blog-logo

Anunț începere proiect „Dezvoltarea, diversificarea și inovarea activității în cadrul SEDA TRAVEL SRL prin achiziția de echipamente performante și eficiente energetic”

28.10.2020

Proiectul  “Dezvoltarea, diversificarea și inovarea activității în cadrul SEDA TRAVEL SRL prin achiziția de echipamente performante și eficiente energetic“,  cod MySMIS 132872, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020  este implementat de către SEDA TRAVEL SRL  și are o valoare totală de1,418,104.75 lei, din care 950.090,00 lei reprezintă finanțare nerambursabilă.

Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat la nivel național de către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației în calitate de Autoritate de Management, iar la nivel regional de către ADR Centru, organism intermediar al programului ce monitorizează implementarea acestui proiect în Regiunea Centru.

Proiectul este prevăzut a se derula în perioada 01.07.2019 și 31.08.2021.

Obiectivul proiectului este dezvoltarea, diversificarea și inovarea activităților din cadrul societății, crestând competitivitatea microintreprinderii prin intrarea pe piața de producție echipamente de protecție, cu respectarea principiilor dezvoltării durabile, crearea de locuri de muncă și adaptarea la cerințele unei economii de piață dinamice .

Date de contact beneficiar:

SC SEDA TRAVEL SRL

Distribuie dacă îți place!

Leave a Reply

Your email address will not be published.