blog-logo

COMUNICAT DE PRESĂ

4.09.2020

Anunț începere proiect “Dezvoltarea activității turistice în cadrul FORCEL COM SRL“

Proiectul “Dezvoltarea activității turistice în cadrul FORCEL COM SRL“, cod MySMIS 132402, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat de către FORCEL COM SRL și are o valoare totală de 1.514.994,74 lei, din care 949.879,60 lei reprezintă finanțare nerambursabilă.

Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat la nivel național de către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management, iar la nivel regional de către ADR Centru, organism intermediar al programului ce monitorizează implementarea acestui proiect în Regiunea Centru.

Proiectul este prevăzut a se derula în perioada 20.08.2020 – 31.07.2021

Obiectivul proiectului este dezvoltarea și diversificarea portofoliului de servicii oferite, crescând astfel competitivitatea și performanțele companiei, pe o piață a ospitalității tot mai dinamică, prin operaționalizarea unei unități de cazare de 4 stele și a unui centru SPA, cu respectarea principiilor dezvoltării durabile și crearea de noi locuri de muncă.

Date de contact beneficiar:

  • Georgeta Ariton
  • Telefon: 0740930041, Mail: forcel.com@gmail.com
  • Orașul Predeal, Str. Turiștilor, Nr. 7- 9, Jud. Brașov
  • www.regio-adrcentru.ro
  • www.inforegio.ro I facebook.com/inforegio.ro

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Distribuie dacă îți place!

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Anunţuri mică publicitate