blog-logo

Proiecte pentru 2021 la Făgăraș, în contextul crizei sanitare

Proiecte pentru 2021 la Făgăraș, în contextul crizei sanitare

2021 este un an dificil pentru primari, care nu știu la această oră cum să își construiască bugetul, nu pot estima de ce venituri vor beneficia, având în vedere faptul că bugetul de stat încă este creionat de Guvern. Mai mult, este incert și ce procent va fi alocat către localități (cotele defalcate) din impozitul pe salarii și TVA.

În acest context, am solicitat primarului din Făgăraș să dezvăluie pentru cititorii newsbv.ro care sunt proiectele pe care le propune pentru acest an, sub rezerva că bugetul național nu a fost aprobat.

„Dorința noastră este să continuăm proiectele începute, dar și să demarăm noi obiective. Având în vedere contextul economic și criza sanitară, strategia noastră este de a accesa cât mai multe fnanțări nermabursabile – europene sau guvernamentale”, ne-a declarat primarul Gheorghe Sucaciu.

Alte articole:   Majoritatea elevilor din județul Brașov sunt testați de COVID-19 acasă, de către părinți

Întrucât îi plac lucrurile prezentate cât mai clar, pentru nu exista interpretări, Sucaciu ne-a transmis detaliat care sunt planurile administrației locale la Făgăraș.

