blog-logo

Raportul activității primarului Nicolae Bărdaș și proiectele de viitor pentru Rupea

„Dragi rupeni, consider ca atunci când iți iei un angajament le creezi oamenilor speranță, iar dacă respecti un angajament, le creezi incredere. De aceea, așa cum am promis vă prezint pe scurt raportul întregii mele activități în calitate de Primar, dar și proiectele de viitor. Astfel, rupenii il vor putea alege pe acela care, nu numai ca și-a luat angajamente, ci le-a și respectat, având convingerea că le va respecta și în viitor”.

Nicolae Bardas, primarul orasului Rupea

Raport de activitate din iulie 2016-prezent .

INFRASTRUCTURĂ:

 • -Reabilitarea străzii Republicii, cu o finanțare nerambursabilă obținută prin Programul Național de Dezvoltare Locală de aproximativ 1.6 milioane euro (7.829.017lei), proiect în curs de finalizare;
 • -Desfacerea și construirea pasarelei peste pârâul Cozd, cu o finanțare nerambursabilă obținută prin Programul Național de Dezvoltare Locală în valoare de aproximativ 85.000 euro (402.350 lei), proiect în derulare;
 • -Îmbunătățirea rețelei de apă, canal și drumuri de interes local în lungime de 1,2 km în Fișer, cu o finanțare nerambursabilă obținută prin Programul Național de Dezvoltare Locală de aprox. 565.000 euro (2.660.094 lei), proiect în derulare;
 • -Finalizarea asfaltării străzii Pieței;
 • -Nivelarea cu mixtură asfaltică  a străzilor – Pârâului, Târgului, 1 Decembrie 1918,  Parchetarilor și a drumului de acces în cimitirul Ortodox, pietruirea străzii Hill;
 • -Semnalizarea, marcarea rutieră și montarea de indicatoare de orientare spre instituțiile publice din oraș, biserici și cetate;
 • -Reabilitarea și eficientizarea iluminatului public, proiect in curs de finalizare;
 • -Dotarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Rupea cu autospecială performantă pentru stingerea incendiilor (donație);
 • -Reabilitarea Clubului Muncitoresc din Gara Rupea;
 • -Reabilitarea interiorului Căminului Cultural din Fișer;
 • -Reabilitarea pasarelei pietonale și a podului auto din Fișer;
 • -Amenajarea de scări în cimitirul din Gara Rupea (sponsorizare privată);
 • -Achizitionarea unei centrale și a unei sirene electronice pentru înștiințarea și alarmarea populației din Fișer, în caz de dezastru;
 • -Amenajarea unor noi locuri de joacă pentru copii în Rupea, Fișer și Gara Rupea;
 • -Captarea apelor pluviale, executarea de rigole și trotuar în zona cimitirului din Fișer;
 • -Reabilitarea și reamenajarea Parcului Central cu alei pavate, iluminat ambiental, cișmea stradală, arbori, bănci, coșuri de gunoi, etc, proiect in derulare (stadiu de execuție 50%);
 • -Semnalizarea si marcarea rutieră in vederea fluidizarii traficului in zona centrală, proiect în desfășurare;
 • -Intabularea străzilor: Republicii, Fișer, Sg. Boieriu Nicolae;
 • -Sprijinirea reabilitării Bisericii Evanghelice din Rupea,(POR 2014/Axa 5)-proiect în desfășurare;
 • -Sprijinirea reabilitării Bisericii Ortodoxe din Fișer;
 • -Curățarea albiei pârâului Fișer;
 • -Întocmirea Planului de Mobilitate Urbană a orașului Rupea;
 • -Închiderea gropii de gunoi a orașului Rupea urmând ca terenul respectiv sa fie adus la starea initială de folosință (Pășune) prin obtinerea de fonduri de la Administrația Fondului de Mediu în valoare de aprox. 800.000 euro, proiect în desfășurare;
 • Construirea unei baze sportive de Tip 1, pe DN 13 km 64+750 m dr, cu o finanțare asigurată de Compania Națională de Investitiții, proiect in derulare;
 • -Extinderea cu fonduri europene a rețelelor de apă și canalizare pe străzile Târgului, 1 Decembrie 1918, Cetății, Serg. Boieriu Nicolae, Pârâului, Hill, Parchetarilor, Muncii, A.B.Bănuț prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, proiect derulat prin operatorul regional Compania Apa Brașov, proiect in implementare;
 • -Amplasarea de stații și refugii acoperite pentru călători și elevi (Rupea, Fișer, Rupea Gară);
 • -Efectuarea de reparații curente și de întreținere la clădirile din proprietatea publică a orașului, care sunt administrate de Primărie;
 • -Demersurile necesare  în vederea construirii primului bloc ANL de locuințe sociale în orașul Rupea, fiind deja pus la dispoziția Agentiei Naționale de Locuințe terenul situat pe str. Republicii nr. 270;
 • -Au fost începute demersurile pentru preluarea în patrimoniul Primăriei a Spitalului de Sus de pe strada Republicii;
 • -Au fost efectuate procedurile necesare în vederea realizării unei centuri ocolitoare a localității aparținătoare Fișer, lucrare care va face parte din urmatoarea modernizare a DN 13 în parteneriat  cu Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere;
 • -Refacerea carosabilului și a rigolelor de captare a apei pluviale la intersecția str. Muncii cu str. Gării, proiect în curs de finalizare;
 • -Construirea unei Stații de Sortare a Deșeurilor în zona fostei  Ferme 1 a IAS , proiect în derulare;
 • -Construirea unei Stații de Compost în zona fostei Ferme 1 IAS în vederea sortării corespunzatoare a deșeurilor organice biodegradabile, proiect în derulare;
 • -Serviciul Public RUPEA – este operator licenţiat în domeniul serviciilor publice de salubrizare a localităţii prin Ordinul nr.387/31.10.2017, clasa a 3-a, emis de către Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice.
Alte articole:   Rezultate foarte bune pentru luptătorii de la CSS Făgăraș - Transporturi Brașov la CN Constanța

