitatea de însoțitor pentru copilul cu handicap.

19. declarație pe proprie răspundere a părintelui/reprezentantului legal cu privire la consimțământul acordat pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, conform modelului din Anexa 8 la prezentul regulament.

20. declarație pe proprie răspundere a părintelui/reprezentantului legal cu privire la respectarea măsurilor organizatorice și de igienă, conform modelului din Anexa 5 la prezentul regulament.

21. opis cu documentele cuprinse în dosar – conform modelului din Anexa nr.6 la prezentul regulament.

22. dosar plic.

Art.15. Documentele de înscriere pentru categoriile vulnerabile, aflate în situații de risc, se completează, după caz, cu:

a). Planul de servicii sociale întocmit de Direcția de Asistență Socială Brașov

b). Documentele întocmite de Direcția Generală Pentru Protecția Copilului, 

c). Hotărâre judecătorească privind adopția, încredințarea minorului sub tutela sau plasamnet, etc.

d). Documente medicale pentru copiii cu dizabilități sau probleme medicale (autism, etc.).

Art.16. (1). Cererea de înscriere a copilului în creșă se înregistrează și primește număr de înregistrare doar dacă toate documentele de susținere, enumerate la art.14 sunt prezentate de părintele/reprezentantul legal care solicită înscrierea.

(2). În cazul în care dosarul de înscriere este incomplet, acesta se restituie spre completare. Redepunerea este posibilă doar dacă este realizată în perioada de înscriere.

Art.17. Părintele/reprezentantul legal confirmă pe cererea de înscriere, prin semnătură, punctajul obținut în urma aplicării criteriilor de departajare, la data depunerii cererii, fie după verificarea documentelor din dosar, făcută de angajatul creșei desemnat în acest sens, fie înainte de depunerea on-line a dosarului.

CAPITOLUL III – CRITERII DE DEPARTAJARE ȘI DEPARTAJAREA DOSARELOR

Art.18. Fiecare cerere de înscriere în creșă, după verificarea documentelor din dosarul de înscriere, primește un punctaj, în urma aplicării criteriilor de departajare.

Art.19. (1). Punctajul cererii de înscriere în creșă se calculează prin însumarea punctelor obținute pentru fiecare situație în care se regăsește familia și copilul pentru care se solicită înscrierea.

(2). Fiecare punctaj obținut trebuie dovedit de documentele care constituie dosarul de înscriere în creșă.

(3). Toate criteriile de departajare se raportează la datele valabile la data de 1 septembrie a anului școlar pentru care se depune dorarul de înscriere.

Art.20. Criteriile de departajare, aplicate pentru fiecare cerere de înscriere în creșă, în vederea clasificării dosarelor depuse sunt:

1). vârsta copilului (conform certificatului de naștere)

a). între 0 și 1 an         = 2 puncte.

b). între 1,1 și 1,6 ani  = 3 puncte

c). între 1,7 și 2 ani     = 4 puncte.

d). între 2,1 și 2,6 ani  = 5 puncte.

e). între 2,7 și 3 ani     = 1 punct.

2).  dosar aflat în așteptare din anul școlar precedent depunerii cererii de înscriere în creșă

= 10 puncte.

3). domiciliul părinților/reprezentanților legali (dovedit prin copie după actul de identitate)

a). domiciliul părinților/reprezentanților legali în Mun. Brașov = 5 puncte pentru fiecare părinte/reprezentant legal.

b). reședința, părintelui/reprezentantului legal în Mun. Brașov = 2 puncte pentru fiecare părinte/ reprezentant legal.

c). domiciliul și reședința părinților/ reprezentanților legali în afara Mun. Brașov = 1 punct pentru fiecare părinte/ reprezentant legal.

