blog-logo

Locuri de muncă Brașov – inginer șef la SPLT

Serviciul Public Local de Termoficare Braşov anunţă organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea următorului post contractual vacant:

1. Inginer șef S II – Departamentul Tehnic – 1 post vacant

  • – studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în științe inginerești
  • – Studii universitare de master absolvite cu diplomă în domeniul administrației publice, management sau în științe inginerești;
  • – vechimea necesară ocupării postului contractual de execuție: minimum 2 ani;
  • – cursp specializare: auditor energetic pentru clădiri și instalații aferente;
  • – carnet de conducere: categoria B;
  • – cunoștințe generale despre sistemele de control industrial – Monitorizare, Control și Achiziiții de Date (Supervisory Contrl And Data Acquisition) – SCADA
  • cunoștințe de utilizare a calculatorului – nivel avansat – operare Windows, MS Office, Excel și postă electronică

Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:

Proba scrisă: în data de 11.03.2021, ora 10,00, la sediul Serviciului Public Local de Termoficare Brasov – Mihail Kogălniceanu, nr. 23, bloc C7, camera 201.

Interviul: data şi ora vor fi comunicate ulterior.

Candidaţii vor depune dosarele de înscriere cu documentele obligatorii prevăzute la art. 6 din H.G. nr. 286/2011, modificată şi completată, în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial, la sediul Serviciului Public Local de Termoficare Brasov.

Termenul de depunere a dosarelor: 17.02.2021 – 02.03.2021, ora 16,00.

Relaţii suplimentare se pot obţine la tel: 0759 054 704 , e-mail: splt@spltbv.ro.

Distribuie dacă îți place!

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Anunţuri mică publicitate