În perioada 2017-prezent:

 • -Activitatea de colectare selectivă, transportul deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare provenind din activităţi comerciale şi industriale şi ale instituţiilor, inclusiv fracţii colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori s-a dezvoltat prin preluarea activităţii şi pe raza comunelor Jibert, Racoş, Caţa şi Ungra.
 • Societatea a preluat şi activitatea de măturat, spălat, stropirea şi întreţinerea căilor publice, activitatea de iluminat public stradal şi activitatea de dezinfecţie, dezinsecţie şi deratizare.
 • Societatea a achiziţionat mai multe autospeciale şi utilaje necesare funcţionării şi dezvoltării activităţii:

 – 2 autogunoiere
 -1 platformă autoridicătoare ( PRB )
 – 2 autoutilitate
 -1 autospecială pentru containere
 -1 autospecială vidanjoare
 – utilaje pentru sezonul rece (încărcător frontal, răspânditor material antiderapant, lamă zăpadă )
 – tractor de tuns iarba;

 • Societatea a angajat 13 persoane, numărul de salariaţi ajungând în prezent la 31.
 • Societatea a obţinut certificare pentru serviciul de iluminat public, a implementat sistemul de management integrat calitate-mediu, în conformitate cu standardele ISO 9001:2015 şi ISO 14001:2015, a obţinut licenţă de transport mărfuri (transportul deşeurilor la Braşov ), licență pentru serviciul de dezinfecţie, dezinsecţie şi deratizare.

ADMINISTRAȚIE:

 • -S-a introdus posibilitatea plății cu cardul bancar la caseria Primariei Rupea (POS);
 • -S-a introdus posibilitatea plății on-line a impozitelor și a taxelor locale;
 • -A fost îmbunătățit site-ul Primăriei orașului Rupea în vederea asigurării liberului acces la informațiile publice și a transparenței decizionale;
 • -Ședințele Consiliului Local sunt înregistrate și postate pe site-ul primăriei orașului Rupea;
 • -S-a introdus sistemul de monitorizare video iar în prezent dispunem de 4 puncte de supraveghere urmând ca numărul acestora să crească (sponsorizare privată);
 • -S-au reevaluat periodic toate dosarele sociale, numarul beneficiarilor de ajutor social fiind in prezent de 80 de persoane comparativ cu 164 de persoane in 2016 la preluarea mandatului;

AGRICULTURĂ:

