blog-logo

Anunț începere proiect „Dezvoltarea, diversificarea și inovarea activității în cadrul PRIMO SOLE F.P.A. SRL prin achiziția de echipamente performante și eficiente energetic”

28.10.2020

Proiectul  “Dezvoltarea, diversificarea și inovarea activității în cadrul PRIMO SOLE F.P.A. SRL prinachiziția de echipamente performante și eficiente energetic“,  cod MySMIS 133686, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020  este implementat de către SC PRIMO SOLE F.P.A. SRL și are o valoare totală de1.423.164,14 lei, din care 950.340,00 lei reprezintă finanțare nerambursabilă.

Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat la nivel național de către către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației în calitate de Autoritate de Management, iar la nivel regional de către ADR Centru, organism intermediar al programului ce monitorizează implementarea acestui proiect în Regiunea Centru.

Proiectul este prevăzut a se derula în perioada 01.09.2019 și 30.08.2021.

Obiectivul proiectului este dezvoltarea și diversificarea activităților din cadrul societății, crestând competitivitatea microintreprinderii prin intrarea pe piața lucrărilor de construcții, cu respectarea principiilor dezvoltării durabile, crearea de locuri de muncă și adaptarea la cerințele unei economii de piață dinamice prin achiziționarea de echipamente de ultimă generație, eficiente energetic, în condițiile promovării inovării, element esențial în domeniul construcțiilor.

Date de contact beneficiar:

SC PRIMO SOLE F.P.A. SRL

Distribuie dacă îți place!

Leave a Reply

Your email address will not be published.