blog-logo

Locuri de muncă Brașov. Administrația Națională a Rezervelor de Stat face angajări la unitatea din Şinca Veche

Locuri de muncă Brașov. Administrația Națională a Rezervelor de Stat face angajări la unitatea din Şinca Veche

Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale – Unitatea Teritorială 430, cu sediul în satul Șinca Veche, str. Extravilan nr. 1, comuna Șinca, județul Brașov, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante, de paznic (5 posturi).

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Alte articole:   Ministrul Sănătăţii anunţă măsuri de siguranță pentru deschiderea școlilor

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • nivelul studiilor: studii generale sau medii cu diplomă sau certificat de absolvire;
 • să fie atestat profesional conform Legii nr. 333/2003. privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, cu modificările și completările ulterioare (certificat – atestat);
 • să dețină certificat de absolvire a cursului de instruire teoretică și practică în domeniul armelor și munițiilor, pentru dotarea cu armament;
 • vechimea în muncă – nu este cazul;
 • vechimea în specialitatea studiilor – nu este cazul.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 20 noiembrie 2020, ora 13.00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 02 decembrie 2020, ora 10.00: proba scrisă;
 • 08 decembrie 2020, ora 10.00: proba interviu.
Alte articole:   Incidența în municipiul Brașov este de 3,51 la mia de locuitori. Situația în restul județului

Mai multe detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile AICI.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale – Unitatea Teritorială 430, din Şinca Veche, str. Extravilan nr. 1, judeţul Braşov, telefon 0268/245.554, interior 109.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like!

Distribuie dacă îți place!

Leave a Reply

Your email address will not be published.