blog-logo

ANI: Aleşii locali au obligaţia să depună în 30 de zile declaraţiile de avere şi interese

ANI: Aleşii locali au obligaţia să depună în 30 de zile declaraţiile de avere şi interese

Agenţia Naţională de Integritate informează persoanele care au fost alese în urma scrutinului din 27 septembrie că au obligaţia ca, în termen de 30 de zile de la data validării mandatului, să depună declaraţiile de avere şi interese.

Într-un comunicat transmis luni, ANI aduce clarificări privind măsurile dispuse pentru asigurarea integrităţii în faza post-electorală.

Astfel, în contextul alegerilor locale care au avut loc în data de 27 septembrie, Agenţia Naţională de Integritate aduce la cunoştinţa persoanelor care au fost alese să ocupe o funcţie eligibilă o serie de informaţii utile privind respectarea cadrului legal de integritate.

* Prevenirea incidentelor de integritate

În vederea respectării regimului juridic al incompatibilităţilor şi al conflictelor de interese, persoanele interesate au posibilitatea de a consulta Ghidul privind incompatibilităţile şi conflictele de interese (https://bit.ly/2Xgwite), precum şi secţiunea de întrebări frecvente (https://bit.ly/2VVpDTJ), disponibile pe pagina de Internet a Agenţiei.

De asemenea, în situaţia în care este necesară oferirea asistenţei de specialitate în ceea ce priveşte regimul juridic al incompatibilităţilor şi al conflictelor de interese, persoanele interesate se pot adresa Agenţiei la adresa de e-mail ani@integritate.eu, pentru solicitarea unui punct de vedere.

* Depunerea declaraţiilor de avere şi de interese

În conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 176/2010, aleşii locali au obligaţia de a depune declaraţiile de avere şi de interese, în termen de 30 de zile de la data validării mandatului, la persoana desemnată de secretarii unităţilor administrativ-teritoriale respective.

Alte articole:   Încă o trecere pentru pietoni din Brașov va avea semafor

Pentru completarea conformă a declaraţiilor de avere şi de interese, persoanele interesate au posibilitatea de a consulta Ghidul de completare a declaraţiilor de avere şi de interese (https://bit.ly/2QBGjyA).

Totodată, pentru facilitarea procesului de completare a declaraţiilor, Agenţia Naţională de Integritate recomandă aleşilor locali utilizarea formularelor electronice ale declaraţiilor de avere şi de interese, disponibile pe pagina de Internet a Agenţiei, la secţiunea „Formulare” (https://bit.ly/2KeSv6W). Ghidul de utilizare a formularelor electronice poate fi descărcat la adresa: https://bit.ly/2XarsO3.

Persoanele interesate se pot adresa Agenţiei, în vederea clarificării aspectelor referitoare la modalitatea de completare şi depunere a declaraţiilor de avere şi de interese, la numărul de telefon 0372.06.98.69 sau la adresa de e-mail CompletareDAI@integritate.eu.

ANI atrage atenţia asupra dispoziţiilor art. 29, alin. (1) din Legea nr. 176/2010, potrivit cărora „Nerespectarea termenului pentru depunerea declaraţiilor de avere şi a declaraţiilor de interese ori nedeclararea cuantumului veniturilor realizate sau declararea acestora cu trimitere la alte înscrisuri constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 50 lei la 2.000 lei, iar Agenţia poate declanşa din oficiu procedura de evaluare”.

* Renunţarea la funcţia care atrage starea de incompatibilitate

De asemenea, pentru a evita o posibilă situaţie de incompatibilitate, ANI face cunoscute dispoziţiile art. 91, alin. (3), teza I din Legea nr. 176/2010, potrivit cărora: „Alesul local poate renunţa la funcţia deţinută înainte de a fi numit sau ales în funcţia care atrage starea de incompatibilitate sau în cel mult 15 zile de la numirea sau alegerea în această funcţie”.

Alte articole:   Agențiile de turism din Brașov organizează tabere pentru copii

* Persoane aflate sub interdicţia de a ocupa o funcţie eligibilă

Agenţia Naţională de Integritate a comunicat către entităţile care validează mandatele aleşilor locali date şi informaţii referitoare la candidaţii la alegerile locale care se află sub interdicţia de 3 ani de a ocupa o funcţie eligibilă, în conformitate cu art. 25 din Legea nr. 176/2010.

Potrivit dispoziţiilor legale, validarea mandatelor se face, după caz, de către judecătoria în a cărei rază teritorială se află circumscripţia electorală pentru care au avut loc alegeri sau de către tribunalul în a cărui circumscripţie se află unitatea administrativ-teritorială respectivă.

Astfel, art. 25, alin. (2) din Legea nr. 176/2010 stipulează faptul că: „Persoana eliberată sau destituită din funcţie potrivit prevederilor alin. (1) sau faţă de care s-a constatat existenţa conflictului de interese ori starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcţie sau o demnitate publică ce face obiectul prevederilor prezentei legi, cu excepţia celor electorale, pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcţia ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcţie eligibilă, nu mai poate ocupa aceeaşi funcţie pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului. În cazul în care persoana nu mai ocupă o funcţie sau o demnitate publică la data constatării stării de incompatibilitate ori a conflictului de interese, interdicţia de 3 ani operează potrivit legii de la data rămânerii definitive a raportului de evaluare, respectiv a rămânerii definitive şi irevocabile a hotărârii judecătoreşti de confirmare a existenţei unui conflict de interese sau a unei stări de incompatibilitate”.

Alte articole:   STUDIU: Aproape 80% dintre români vor să schimbe locul de muncă

În ceea ce priveşte articolul de lege menţionat, ANI subliniază faptul că, prin decizia nr. 418/2014, Curtea Constituţională a României a constatat că prevederile art. 25 alin. (2), teza a doua, sunt constituţionale în măsura în care sintagma „aceeaşi funcţie” se referă la toate funcţiile eligibile prevăzute de art. 1 din aceeaşi lege.

* Secţiunea „Interdicţie 3 ANI”

Agenţia a actualizat secţiunea privind persoanele care au interdicţia de a ocupa o funcţie aleasă timp de 3 ani, conform art. 25, alin. (2) din Legea nr. 176/2010, punând la dispoziţia publicului date şi informaţii cu privire la persoanele în cazul cărora s-a stabilit definitiv şi irevocabil faptul că s-au aflat în incompatibilitate sau conflict de interese: https://bit.ly/2DPeVLd.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like!

Distribuie dacă îți place!

Leave a Reply

Your email address will not be published.