blog-logo

Locuri de muncă Brașov. Administrația Națională a Rezervelor de Stat face angajări la unitatea din Şinca Veche

Locuri de muncă Brașov. Administrația Națională a Rezervelor de Stat face angajări la unitatea din Şinca Veche

Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale – Unitatea Teritorială 430, cu sediul în satul Șinca Veche, str. Extravilan nr. 1, comuna Șinca, județul Brașov, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante, de paznic (5 posturi).

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Alte articole:   Locuri de parcare noi în cartierul I.L. Caragiale din Râșnov

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • nivelul studiilor: studii generale sau medii cu diplomă sau certificat de absolvire;
 • să fie atestat profesional conform Legii nr. 333/2003. privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, cu modificările și completările ulterioare (certificat – atestat);
 • să dețină certificat de absolvire a cursului de instruire teoretică și practică în domeniul armelor și munițiilor, pentru dotarea cu armament;
 • vechimea în muncă – nu este cazul;
 • vechimea în specialitatea studiilor – nu este cazul.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 20 noiembrie 2020, ora 13.00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 02 decembrie 2020, ora 10.00: proba scrisă;
 • 08 decembrie 2020, ora 10.00: proba interviu.
Alte articole:   Începe a doua etapă a Programului Rabla pentru Electrocasnice

Mai multe detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile AICI.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale – Unitatea Teritorială 430, din Şinca Veche, str. Extravilan nr. 1, judeţul Braşov, telefon 0268/245.554, interior 109.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like!

Distribuie dacă îți place!

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Anunţuri mică publicitate