blog-logo

Musulmani în Europa

Triburile musulmane în Bazinul Carpatic

Cercetând istoria, găsim nenumărate referiri la faptul că în Bazinul Carpatic erau triburi sau etnii care se închinau lui Allah. Din perioada. 895-900 după Chistos găsim înregistrări că în timpul cuceririi triburile cu credința musulmană s-au contopit cu etniile din Bazinul Carpatic.

Comunitățile musulmane din est au fost numite Calais și Bohemieni, care și-au exersat liber credința musulmană până la încoronarea regelui Sfântul Ștefan I, cine a obligat popoarele din regatul său să fie botezați și să adopte credința creștină. Conversia Sfântului Ștefan I. a avut succes parțial pentru că au existat comunități islamice care au fost botezate conform constrângerilor externe, dar ulterior sau întors la poruncile și închinarea lui Allah. Cu două secole după domnia Sfântului Ștefan I, pe teritoriul Regnum Hungariei încă mai existau comunități islamice1.

Legile din secolele XI – XII pomenesc musulmani ca și ismaeliți sau sărăceni. Aceste legi. în primul rând conțineau ordonanțe care obligau comunitățile islamice să practice credința creștină. Regele Kalman (1095-1116),a poruncit ca ismaelitii să își poată căsători fiicele doar cu creștinii. Aici întâlnim prima încercare de asimilare și integrare artificială. De asemenea, dispoziția regelui Kalman prevede că trebuie raportat domnitorului dacă cineva practică credința musulmană, oferind drept recompensă jumătate din averea pârâtului.

În secolul al XIII-lea, o populație islamică semnificativă a trăit pe teritoriul Regatului Ungariei, care a jucat un rol major în gestionarea statutului financiar al statului. Interdicția dobânziilor adusă de biserica contemporană ,a avut drept conseciință că musulmanii au devenit „creditorii”2 Regatului Ungariei, câștigând astfel o influență semnificativă în domeniul comerțului. Pentru limitarea acestui presiuni islamice, domnitorul Andrei al II. în anul 1222 a emis Bula de Aur în care interzice angajarea credincioșilor islamici în birourile financiare publice. Conform acestor reglementări, populația islamică devine nesemnificativă. Datorită războaielor otomano-turci între secolele al XIV- XVIII-lea apare un număr mare de musulmani în Bazinul Carpatic.

În 1541 Sultanul Suleiman al II. a ocupat capitala Ungariei, Buda, iar stăpânirea otomano-turcă a durat 150 de ani într-o mare parte a Ungariei. Deși Ungaria regală a devenit un stat vasal otoman – turc, acesta a rămas în mare parte liber de influența islamică.

Conducerea otomano-turcă de 150 de ani nu a avut mare efect asupra dezvoltării legii contemporane și chiar odată cu retragerea soldațolor turci, aproape au dispărut și comunitățiile islamice.

Trebuie menționat anul 1878, când monarhia austro-ungară prin cucerirea Bosniei și Herțegovinei, iarăși are tangență cu o populație islamică semnificativă întrucât statul cucerit a avut locuitori care se închinau lui Allah.

Conform recensământului din 1910, în Regatul Ungariei trăiau 20.886.487 de oameni, dintre care 757 de persoane sau declarat musulmani.3

În 1914, Imperiul Otoman a devenit un aliat al Puterilor Centrale, în urma căruia, prim-ministrul contele István Tisza din Ungaria, în 1916. a adoptat legea cu nr. XVII în care denunță acceptarea legală a religiei islamice, astfel fiind primul din Europa care aprobă exersarea liberă a religiei musulmană.

Conform recensământului din 2011, 9.982.000 de oameni locuiau în Ungaria, dintre care un total de 5.579 s-au declarat credincioși islamici.4

Creșterea populației musulmane

Centrul de Cercetare Pew a publicat cercetarea sa din 2011, intitulată „Viitorul populației musulmane a lumii”, sub rubrica Religie și viață publică, care analizează creșterea populației musulmane. Conform cercetărilor, până în 2030, populația musulmană va reprezenta 26,4% din populația totală a lumii. În ultimele două decenii, populația musulmanilor a fost de aproximativ două ori mai mare decât cea a populației non-musulmane.

Aproximativ 60% din populația musulmană rămâne în Asia, aproximativ 20% în Orientul Mijlociu și Africa de Nord, restul fiind 20% împărțit între Europa și Statele Unite. Pakistanul și Indonezia vor fi cele mai mari societăți musulmane.