4). activitatea părinților/reprezentanților legali

a). pentru fiecare părinte/reprezentant legal care lucrează = 5 puncte

b). pentru fiecare părinte/reprezentant legal care beneficiază de concediu pentru creșterea copilului = 2 puncte

c). pentru fiecare părinte/reprezentant legal care este șomer = 3 puncte

d). pentru fiecare părinte/reprezentant legal care nu lucrează sau nu poate face dovada că lucrează = 1 punct.

e). pentru fiecare părinte/reprezentant legal care urmează o formă de învățământ la zi (adeverință de la unitatea de învățământ unde frecventează cursurile) (dacă este cazul) = 5 puncte,

f). pentru fiecare părinte/reprezentant legal aflat în stare de invaliditate/handicap (conform certificatului de handicap/deciziei de pensionare, pentru handicap grav sau accentuat) = 8 puncte

5). familie cu mai mulți copii minori aflați în întreținere (se atașează copie după certificatele de naștere ale fiecărui copil) = 2 puncte pentru fiecare copil. Nu se ia în calcul copilul pentru care se depune cererea de înscriere în creșă.

6). familie monoparentală (cu un singur părinte) (se atașează sentința judecătorească pentru încredințarea minorului/certificat de deces/act notarial care să demonstreze că are în întreținere copilul, după caz)= 10 puncte.

7).  categoriile vulnerabile, aflate în situații de risc, se vor puncta cu 5 puncte (se atașează ancheta socială/planul de servicii întocmit de D.A.S. Brașov sau Direcția Generală pentru Protecția Copilului, hotărâri judecătorești sau acte medicale, după caz).

Sunt categorii vulnerabile, aflate în situații de risc:

a).  copilul cu dizabilități/ probleme de dezvoltare psiho-motorii,

b).  copilul aflat sub tutela altor persoane pensionate conform legii,

c).  copilul aflat în plasament în familie,

d).  copilul aflat în situații de risc, justificate prin documentele enumerate la art.15.

8). părintele/reprezentantul legal are calitatea de angajat al Serviciului Public de Administrare Creșe Brașov = 5 puncte.

9). copil cu frate/soră în creșă = 2 puncte.

10). copil cu frate/soră minor/ă care urmează o formă de învățământ în proximitatea creșei, dar nu mai mult de 500 m = 2 puncte

Art.21. Departajarea dosarelor de înscriere în creșe se face computerizat, în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute cu respectarea criteriilor prevăzute în prezentul regulament, în limita locurilor aprobate pentru fiecare creșă în parte.

Art.22.  Copiii sunt admiși să frecventeze creșa în ordinea descresătoare a punctajului obținut, conform listelor finale aprobate.

În cazul în care, pe parcursul anului școlar, se eliberează un loc în creșă, pe locul vacant urcă următorul copil de pe lista finală a creșei respective, în ordinea punctajului obținut.

Art.23. În cazul în care există situații de baraj în rezultatul obținut ca punctaj, pentru departajare, se vor aplica criterii de departajare în următoarea ordine:

1). Frate /soră înscris/ă în creșă  = 5 puncte.

2). Domiciliul părinților/reprezentanților legali cel mai apropiat de creșa pentru care s-a optat:

a. până la 500 m = 5 puncte

b. între 500 m– 1 km = 4 puncte

c. între 1 km – 1,5 km = 3 puncte

d. între 1,5 km – 2 km = 2 puncte

e. între 2 km – 2,5 km =1 punct.

3). Copilul cu vârsta cea mai mică are prioritate (data nașterii).

CAPITOLUL IV – CONTESTAȚII

Art.24. Părintele/reprezentantul legal nemulțumit de punctajul obținut sau de locul pe lista de înscriere poate contesta rezultatul procedurii de înscriere și departajare cu specificarea motivelor.

Art.25. Contestațiile se depunon-line, pe adresa de e-mail: office@cresebrasov.ro sau personal la sediul din Brașov, str. Mecanicilor nr.7, în termen de 2 zile lucrătoare de la afișarea rezultatelor.     

Art.26. Soluționarea contestațiilor se face în scris, în termen de 5 zile lucrătoare de la data depunerii lor.

Art.27. După expirarea termenului de contestații, rezultatele cu copiii înscriși și admiși pentru a frecventa creșele din subordinea Serviciului Public de Administrare Creșe Brașov, pentru anul școlar umător, pentru perioada septembrie – iulie, vor fi afișate pe site-ul instituției www.cresebrasov.ro și la sediile creșelor.

