blog-logo

Regulile pentru orele cu predare online. Ce trebuie să știe părinții și elevii

Regulile pentru orele cu predare online. Ce trebuie să știe părinții și elevii

Regulile pentru predarea online au fost publicate vineri seara în Monitorul Oficial, cu mai puțin de trei zile înainte de începerea școlii. Printre aceste reguli se menționează că profesorii vor pune note fără să mai ceară acordul părinților, înregistrarea cursurilor predate online va fi interzisă, elevii vor primi absențe dacă nu participă la orele online, iar părinții pot participa la ore cu elevii minori, potrivit EduPedu.ro.

Ministerul Educației a emis un nou ordin de ministru cu regulile pentru predarea online, este vorba despre Ordinul 5.545/2020, document semnat pe 10 septembrie și publicat pe 11 septembrie în Monitorul Oficial.

Regulile se adresează tuturor profesorilor, elevilor și părinților, dar și directorilor de școli și grădinițe și inspectoratelor școlare.

Cine sunt participanții la orele online și ce obligații au

Participanții sunt profesorii, elevii, dar și părinții lor, dacă elevii sunt minori. “Participanții la activitățile de învățare desfășurate prin intermediul tehnologiei și al internetului au următoarele obligații:

 • a) răspund pentru toate mesajele, videoclipurile, fișierele expediate sau pentru orice alte materiale prelucrate prin utilizarea aplicației/platformei educaționale informatice;
 • b) de a utiliza aplicația/platforma educațională informatică doar în conformitate cu prevederile legale;
 • c) de a nu înregistra, disemina, folosi informații, care conțin date cu caracter personal, în alt mod care excede scopului prelucrării acestor date.

Pentru prima dată într-un document oficial, Ministerul Educației prevede ca temele date elevilor să fie creative și să nu obosească elevul sau să îi consume prea mult timp.

Sarcinile de lucru trebuie să fie creative, să nu conducă la pierderea interesului elevilor față de învățare, la oboseală fizică și emoțională, la reducerea timpului destinat unor activități recreative, familiale sau comunitare, inclusiv a timpului destinat somnului, alimentației etc”, se arată în metodologie.

Alte articole:   Dacă tot e zi electorală, bancuri cu politicieni...

Profesorii nu mai trebuie să pună note cu acordul părinților

Documentul reglementează și acordarea notelor pentru școala online. Spre deosebire de “instrucțiunea” din primăvară, profesorii pot pune note sau pot da calificative elevilor, fără să mai aibă acordul cuiva.

Părinții au următoarele atribuții:

 • Asigură participarea copiilor la activitățile didactice organizate de către unitatea de învățământ prin intermediul tehnologiei și al internetului, urmărind crearea unui mediu fizic sigur, prietenos și protectiv pentru copil în timpul desfășurării activității, promovarea unui comportament pozitiv, aprecierea progresului înregistrat de preșcolar/elev, încurajarea, motivarea și responsabilizarea acestuia cu privire la propria formare;
 • Mențin comunicarea cu profesorul diriginte/învățătorul și celelalte cadre didactice;
 • Sprijină preșcolarul/elevul, dacă este cazul, în primirea și transmiterea sarcinilor de lucru, în termenele stabilite;
 • Transmit profesorului diriginte/profesorului pentru învățământ primar/învățătoarei/ profesorului pentru învățământul preșcolar/educatoarei feedbackul referitor la organizarea și desfășurarea activității de predare-învățare-evaluare prin intermediul tehnologiei și al internetului.