 • -Au fost intabulate pășuni în suprafață de aproximativ 1000 ha din bugetul propriu al orașului;
 • -Se află în derulare procesul de intabulare cadastrală gratuită a terenurilor aflate în extravilanul localitații Rupea, activitate susținută prin Programul National de Cadastru si Carte Funciară 2015-2023, proiect în desfasurare, au fost intabulate pană în prezent aproximativ 900 ha – 1400 de CF ;
 • -Incepând cu anul 2017 si până în prezent a fost împădurită o suprafață de circa 27 hectare cu un număr de peste 176.000 puieți, prin Ocolul Silvic Pădurea Bogății;
 • -Au fost achiziționate de către Primaria Rupea utilaje speciale pentru curățarea de mușuroaie, lăstăriș și a acostamentelor drumurilor;
 • -Amenajament pastoral pentru persoane fizice;

SĂNĂTATE:

 • -Asigurarea funcționării Spitalului Orășenesc Rupea cu fonduri doar de la bugetul local;
 • -Reabilitarea capitală, dotarea cu mobilier, echipamente si aparatură de ultimă generație , reînființarea laboratorului de analize medicale, înființarea unei secții de îngrijiri paleative, a Spitalului Orășenesc, proiect în derulare, valoarea investiției aprobate fiind de peste 8,4 milioane de euro ( 39 942 250 lei), prin Compania Națională de Investitii proiect in derulare;
 • -Achiziționarea de echipamente de screening auditiv pentru copii;
 • -S-a elaborat proiectul “Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare Covid 19” , proiect ce va fi propus spre finanțare în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020. Aprobarea acestuia ar crește semnificativ capacitatea de gestionare a crizei sanitare prin decontarea cheltuielilor cu aparatura , echipamente de protecție, soluții dezinfectante, etc, valoarea proiectului fiind de peste 3 milioane de euro (15 141 453,78 lei);

TURISM / CETATEA RUPEA:

 • -Includerea orasului Rupea în evenimentul internațional  ”Săptămâna Haferland”, un eveniment major de promovare a orașului și a zonei;
 • -Afilierea Cetații și a orașului Rupea la traseele turistice și de bicicletă marcate ce cuprind și celelalte localități care dețin în patrimoniu Cetăți Transilvane și obiective turistice  în parteneriat cu Asociația Țara Făgărașului și Asociatia Mioritics (Colinele Transilvaniei);
 • -Colaborări cu televiziunea publică și cu televiziunile private naționale si locale (TVR, Antena1, PRO TV, posturi locale) în vederea promovarii Cetatii si a orașului Rupea – emisiuni, spoturi publicitare, etc.
 • -Montarea pe dealul Cetății a inscripției ”RUPEA” cu litere luminoase, pentru a asigura o vizibilitate și identificare mai bună a Cetății, proiect în desfasurare;
 • -Implementarea în interiorul Cetății a unui sistem de redare de imagini 3 D holografice astfel încât vizitatorul să interacționeze cât mai intens cu povestea Cetății, proiect in desfasurare;
 • -Găzduirea etapelor de campionat național de off-road BAHA Transilvania;
 • -Organizarea de spectacole de ziua Copilului dar și de Crăciun, în colaborare cu fundația Abracadabra;
 • -Promovarea potențialului orașului Rupea la târgurile de turism din țară dar și din Bruxelles (cu sprijinul europarlamentarilor PSD);
 • -Organizarea de concerte, spectacole de teatru, expozitii și proiecții de film în aer liber;
 • -Dublarea numărului de vizitatori la Cetate comparativ cu anii anteriori preluarii mandatului;
 • -Realizarea unui ghid audio în 3 limbi de circulație internațională pentru vizitatorii Cetății Rupea, proiect realizat cu sprijinul Discover Romania;
Alte articole:   Explozia preţurilor la RCA. Cum poţi afla dacă eşti considerat asigurat cu risc ridicat?

CULTURĂ:

 • -Organizarea anuală a celui mai mare eveniment de promovare al orașului nostru „Balul Portului Popular”  împreună cu Asociația Junii Cetății Rupea;
 • -Sprijinirea permanentă a ansamblurilor artistice din orașul nostru;
 • -Sprijin pentru spectacolele organizate de asociațiile Junii Cetății Rupea, Ramidava dar și de institutuțiile de învațamânt din oraș;
 • -Organizarea de spectacole de teatru în parteneriat cu teatre de stat și private;
 • -Realizarea de proiecții de filme gratuite (în colaborare cu Cinema Tour);
 • -Sprijinirea organizării de spectacole pentru copii, de teatru, iluzionism, acrobații ( Circul Imperial, Scufița Rosie, Damo Laslo, Miky Bucătarul, etc)
 • -Găzduirea de concerte, evenimente artistice, culturale (preot Necula Constantin, Ratoi Robert etc) și patriotice, lansări albume(Asociatia Creștin Ortodoxă…) festivaluri, recitaluri (Fuego, Sava Negrean Brudașcu, etc);