În Europa, societatea musulmană până în 2030 va crește cu 1/3. Conform datelor din 2011, 6% din populația totală a Europei era musulmană, dar cu rata de creștere menționată anterior, acesta va constitui 8% din populația totală a Europei. Numeric, numărul musulmanilor din Europa este de 44,1 milioane, conform recensământului din 2010, care va crește la 58,2 milioane până în 2030. Datorită unei proporții mai mari de migrație, o creștere rapidă a populației musulmane va fi vizibilă în Europa de Vest și de Nord.5

Țările balcanice din Europa de Est: Albania, Bosnia și Herțegovina, Croația, Kosovo, Muntenegru, Serbia, Macedonia, conform măsurătorilor din 2010, 6,9% din totalul populației s-au declarat musulmani, ceea ce este de așteptat să crească la 8,8% până în 2030.

Recent, creșterea sa datorat migrației pe scară largă din Asia de Sud, Africa de Nord, Turcia, Pakistan și Indonezia. În perioada 2010-2015, Spania a fost o destinație de migrație, dar din 2015, Anglia, Germania, Franța, Austria, Suedia și Italia au devenit destinații de migrație.

Motivul migrației în masă sunt tensiunile sociale și economice din Orientul Mijlociu. Ne putem gândi la „Primăvara Arabă”, care a afectat foarte mult Tunisia, Egiptul, Libia, Marocul, Algeria, Mauritania, unde populația musulmană a protestat violent împotriva regimurilor corupte. Conducerea din acea vreme nu a putut să oprească sărăcirea clasei de mijloc formată între anii ’60 -’80, iar resursele naționale aflate în scădere erau dedicate menținerii unui stil de viață de lux pentru conducători și subordonațiilor lor. În același timp, suprapopularea, creșterea proporției de tineri cu vârste cuprinse între 15 și 25 de ani față de clasa activă și creșterea în consecință a șomajului sunt probleme. Nu mai vorbim de deșertificare, lipsa apei potabile și a alimentelor. Mai mult ca și cauza migrației, trebuie menționat războiul sirian, înrădăcinat în mișcarea „Primăvara Arabă” sau apariția unui stat islamic care dorește să preia guvernarea.6

Pe baza datelor ONU, se poate afirma că populația statului musulman din zonele studiate a crescut de la 193.416.897 în 1955 la 879.038.864 în 2018, ceea ce arată o rată de creștere în medie de 454%.7

Provocarea sistemul juridic European

Este important să subliniem aspectele care determină creșterea populației islamică, spre deosebire de Europa, unde numărul populației are tendință descendentă.

În primul rând, trebuie să ținem cont de aspectul structural al societății. Devine clar că, cetățenii europeni au ales calea autorealizării, a carierismului asociat cu impersonalitate, și familia apare doar secundară8, în contrast cu identitatea primordială a familiei în societățiile islamice unde conexiunile de familie sunt foarte stricte. Familia, clanul sau tribul este puterea fundamentală a lumii islamice, al cărui valoarea se ridică cel mai adesea deasupra sistemelor instituționale ale statului.

În al doilea rând, acest tip de centricitate asupra familiei influențează în mare măsură dezvoltarea dreptului și funcționarea instituției statului, întrucât o familie cu credință musulmană poate fi determinată în conformitate cu regulile religioase și culturale stricte. Familia patriarhală creează posibilitatea vieții sexuale, întrucât sistemul juridic islamic nu acceptă sexul în afara căsătoriei și chiar îl pedepsește sever, dar, în același timp, apreciază nașterea mai multor copii în cadrul instituției căsătoriei.

Ca alternativă, trebuie să vorbim despre migrație și efectele acesteia asupra societății europene și a sistemului juridic. Populația din lumea a treia, unde mortalitatea infantilă este mare și speranța de viață este sub medie, o consideră o oportunitate de a pleca de acasă, deoarece va avea acces la îngrijiri de sănătate mai bune în Europa, ceea ce va reduce mortalitatea infantilă și va crește speranța de viață pentru persoanele în vârstă. În acest sens, rata de creștere a religiei și a vieții publice de către Institutul pentru Migrație și Pew Research Center va fi mult mai mare decât se aștepta în Europa.