Ce “atribuții” au profesorii

Și cadrele didactice, ca și părinții au “atribuții”, nu obligații, în acest document. Astfel, metodologia prevede pentru profesori/învățători/educatori următoarele atribuții:

 • Proiectează și realizează activitățile didactice din perspectiva principiilor curriculare și a celor privind învățarea prin intermediul tehnologiei și al internetului;
 • Elaborează, adaptează, selectează resurse educaționale deschise, sesiuni de învățare pe platforme educaționale, aplicații, precum și alte categorii de resurse care pot fi utilizate;
 • Proiectează activitățile-suport pentru învățarea prin intermediul tehnologiei și al internetului;
 • Elaborează instrumente de evaluare aplicabile prin intermediul tehnologiei și al internetului, pentru înregistrarea progresului preșcolarilor/elevilor;
 • Stabilesc împreună cu celelalte cadre didactice un program optim pentru predare-învățare-evaluare astfel încât să se respecte curba de efort a elevilor și să se evite supraîncărcarea acestora cu sarcini de lucru.
Alte articole:   27 septembrie - Ziua mondială a turismului (ONU)

„Activitățile didactice prin intermediul tehnologiei și al internetului vor urmări dezvoltarea competențelor elevilor, fixarea și consolidarea cunoștințelor, educația remedială, pregătirea elevilor pentru susținerea evaluărilor și examenelor naționale”, se mai arată în metodologie.

Ce resurse pot folosi profesorii la predarea online

În activitatea didactică prin intermediul tehnologiei și al internetului se pot folosi, adapta și redistribui liber, ținând cont de drepturile de autor, resurse educaționale deschise (RED) – materiale pentru învățare, predare, cercetare sau alte scopuri educaționale, cum ar fi: cursuri, proiecte de lecții, prezentări, cărți, manuale, teme pentru acasă, chestionare, activități în clasă sau în laborator, jocuri, simulări, teste, resurse audio sau video etc., puse la dispoziție în format digital sau fizic și la care există acces liber. Materialele utilizate de către cadrele didactice în procesul de predare-învățare-evaluare prin intermediul tehnologiei și al internetului și încărcate pe platforme dedicate constituie material didactic”, se arată în documentul oficial.

Ce responsabilități au elevii

Responsabilitățile elevilor pentru școala online sunt următoarele:

 • Participă la activitățile stabilite de cadrele didactice și de către conducerea unității de învățământ, conform programului comunicat, precum și informațiilor transmise de către profesorii diriginți/profesorii pentru învățământ primar/învățătoare/ profesorii pentru învățământul preșcolar/educatoare;
 • Rezolvă și transmit sarcinile de lucru în termenele și condițiile stabilite de către cadrele didactice, în vederea valorificării activității desfășurate prin intermediul tehnologiei și internetului;
 • Au o conduită adecvată statutului de elev, dezvoltând comportamente și atitudini prin care să se asigure un climat propice mediului de învățare;
 • Nu comunică altor persoane datele de conectare la platforma destinată învățământului prin intermediul tehnologiei și al internetului;
 • Nu înregistrează activitatea desfășurată în mediul online, în conformitate cu legislația privind protecția datelor cu caracter personal, conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679, precum și ale art. 4 alin. (4) din prezenta metodologie;
 • Au obligația de a participa la activitățile desfășurate prin intermediul tehnologiei și al internetului; în caz contrar, elevul este considerat absent și se consemnează absența în catalog, cu excepția situațiilor justificate;
 • Au un comportament care să genereze respect reciproc, un mediu propice desfășurării orelor de curs”.
Alte articole:   PNL câștigă Rupea și Predealul, la 10 voturi. USR câștigă Victoria

Ce trebuie să facă școala

Unitatea de învățământ, în calitate de operator de date cu caracter personal, are obligația de a institui o serie de măsuri tehnice și organizatorice privind protejarea și păstrarea datelor cu caracter personal care să vizeze: securitatea în mediul online, asigurarea confidențialității datelor, preîntâmpinarea riscului pierderii de date, împiedicarea modificării datelor cu caracter personal și interzicerea accesului neautorizat la datele cu caracter personal”, potrivit textului metodologiei.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like!

Distribuie dacă îți place!

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Anunţuri mică publicitate