blog-logo


4.11.2020

Anunț de începere a proiectuluiDezvoltare platformă project management dedicată domeniului construcțiilor”

S.C. ERSABITT S.R.L., cu sediul în Municipiul Oradea, Str. IOAN CORNELI nr. 34, județul Bihor, România, derulează, începând cu data de 21.08.2020 și având ca termen de finalizare data de 28.02.2023, proiectul „Dezvoltare platformă project management dedicată domeniului construcțiilor”, cod SMIS 132247, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, în baza contractului de finanțare nr. 5872 din data de 20.08.2020, locația de implementare a proiectului Strada NICOLAE TITULESCU, Nr. 2, CORP ADMINISTRATIV, BIROUL NR. 6, Etaj 1, Regiunea Centru. Proiectul este finanțat prin Regio – Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 – Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 2.1 – Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin faciliatarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri.

Autoritatea de Management: Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației

Organismul Intermediar: Agenția de Dezvoltare Regională Centru.

Valoarea totală a proiectului este de 1,350,673.80 lei, din care asistența financiară nerambursabilă este de 907,856.00 lei.

Obiectivul general al proiectului este să ofere companiilor de orice mărime din domeniul construcțiilor o platformă care oferă suport în managementul proiectului pentru a lua cele mai bune decizii în fiecare zi și asigurarea competitivității pe piață.

Distribuie dacă îți place!

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Anunţuri mică publicitate