LOCURI DE MUNCĂ:

 • -Primăria orașului Rupea sprijină cu subvenții crearea de noi întreprinderi sociale implicit crearea a peste 130 locuri de muncă prin fondurile europene accesate prin Programul Național de Capital Uman (POCU) 2014-2020. Proiectul prin care sunt oferite aceste oportunități are o valoare totală aproximativ 2,8 milioane Euro (13.341.346 lei) proiect în implementare;
 • -Organizarea de cursuri gratuite de formare profesională în colaborare cu furnizorii autorizați de formare profesională Asociația Hera și Ultra  Security;
 • -Sprijinirea marilor angajatori (Miele, Quinn, Draxlmaier, Penny, Hutchinson, etc) pentru recrutarea forței de muncă din oraș în condițiile în care companiile au asigurat celor interesați transport, formare profesională la locul de muncă, tichete de masa si alte beneficii;
 • -Acordarea de facilitați fiscale firmelor în contextul în care au fost afectați de pandemia Covid;

EDUCAȚIE / SPORT:

 • -Reabilitarea, extinderea și modernizarea Grădiniței cu program prelungit Rupea cu o finanțare nerambursabilă obținută prin Programul Naținal de Dezvoltare  Locală, în valoare de circa 164.000 euro ( 781.007 lei), proiect în derulare;
 • -Reabilitarea Creșei Orășenești ;
 • -Transformarea Grădiniței Orășenești cu program normal (4ore) în Grădiniță cu program prelungit, serviciu public de care beneficiază în prezent aproximativ 200 de copii;
 • -Modernizarea permanentă a spațiilor de învățământ prin alocări bugetare satisfăcătoare;
 • -Menținerea în funcțiune cu mari eforturi a Grădiniței din Gara Rupea, a Școlii Primare clasele I-IV ,a Grădiniței din Fișer dar și a secției germane de la Școala Generală Rupea, unități propuse pentru desființare de către Inspectoratul Școlar;
 • -Implementarea din anul 2018 alături de Inspectoratul Școlar Brașov a proiectului “Deschidem Școala , Deschidem Viitorul” pentru Școala Generală Rupea , având ca obiectiv reducerea abandonului si a fenomenului de părăsire timpurie a școlii de care beneficiază în prezent peste 60 de copii (rechizite,sprijin financiar,etc);
 • -Implementarea programului Scoală dupa școală;
 • -Acordarea de burse școlare;
 • -Sprijinirea tuturor activităților extrașcolare desfășurate de unitățile de învățământ din oraș;
 • -Demararea proiectului de învâțământ profesional dual la Liceul  “Șt. O. Iosif” în colaborare cu compania Miele ;
 • -Dotarea cu calculatoare noi a laboratoarelor informatice de la Liceul „St. O. Iosif” în colaborare cu Asociația Nowero Rupea;
 • -Organizarea de acțiuni de educație și prevenire cu privire la: accidentele rutiere, în colaborare cu Racing Academy Cluj, Ford și Inspectoratul Școlar Brașov; consumul de droguri, alcool și a altor substanțe care cauzează dependențe, în colaborare cu Agenția Natională Antidrog și cu Inspectoratul de Poliție Brașov; protecție și siguranță împotriva incendiilor în colaborare cu Inspectoratul pentru Situații de Urgență Brașov;
 • -Organizarea de cursuri gratuite de Karate , Zumba, antrenamente de baschet și fotbal pentru copii;
 • -Sprijinirea activităților sportive în reprezentarea orașului în campionatele de copii și competițiile de Juniori;
 • -Reabilitarea terenului de fotbal, a vestiarelor, a tribunei și a gardului împrejmuitor;
Alte articole:   Victorii împărţite pentru FC Braşov şi Astra Giurgiu în Campionatul Naţional de juniori

RELAȚII INTERNAȚIONALE ALE ORAȘULUI:

-Înfrățirea cu localitatea Cariñena, Spania, unde locuiește și trăiește o mare comunitate de români plecați din orașul nostru;