În plus, trebuie să ținem cont de percepția femeilor non-musulmane în societatea europeană, întrucât căsătoria islamică nu este determinată de trăsături externe, fizice atractive, trăsături pozitive generale, educație, intelect sau un statut existențial excelent, ci prin dobândirea de practici de cunoaștere religioasă și viața morală derivată din practica religioasă.

Profetul Muhammad a spus: „Dacă vă vine cineva si sunteti mulțumit de religiozitatea și moralitatea lui, căsătoriți-ll, altfel vor fi lupte și depravare mare.” 9În acest sens, obținem o viziune a unei stratificări sociale închise, unde credința este mai mare decât toate legile alcătuite de om și superioritatea lor provine, din credința lor în Allah. Aș cita ca un exemplu extrem, când Siria și Irakul au fost atacate de Statul Islamic și au luat nenumărate prizoniere și le-au făcut sclave sexuale, în mare parte femei yazide și creștine ale căror prețuri au fost reglementate oficial de stat.

Deoarece credința musulmană consideră că percepția socială a femeilor însărcinate în afara căsătoriei este extrem de negativă și că avortul și contracepția nu sunt acceptate, sclavii sexuali erau potriviți pentru luptătorii credinței pentru a-și satisface nevoile sexuale. Poate cel mai rău dintre toate, când femeile sclave non-musulmane au rămas însărcinate, au adus ginecologi din străinătate, „care au efectuat avorturi ca pe o banda rulantă, astfel încât războinicii de credință să nu aibă copii nedoriți de la sclavi necredincioși”10.

În acest sens, situația femeilor non-musulmane din Europa poate fi văzută în determinarea unei crize permanente, în special în ceea ce privește grupa de vârstă mai tânără, așa cum am văzut mai sus că proporția tinerilor cu vârsta cuprinsă între 15 și 25 de ani în lumea islamică a crescut brusc.

Pe site-ul oficial al Poliției penale germane, se raportează că numărul infracțiunilor de viol comise în 2013-2014 este de 423. Va scădea la 400 în 2015, iar până în 2016, acest număr va crește la 749.11 Creșterea este între 2015 și 2016, ceea ce coincide cu perioada primului număr mare de migranți sosiți.

În acest moment al cercetării, trebuie să examinăm și problema poligamiei. Este încă un fenomen răspândit în societatea islamică, cu scopul de a asigura afluența familiilor mai bogate împotriva straturilor mai sărace. În Europa, monogamia este acceptată, iar poligamia este pedepsită de lege. Tot în acest caz, multiculturalismul în Europa este în conflict cu sistemele juridice acceptate.

Judith E. Tucker în scrierea Women, family and gender in islamic law citează ca un exemplu dureros al soției unui competitor remarcabil din Cairo, cine datorită comportamentului neobișnuiti al soțului ei, a început să bănuiască și l-a urmat într-un apartament unde și-a găsit soțul în pat cu o altă femeie. După izbucnirea ei de furie, s-a confruntat cu faptul că doamna a fost a doua soție legală a soțului ei.12Pentru a evita și regla aceste situații, este necesar să analizăm poziția dreptului islamic în ceea ce privește „Genderul”, toate prin ochelarii sistemelor juridice europene.

În dreptul islamic, putem vorbi despre discriminarea femeilor, unde bărbații au mai multe drepturi decât femeile în nenumărate teritorii, dar mai ales pe fond economic și social. Toate acestea sunt susținute de avocați, care spun că Coranul și Haditul vorbesc despre bărbat ca despre menținător al familiei, o persoană decisivă. Acest tip de distincție nu este satisfăcător căci Coranul nu face în general distincție între femeie și bărbat, și doar șase versete pot fi evidențiate din cele șase mii șase sute șaizeci, unde bărbatul apare ca manus13.

Dintre cele șase versete, versetul 34 din capitolul 4 este, de asemenea, cel mai puternic: ” „Bărbaţii sunt ocrotitori ai muierilor, datorită calităţilor deosebite cu care i‑a dăruit Allah şi datorită cheltuielilor pe care le fac din bunurile lor. Iar cele evlavioase [dintre femei] sunt ascultătoare şi păzitoare [ale celor care trebuiesc păzite] în absenţa [soţilor lor], pe care şi Allah le păzeşte. Pe acelea de a căror neascultare vă temeţi, povăţuiţi‑le, părăsiţi‑le în paturi şi loviţi‑le. Dar dacă ele [revin şi] ascultă de voi, atunci nu mai căutaţi pricină împotriva lor. Allah este Cel mai Înalt, Măreţ [‘Aliyy, Kabir].”