Nr.
crt.
Denumire investitieValoare
totala a contractului
lei
ASERVICII338,583.39
1Elaborare documentatii  tehnice POR 8.3 A (Cantina)127,500.00
2Actualizarea parțială a documentației tehnico-economice fază de proiectare  D.A.L.I., Audit luminotehnic  și Audit electro-energetic, pentru Iluminat public stradal în Municipiul Făgăraș35,700.00
3Consultanță preluare terenuri de pe fosta platforma a Combinatului Chimic Fagaras124,950.00
4Servicii suport tehnic si mentenanta platformă online Bugetare Participativă50,433.39
BLUCRARI36,023,499.31
I.CHELTUIELI MATERIALE –   CONTRACTE4,741,565.22
1Lucrări de întreținere îmbrăcăminte asfaltică prin plombări3,357,564.91
2Lucrări de împietruire străzi142,261.41
3Lucrări canalizare Zona Combinat – cvartal T5 intersecție str. Ciocanului23,375.90
4Lucrări – Aducere la cotă cămine str. Iazul Morii și str. D.I. Șenchea51,051.00
5Lucrări de reparații balcoane blocuri ANL71,400.00
6Prestări servicii lifturi blocuri ANL și autorizare CNCIR35,700.00
7Lucrări de reparații acoperiș blocuri. ANL –C-D-H-I119,000.00
8Lucrări demolare coș fum și vas expansie bloc nr. 7 str. Negoiul30,940.00
9Lucrari de amenajare la Gradinita Pinochio str. 1 Dec. si Corp cladire Gradinita Combinat.21,446.82
10Amenajare rampa persoane cu dizabilitati Bl. B, ANL16,767.85
11Lucrari de reparatii si renovare birouri51,907.07
12Instalatie paratraznet Gradinita ALBINUTA14,727.73
13Lucrari de amenajare trotuar str. Forjei si alee pietonala Str. Parcului121,229.98
14Lucrari amenajare trotuare  in mun. Fagaras13,217.56
15Lucrari reparatii pardoseli din parchet Lic. Teologic C-tin Brancoveanu.5,523.12
16Alimentare gaze naturale apartament in str. T. Vladim. BL. C Turn, Ap.112,879.80
17Reparatie canalizare la Spitalul Municipal Fagaras.14,768.90
18Lucrari de reparatii la intreg imobilul-cladire D+P+E, situate in str. Republicii, nr. 27526,851.58
19Intocmire rapoarte urmarire in exploatare (cladiri, drumuri, poduri)120,951.60
II.INVESTITII31,281,934.09
1Lucrări de extindere rețea canalizare –str. Forjei259,864.86
2Dirigenție de șantier extindere rețea canalizare –str. Forjei1,948.98
3COTE ISC – 0,1%;0,5% Regularizare extindere rețea canalizare –str. Forjei1,310.24
4Reabilitare str. D-na Stanca3,872,134.86
5Lucrări de evacuare ape pluviale, str. D-na Stanca1,031,135.00
6Dirigenție de șantier –lucrări evacuare ape pluviale D-na Stanca7,733.22
7Dirigenție de șantier –Reabilitare str. D-na Stanca33,020.12
8COTE I.S.C. Reabilitare D-na Stanca + Evacuare ape pluviale
0,1%; 0,5% Regularizare
24,722.90
10Dirigenție de șantier – PNDL 1156,485.00
11Servicii de asistență tehnică din partea proiectantului PNDL 1128,877.00
12COTE ISC PNDL 1 – Regularizare 0,1%;0,5%291,518.95
13Amenajare sectia de PEDIATRIE la spitalul „Dr. Aurel Tulbure” Mun. Fagaras2,877,723.69
14Dirigentie de santier PEDIATRIE50,708.28
15COTE I.S.C. 0,1% ; 05% Regularizare PEDIATRIE14,509.55
17Dirigentie de santier – PNDL CANALIZARE35,006.23
18COTE I.S.C. – 0,1% ; 0,5% Regularizare – PNDL CANALIZARE0.00
19Bransament si retea interioara de alimentare cu apa a rezervei de apa potabila la Spitalul Mun. Fagaras Dr. A. Tulubure202,554.93
20Modernizare sala sport Colegiul National „Radu Negru”535,511.01
21Dirigentie de santier – sala sport CNRN8,032.67
22COTE I.S.C. 0,1% ; 05% Regularizare  – sala sport CNRN2,700.05
24Dirigentie de santier – Inchidere Rampa deseuri AFM39,674.78
25COTE I.S.C. 0,1% ; 05% Regularizare – Inchidere Rampa deseuri AFM41,188.88
26Contract delegare gestiune serviciu iluminat public in Municipiul Fagaras prin concesionare21,665,572.90
 TOTAL36,362,082.70
Nr.
crt.
Titlu proiect/investitieCod/nr. referinta
proiect
Valoare proiect/
investitie
1PROIECTE P.N.D.L. 53,037,646.17
1“Asfaltare si modernizare drumuri de interes local, in Municipiul Fagaras”/48,516,351.99
2„Extindere canalizare in Mun. Fagaras, Str. Salcamului, Sos. Hurezului” PNDL/4,521,294.18
2PROIECTE C.N.I. 28,277,311.00
1„Reabilitare și modernizare străzi/drumuri în municipiul Făgăraș”/28,277,311.00
3PROIECTE A.F.M. 9,329,538.48
1“Inchidere rampa deseuri in Municipiul Fagaras”42/N/
19.07.2019
8,216,676.00