-Înfrățirea cu comuna Groși, jud. Maramureș, un omagiu adus marelui maestru Dumitru Fărcaș;

-Dezvoltarea bunelor relații cu Denderleeuw – Belgia și cu Csanadpalota-Ungaria, localități înfrățite cu orașul nostru, prin proiecte culturale și educaționale;

 • -Finalizarea tururor proiectelor începute și aflate in curs de desfasurare/implementare sau finalizare;
 • -Vom valorifica toate oportunitățile de finanțare cu fonduri nerambursabile UE 2021-2027 și vom pregăti documentația din timp, pe măsură ce liniile de finanțare vor fi anunțate. Vizăm în mod special fondurile ce vor fi disponibile prin Programul Operațional Regional Centru 2021-2027 care va fi gestionat de ADR Centru. Programul va finanța reabilitarea energetică a clădirilor publice dar și a blocurilor, modernizarea căilor de transport, amenajarea și dotarea în vederea încurajării transportului ecologic, infrastructura unităților școlare, infrastructura pentru turism, agrement și tratament balnear, etc
 • -Refacerea străzilor, a rigolelor, a trotuarelor și a spațiilor verzi după terminarea proiectelor de Canalizare și Apă pe străzil Târgului, 1 Decembrie 1918, Cetății, Serg. Boieriu Nicolae, Pârâului, Hill, Parchetarilor, Muncii;
 • -Finalizarea intabulării străzilor din oraș;
 • -Amenajarea de parcări rezidențiale;
 • -Amenajarea unor spații de agrement în aer liber dotate cu echipamente si aparatura de fitness;
 • -Amenajarea unor noi spații de joacă pentru copii și de recreere;
 • -Realizarea unui sistem de monitorizare inteligentă a traficului în intersecții dar și a trecerilor de pietoni;
 • -Amenajarea unui loc de agrement si relaxare dotat cu spțiu amenajat pentru picnic/grătar, loc de servit masa, aparate de fitness, zonă de joacă pentru copii (la Pepinieră);
 • -Reamenajarea zonei din fața Spitalului Orășenesc Rupea;
 • -Organizarea de dezbateri publice periodice, în vederea îmbunatațirii / soluționarii problemelor comunității;
 • -Implementarea unei aplicații digitale de tip Civic Alert, prin care cetățenii pot sesiza ușor și în timp real autoritațiile cu privire la defecțiuni sau probleme apărute;
 • -Modernizarea și eficientizarea Pieței ;
 • -Reabilitarea drumurilor de exploatare agricolă;

PROIECTE DE VIITOR:

SĂNATATE

 • -Extinderea colaborării cu medicii din urmatoarele specialitățile medicale: diabetologie, neurologie, psihiatrie;

TURISM

 • -Demarare procedurilor de atestare de către Guvernul României, prin Ministerul Economiei, a orașului Rupea in stațiune turistică de interes național;
 • -Demararea procedurilor în scopul amenajării Băilor Balneare și a Ștrandului Orășenesc (vizăm fie accesarea de fonduri europene prin Programul Operațional Regional Centru 2021-2027 fie în parteneriat public-privat);
 • -Valorificarea și animarea spațiilor comerciale existente în apropierea Cetății;

CULTURĂ:

 • -Continuarea parteneriatelor de promovare a tradițiilor localității si derularea de noi proiecte;
 • -Modernizarea scenei din Casa de Cultură Rupea;

LOCURI DE MUNCĂ

 • -Realizarea unui proiect de sprijinire a agentilor economici locali în vederea creării de noi locuri de muncă;

EDUCAȚIE / SPORT

 • -Achiziționarea de tablete / laptopuri pentru copiii și cadrele didactice din Școala Generală și Liceu și solicitarea rambursării acestor cheltuieli din fondurile europene disponibile prin Programul Operațional Competitivitate;
 • -Implementarea unei platforme on line, de tip Catalog electronic, prin care părinții pot afla în timp real notele și absențele copiilor, în vederea creșterii rezultatelor elevilor și a performanțelor școlii dar și pentru scăderea absenteismului și a abandonului școlar;
 • -Amenajarea terenenului de sport (liceu) cu suprafață de joc sigură (din module de polipropilenă în straturi suprapuse  pentru împiedicarea acumulării apei), instalație de nocturnă si o pistă de alergare cu suprafață de tartan
Distribuie dacă îți place!

Leave a Reply

Your email address will not be published.