Conform acestui verset, există roluri clare: bărbatul, ca învingător, pare a fi câștigătorul, în timp ce femeia este în rolul ascultător.14

Grija acordată soției sale este stabilită de lege, care prevede că trebuie să asigure îmbrăcămintea, mâncarea, medicamentul etc. și, dacă este necesar, dacă se mută la familia bărbatului, trebuie să i se oferă o intrare separată sau un apartament. Dacă bărbatul nu a invitat încă femeia la casa sa, el locuiește cu părinții, deoarece circumstanțele nu îi permit sau femeia și-a asumat rolul de nashiza15, soțul are o obligație de întreținere până când plătește mahr mu’aajjal16.

Femeia matură ajunge la căsătorie cu un randament pe care soțul îl ia în posesie și servește pentru a-și crește economia și pentru a-și menține bunăstarea. În același timp, randamentul asigură implicațiile financiare necesare pentru îngrijirea soției, care sunt impuse de lege. Dar totuși în ceea ce privește femeia sistemul juridic islamic este de fapt discriminatoriu. Când divorțul și plasarea copiilor au loc, legea islamică îl favorizează pe bărbat. Într-o abordare europeană și în lumina practicii judiciare, mama are prioritate în plasarea copiilor.

Dacă aruncăm o privire mai atentă asupra rolului femeilor și bărbaților în sistemul juridic islamic, trebuie să analizăm infractorii sexuali, precum și cea mai veche profesie, prostituția. Acesta incriminează prostituția femeilor, dar nu și bărbații care beneficiază de servicii. Bărbații își pot trăi în mod legal dorințele sexuale în multe feluri, referind la poligamie sau la concubinaj, în timp ce o femeie trebuie să se angajeze în monogamie.

Dacă vorbim despre violență sexuală, infracțiunea care are loc în afara unei relații legale, căsătorie, concubinaj, doctrina legală bazată pe Coran nu face diferență între o femeie și un bărbat, în sensul că ambele părți sunt pedepsite și au dreptul la pedepse draconice. Însă, în cursul procedurilor penale, bărbatul are parte de discriminare pozitivă atunci când diyahul este stabilit în practica dreptului islamic. Diya17 nu este altceva decât răscumpărarea monetară, qisas18, care în cazul decesului femeii prin accident trebuie achitat. Bărbatul care a provocat accidentul trebuie să plătească doar jumătate din valoarea unui diyah de sex masculin. Același lucru este valabil și pentru mutilarea unei femei, ruperea membrului, pierderea ochilor, adică diyahul stabilit pentru infractor este jumătatea din valoarea unui diyah de sex masculin.19

Deși juriștii islamici moderni încearcă să îmbunătățească situația socială a femeilor, influența juriștilor islamici conservativi este mai puternică.

În timpul revizuirii dreptului familiei musulmane, Fazlur Rahman a adus concluzia în mai multe rânduri că declarațiile din Coran nu sunt literale, ci pur descriptive și că, în conformitate cu dezvoltarea socială, independența economică a femeilor și egalitatea cu bărbații sunt inevitabile. În ceea ce privește poligamia, el recunoaște, de asemenea, că Coranul permite patru soții în anumite condiții și știind că, dacă un soț are frica că nu poate face dreptate între soțiile sale, va avea o soție. În versetul 129 din 4 Sura Coranului, se spune: „Niciodată nu vei putea fi neprihănit cu femeile, indiferent de cum (tu) ai grijă”. Avocații islamici moderni ar elimina poligamia, având în vedere versetele menționate mai sus, precum și susțin că poligamia era de fapt permisă, deoarece existau multe văduve de război și orfani.20

Oricât de puternică este aspirația islamiștilor moderni, interpretările primare ale Coranului sunt imperative și nu pot fi schimbate, așa că trebuie să constatăm că sexul feminin întotdeauna va fii tratat altfel, va avea parte de discriminare negativă, în dreptul islamic.