CAPITOLUL V – TRANSFERUL COPIILOR

Art.28. La cererea părintelui/reprezentantului legal, în limita locurilor aprobate disponibile, cu avizul creșei primitoare și aprobarea directorului Serviciului Public de Administrare Creșe Brașov se pot efectua transferuri între creșe.

Art.29. Depunerea cererii pentru transferul între creșe se depune la creșa de la care se solicită transferul, conform modelului din anexa nr.4 la prezentul regulament.

Art.30. Transferul copiilor se poate face după cum urmează:

(1). Transferul copiilor aflati în evidență că frecventează creșa, către o altă creșă, în limita locurilor disponibile de la creșa primitoare.

(2). Transferul copiilor aflați pe listele de așteptare.

a). de la creșa de la care se face transferul, la creșa primitoare, cu acordul creșei primitoare, cu respectarea punctajului obținut sau un punctaj mai mic decât cel din creșa primitoare.

b). de la creșa de la care se face transferul, la creșa primitoare, cu acordul creșei primitoare, fără respectarea punctajului, în cazul în care creșa primitoare a epuizat lista de așteptare și sunt locuri disponibile.

CAPITOLUL VI – AMÂNAREA

Art.31. La solicitarea părintelui/reprezentantului legal, cu acordul coordonatorului de creșă, locul pe lista de înscriere în creșă sau pe lista de așteptare, poate fi modificat în sensul amânării.

Art.32. Amânarea intrării în creșă poate fi cerută de părinte/reprezentant legal, pentru motive temeinice, în baza unei cererii, conform modelului din Anexa nr.9 la regulament.

Art.33. În cazul în care, părintele/reprezentantul legal, depune cerere pentru amânarea intrării în creșă pentru o anumită dată, își asumă riscul întârzierii sau pierderii locului în cazul în care pentru luna pentru care a optat, de intrare în creșă, nu mai există locuri disponibile.

Art.34. (1). Cererea de amânare se depune la sediul creșei pentru care s-a solicitat înscrierea și se soluționează de coordonatorul creșei respective.

(2). Locul din lista de înscriere sau așteptare pentru care s-a cerut amânare, se declară vacant și urcă următorul din listă, în ordinea descrescătoare a punctajului obținut.

CAPITOLUL VII – DISPOZIȚII FINALE

Art.35. (1). În cazul în care activitatea și organizarea activităților în creșele aflate în subordinea Serviciului Public de Administrare Creșe Brașov sunt influențate de suspendarea, reducerea, reorganizarea activității și a spațiilor din incinta creșelor, urmare a declarării oficiale, la nivel national, județean sau local, a unei stări de urgență, stări de alertă, epidemie, etc., care influențează numărul de locuri aprobate în fiecare creșă, de regulă prin reducerea acestuia, departajarea dosarelor de înscriere în creșă se face în funcție de numărul de locuri aprobat după aplicarea normelor și limitărilor impuse de actele normative în vigoare la acea dată. 

Limitarea numărului de copii în creșe se face în baza criteriilor de departajare stabilite prin prezentul regulament.

Numărul de copii pentru care se suspendă frecventarea creșei, în situațiile amintite mai sus și pentru care este limitat accesul în creșe va fi adus la cunoștința fiecărui părinte/reprezentant legal și va fi publicat pe site-ul instituției la adresa www.cresebrasov.ro. 

(2). Pentru copiii care frecventează creșele din subordinea Serviciului Public de Administrare Creșe Brașov în perioada declarată de urgență sau/și alertă, părintele/reprezentantul legal are obligația asumării și respectării normelor și regulilor impuse de conducerea serviciului public pentru aceste perioade, prin completarea declarației pe propria răspundere, întocmită conform modelului din Anexa 5 din prezentul regulament,

Art.36. (1). PrezentulRegulamentul intră în vigoare la data aprobării de către Consiliul Local al Municipiului Brașov.

(2). Modificările aduse prezentului Regulament produc efecte numai după aprobarea lor de către Consiliul Local al Municipiului Brașov.

Art.37. Anexele de la nr.1 la nr.9 fac parte integrantă din prezentul Regulament.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like!

Distribuie dacă îți place!

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Anunţuri mică publicitate