2„Modernizarea sistemului de iluminat public in Municipiul Fagaras prin montare corpuri de iluminat cu LED si sistem de telegestiune”/1,112,862.48
3PROIECTE BUGET LOCAL 48,701,466.27
1“Proiectare si executie varianta ocolire Municipiul Fagaras”/47,448,645.00
2Proiecte implementate in cadrul procesului de “Bugetare particpativa” – editia 2020 127,081.27
 3 Gradinita str. Negoiu 2 – bransamente si amenajari exterioare 1,125,740.00
4PROIECTE FONDURI EUROPENE NERAMBURSABILE 241,292,461.52
1Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural al Municipiului Făgăraş – Cetatea Făgăraşului11656929,106,349.00
2Construcții grădinițe Regiunea Centru125151332.849,69
3Creşterea eficienţei energetice a clădirilor rezidenţiale din Municipiul Făgăraş, Judeţul Braşov1209526,215,852.25
4Administratie publica împreuna cu cetatenii1263322,257,801.75
5Modernizarea Scolii Gimnaziale nr. 7 si a Retelei de strazi urbane, in vederea creșterii calității vieții în municipiul Făgăraș12313321,174,097.23
6Dezvoltare antreprenorială prin înființare Incubator de afaceri Făgăraș1229625,181,534.56
7Reabilitarea, modernizarea si dotarea ambulatoriului din cadrul Spitalului Municipal «Dr. Aurel Tulbure» Fagaras12635111,323,741.33
8Modernizarea coridorului de mobilitate urbană integrată în zona industrială a municipiului Făgăraş11935843,857,976.90
9Modernizarea coridorului de mobilitate urbană integrată în zona centrală a municipiului Făgăraş11935945,743,990.64
10Modernizare şi pietonizarea zonei centrale Făgăraş11936045,737,226.73
11Reabilitare, modernizare, extindere, dotare cantina de ajutor social si infiintare si dotare centru de zi pentru persoane vârstnice în municipiul Făgăraş1266593,222,981.23
12Integrare sociala prin dezvoltarea activitatilor cultural-educative si recreative in Municipiul Fagaras12540626,399,481.90
13Sprijin la nivelul Regiunii Centru pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, centre de agrement/baze turistice (tabere școlare), infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic și infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare și/sau drumuri de legătură1434101,071,428.00
 TOTAL 380,638,423.44
AAchizitii noi SERVICIIValoare
a contractului
cu TVA
1Consultanta elaborare Cereri de finantare  si consultanta3,091,300.00
1.1.Servicii de consultanta elaborare cerere de finantare „Dezvoltarea sistemului regional de transport public în comun în zona urbană funcţională /metropolitană a municipiului Făgăraș  – modernizarea coridorului de mobilitate SUD” – PNRR362,348.00
1.2.Servicii de consultanta elaborare cerere de finantare „Dezvoltarea sistemului regional de transport public în comun în zona urbană funcţională /metropolitană a municipiului Făgăraș  – modernizarea coridorului de mobilitate NORD” – PNRR362,348.00
1.3.Servicii de consultanta elaborare cerere de finantare „Dezvoltarea activităţilor culturale și recreative în Municipiul Făgăraș prin restaurare și reconversie Sinagogă  în  Centru Cultural  Internaţional, consolidare, restaurare si punere in valoare centru cultural Baia Comunala și modernizare spații verzi – PNRR287,462.00
1.4.Servicii de consultanta elaborare cerere de finantare „Restaurarea si valorificarea durabila a patrimoniului cultural al municipiului Fagaras – ansamblul arhitectural Cetatea Fagarasului – castel si corp garda nord – corp garda sud si turn intrare poarta431,194.00
1.5.Servicii de consultanta elaborare cerere de finantare „Consolidarea, reabilitarea, extinderea și dotarea Colegiului National «Radu Negru» Fagaras – PNRR287,462.00
1.6.Servicii de consultanta elaborare cerere de finantare „Reabilitarea, modernizarea si dotarea  Colegiului National «Doamna Stanca» (corp c1, c2), inclusiv cresterea eficientei energetice si gestionarea inteligenta a energiei – PNRR287,462.00
1.7.Servicii de consultanta elaborare cerere de finantare „Consolidarea, reabilitarea, extinderea si dotarea Colegiului Tehnic «Aurel Vijoli» – PNRR287,462.00
1.8.Servicii de consultanta elaborare cerere de finantare „Consolidarea, reabilitarea, extinderea si dotarea Grupului Scolar «Dr. I. Senchea» – PNRR287,462.00
1.9.Servicii de consultanta elaborare cerere de finantare proiect decontaminare situri industriale – POIM 4.3157,800.00