Cota europeană

Dispoziția de cota de migrație adoptată de Comisia Europeană în 2017 a provocat o îngrijorare în rândul statelor membre. Ungaria și Slovacia au contestat decizia comisiei. În ambele cazuri, Ungaria și apoi Republica Cehă și Polonia au fost condamnate în celebrele procese de cotă, acuzându-i că nu au respectat relocarea migranților. Campania organizată de Ungaria „Aveți, dreptul de a ști ce se pregătește în Bruxelles!” a primit următorul răspuns de la Comisia Europeană:

„Relocare înseamnă relocarea solicitanților de azil în Uniunea Europeană dintr-un stat membru în altul. În culmea crizei de refugiați, statele membre au adoptat o legislație pentru mutarea unui număr mic de solicitanți de azil din Italia și Grecia. De asemenea, statele membre și-au exprimat solidaritatea cu cele două state membre cele mai expuse la presiune migratorie. În Consiliul de Miniștri, unde Ungaria are un cuvânt de spus în adoptarea deciziilor, au fost luate decizii conform cărora Ungaria ar fi trebuit să primească foarte puțini solicitanți de azil (doar 680 din cei 34.710 care au fost în final eligibili pentru relocare). Ungaria nu și-a îndeplinit obligația și nu a transferat niciun solicitant de azil pe teritoriul său. Termenul de doi ani pentru transfer a expirat. „21

Comisia Uniunii Europene ar fi trebuit să examineze factorii de integrare în structura socială înainte de a adopta contingentul.

Experiența anterioare,este că integrarea unui număr mic de migranți înainte de 2015 a cauzat dificultăți și a dus la povara economică a statului. Din punctul de vedere al comisiei, ar fi disponibilă finanțarea, dar diferențele culturale și dreptul religios nu iau în considerare. O persoană a cărei identitate este determinată de coeziunea dreptului religios este un caz pierdut pentru a se integra într-un stat în care, datorită eforturilor de secularizare, apare un dualism al religiei și al dreptului. Este important să subliniem faptul că pentru o persoană care trăiește într-o coeziune religioasă-legală, adevărata lege nu poate veni decât de la Dumnezeu, contrar statele membre au ca și principiu statul de drept.

Am ajuns la punctul în care creatorul legii devine discutabil, deoarece pentru un musulman nu există altă lege decât legea lui Allah, așa cum este descris în Coran.

Pe de altă parte, trebuie luată în considerare discriminarea de gen în dreptul musulman, precum și faptul că, în societatea europeană de azi, există femei puternice care se mențin pe sine, la egalitate cu bărbații, cu menținerea monogamiei.

Ce face Uniunea Europeană cu un migrant care are legal patru soții în temeiul dreptului islamic, când acest lucru este interzis de legile statelor membre și unde rămâne prezumția de paternitate.

Integrarea, relocarea nu poate avea succes decât dacă există eforturi în migranți pentru a renunța la drepturi religioase , la care istoria a oferit răspunsul de-a lungul anilor. Regi, prinți au interzis credința islamică, au forțat adoptarea credinței creștine, care părea să funcționeze, dar în secret se închinau lui Allah și legilor Sale.

Presiunile migratorii crescute și creșterea constantă a populației în țările terțe au reprezentat o provocare pentru statele europene. Europa trebuie să-și redescopere rădăcinile, ceea ce reprezintă și o consolidare a identității sale și să-și regândească sistemul juridic actual, astfel încât cetățenii săi să nu cadă victima valului tot mai mare de islam.

Tibor Domokos,

jurist

Doctorand al Universității Miskolc

 • 1 Hamza Gábor:. in – Szent István törvényei és Európa. In Szent István és Európa- Saint Étienneet l’Europe. Editat de Gábor Hamza, Budapesta, 2001. pagina 13-21
 • 2 Benjamin Z. Kedar: Ungarische Muslime in Jerusalem im Jahre 1217. Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungariae XL 1986, pagina 326
 • 3 https://library.hungaricana.hu/hu/view/NEDA_1910_01/?pg=0&layout=s
 • 4 http://www.ksh.hu/docs/eng/xftp/idoszaki/nepsz2011/nepsz_10_2011.pdf
 • 5 De exemplu, în Anglia de la anul 2010 până în 2030, se estimează o creștere a populației musulmane de la 4,6% la 8,2 /. în Austria de la 5,7% la 9,3%, în Suedia de la 4,9% la 9,9%, în Belgia de la 6% la 10,2% și în Franța de la 7,5% la 10,3 %
 • 6 Besenyő János: „Arab tavasz” – politikai rendszerváltás az észak – afrikai arab államokban, Kül-Világ, A Nemzetközi Kapcsolatok Folyóirata, VIII. évfolyam, 2011/4. pagina 52.
 • 7 Dr. Dezső Tamás consilier științific: Demográfia és migráció, A muszlim világ népességrobbanásának okai és következményei, Migrációkutató Intézet, 2018.11.05.
 • 8 Pe baza datelor Centrului Național de Statistică, instituția căsătoriei arată, o tendință de scădere în Ungaria. Aproape 100.000 de căsătorii erau în 1970, în timp ce în 2010 numărul căsătoriilor nu a ajuns la 40.000 din cauza scăderii. Această perioadă este urmată de o creștere minimă, ci mai degrabă de o perioadă stagnantă, iar apoi în 2014 și 2016, numărul căsătoriilor se ridică la 50.000. In KSH: : A házasságkötés magatartás változásának demográfiai jellemzői pagina 3-4 https://www.ksh.hu/docs/eng/xftp/idoszaki/pdf/hazassagkotes.pdf – descărcat 28.04.2020.
 • 9 Abdul-Fattah Munif: Felvilágosítás muszlimoknak a felelősségteljes házasságról. In https://iszlam.com/iszlam-az-elet-vallasa/csalad-az-iszlamban/item/1363-felvilagositas-muszlimoknak-a-felelossegteljes-hazassagrol 2020.04.28.
 • 10 Dr. Dezső Tamás consilier științific: Demográfia és migráció, pagina 4
 • 11 Mathias Weber, Johanna Wühre, Sabine Spalding: Gemeinschaftlich begingene Vergewaltigunge, Referat IZ 36- Zentraler Wissenschaftlicher Dienst. 2019. Pagina 11 descărcat 01/05/2020
 • 12 Judith E. Tucker, Women, family and gender in islamic law, Cambridge University Press, pagina 1
 • 13 O formă de căsătorie romană antică în care ne confruntăm cu puterea masculină. Această formă de căsătorie inițial i-a dat, probabil, soțului un control complet asupra soției sale. în Brósz- Pólay: Drept roman, Nemzeti Tankönyv Kiadó, Budapest, pagina 151
 • 14 În niciun caz nu putem asocia relația dintre Adam și Eva, înrădăcinată în creștinism, unde Eva apare ca ajutorul ascultător al omului și cei doi formează un întreg, întrucât în Islam discriminarea dintre cele două sexe este mult mai puternică decât unitatea în sine. Scriptura vorbește despre relația dintre bărbat și femeie ca unitate, două părți complementare. Aceasta este denumită și „cei doi vor fi un singur corp”.
 • 15 Dacă ea își asumă rolul de nashiza, adică devine neascultătoare și nu locuiește în casa soțului ei și nu consimte la actul sexual
 • 16 Plătit în caz de divorț sau deces al soțului. Aceasta a fost așa-numita securitate financiară a femeilor divorțate și văduve. In Ann Elizabeth Mayer: Property, Social Structure and Law in the Modern Middle East, State University of New York 1985, pagina 141
 • 17 diyah – adică răscumpărare, recompensă de sânge. A fost folosită în cazuri de omor sau vătămare corporală gravă, unde crima putea fi răscumpărată cu bani. Aceasta a fost o soluție pentru a compensa QISAS-ul. -in Enciclopedia Britannica https://www.britannica.com/topic/diyah.
 • 18 Qisas nu este altceva decât legea ius talionis, lex talionis, principiul dreptului penal că, pentru vătămarea sau prejudiciul suferit, infractorul trebuie să sufere aceeași vătămare sau să acorde aceeași valoare ca și despăgubire. Este o manifestare străveche a dreptății. De asemenea, erau și în legile lui Manu, sistemele juridice babiloniene, elenice și persane, dreptul roman timpuriu și legile germanice barbare. Se găsește în Vechiul Testament din Exodul 21: 23-24: „Dar dacă există o calamitate mai mare, trebuie dat viață pentru viață. Ochi pentru ochi, dinți pentru dinți, mâini pentru mâini, picioare pentru picioare, arsuri pentru arsuri, răni pentru răni, pete albastre pentru pete albastre. ” – în Magyar Katolikus Lexikon http://lexikon.katolikus.hu/I/ius%20talionis.html
 • 19 Judith E. Tucker: Women, family and gender in islamic law , pagina 26
 • 20 Fazlur Rahman: A Survey of modernization of muslim family law, in Inetrnational Journal of Middle East Studies, Volum 11., 1980 jul, Cambridge University Press, pagina 451-454
 • 21 Răspunsul Comisiei Europene la campania guvernului ungar în https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/facts_matter_english_government_campaign_en.pdf
Distribuie dacă îți place!

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Anunţuri mică publicitate