1.10.Servicii de consultanta elaborare cerere de finantare proiect statii de reincarcare pentru vechicule electrice – AFM19,000.00
1.11.Servicii de consultanta actualizare Plan de Mobilitate Urbana Durabila a Municipiului Fagaras si extindere pentru zona urbana functionala /metropolitana a municipiului Fagaras160,650.00
1.12.Servicii de consultanta elaborare Strategia Integrata de Dezvotare Urbana a Municipiului Fagaras 2021 – 2030160,650.00
2Achizitii noi elaborare DOCUMENTATII TEHNICE SI STUDII3,815,409.71
2.1.Documentatii tehnice pentru proiectul „Dezvoltarea sistemului regional de transport public în comun în zona urbană funcţională /metropolitană a municipiului Făgăraș  – modernizarea coridorului de mobilitate NORD” – PNRR510,205.00
2.2.Documentatii tehnice pentru proiectul „Dezvoltarea activităţilor culturale și recreative în Municipiul Făgăraș prin restaurare și reconversie Sinagogă  în  Centru Cultural  Internaţional, consolidare, restaurare si punere in valoare centru cultural Baia Comunala și modernizare spații verzi – PNRR255,102.00
2.3.Documentatii tehnice pentru proiectul „Restaurarea si valorificarea durabila a patrimoniului cultural al municipiului Fagaras – ansamblul arhitectural Cetatea Fagarasului – castel si corp garda nord – corp garda sud si turn intrare poarta – PNRR1,606,500.00
2.4.Documentatii tehnice pentru proiectul „Consolidarea, reabilitarea, extinderea și dotarea Colegiului National «Radu Negru»  Fagaras” – PNRR255,102.00
2.5.Documentatii tehnice pentru proiectul „Reabilitarea, modernizarea si dotarea  Colegiului National «Doamna Stanca» (corp c1, c2), inclusiv cresterea eficientei energetice si gestionarea inteligenta a energiei – PNRR255,102.00
2.6.Documentatii tehnice pentru proiectul „Consolidarea, reabilitarea, extinderea si dotarea Colegiului Tehnic «Aurel Vijoli» – PNRR255,102.00
2.7.Documentatii tehnice pentru proiectul „Consolidarea, reabilitarea, extinderea si dotarea Grupului Scolar «Dr. I. Senchea» – PNRR255,102.00
2.8.Documentatii tehnice  decontaminare situri industriale POIM 4.3157,800.00
2.9.Documentatii tehnice (faza SF si PT) si asistenta din partea proiectantului  – statii incarcare – AFM38,380.00
2.10.Documentatii tehnice faza PT- instalatii tehnice si sanitare si asistenta din partea proiectantului – FRDS33,320.00
2.11.Documentatii tehnice faza PT – amenajare 2 grupuri sanitare cu cafenea si terasa in zona Cetatii Fagaras – bugetul local143,990.00
2.12.Proiectare si asistenta tehnica – „Extindere retea electrica str. Libertatii”49,704.71
BAchizitii noi LUCRARI5,491,017.49
1Lucrari reabilitare imobil Cresa Mamaruta corp B (N. Balcescu, nr. 53)460,000.00
2Lucrari reparatii Sinagoga Fagaras450,000.00
3Bugetare participativa – editia 2020202,155.00
4Bugetare participativa – editia 2021500,000.00
5Lucrari de amenajare spatiu: STAREA CIVILA si EVIDENTA POPULATIEI380,800.00
6Bransament GAZ proiect. si exec. la BAZIN INOT ACOPERIT SI STADION178,500.00
7Bransament APA-CANAL proiect. si exec. la BAZIN INOT ACOPERIT SI STADION1,428,000.00
8Bransament ELECTRIC proiect. si exec. la BAZIN INOT ACOPERIT SI STADION1,190,000.00
9Executie lucrari „Extindere retea electrica str. Libertatii”489,742.49
10L.T.E. Parc REGINA MARIA, ridicare topo, studio geo119,000.00
11Asfaltare teren sport Liceul Teologig Ortodox „Sf. C. Brancoveanu”92,820.00
 TOTAL GENERAL12,397,727.21

TOTAL SECTIUNEA DE DEZVOLTARE  –  429. 398.233,35 LEI

Alte articole:   SONDAJ: PSD se menține la 40%, PNL scade la 17%, USR la 11%, iar AUR crește la 15%

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

  • cheltuieli salariale:                        21.200.000 lei
  • transferuri catre subunitati:             11.100.000 lei
  • cheltuieli asistenta sociala                3.310.000 lei
  • cheltuieli cu bunuri si servicii         22.540.000 lei    

TOTAL SECTIUNEA DE  FUNCTIONARE  –   58.150.000   LEI

TOTAL GENERAL    –   487.548.233,35 LEI

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like!

Distribuie dacă îți place!

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Anunţuri mică publicitate