blog-logo

Regulament privind accesul pe drumurile forestiere din fondul forestier proprietate publică a Municipiului Brașov

Regulament privind accesul pe drumurile forestiere din fondul forestier proprietate publică a Municipiului Brașov

Consiliul Local Brașov va discuta și aproba la viitoarea ședință de plen Regulamentul privind accesul pe drumurile forestiere aflate în fondul forestier proprietate publică a Municipiului Brașov și în administrarea Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A., în scopul practicării de activități individuale de turism, sportive și de recreere

Conform Regulamentului de funcționare și organziare, Regia Publică Locală a Pădurilor R.A. este constituită ca persoană juridică şi funcţionează pe bază de gestiune economică şi autonomie financiară, fiind administratorul fondului forestier proprietate publică a Municipiului Brașov.

Regia urmăreşte cu prioritate aplicarea strategiei naţionale în domeniul silviculturii acţionând pentru apărarea, conservarea şi dezvoltarea durabilă a fondului forestier proprietate publică a Municipiului Braşov în vederea valorificării, prin acte şi fapte de comerţ, a produselor specifice fondului forestier, potrivit prevederilor legale, în condiţii de eficienţă economică, exercitând şi atribuţii de serviciu public cu specific silvic.

Având în vedere diversitatea funcţiilor îndeplinite de pădurile proprietate a Municipiului Braşov (producţie de masă lemnoasă, protejarea unor specii şi habitate, recreere, asigurarea resurselor de apă, protecţie împotriva eroziunii, poluării etc.), precum şi complexitatea activităţilor în care este implicată regia (management forestier, conservarea biodiversităţii, educaţie, conștientizare, cercetare silvică, etc.) regia îsi propune, în calitatea pe care o are, să vină în întâmpinarea locuitorilor Municipiului Brașov și a turiștilor care vin în zonă, prin permiterea accesului acestora pe drumurile forestiere administrate de regie, în vederea desfășurării de activități individuale de turism, cu caracter sportiv și de recreere.

Alte articole:   Ministrul Digitalizării: Dosarul cu șină nu va dispărea prea curând în România 

Autoritățle locale spun că se poate pune în valoare potențialul recreativ al pădurilor din jurul Brașovului, aceasta putând conduce la creșterea numărului de turiști, precum și la un plus de imagine al Brașovului.

Permiterea accesului pe drumurile forestiere vine în sprijinul iubitorilor de natură și drumeții, permițându-le acestora să petreacă timp în aer liber, în mijlocul pădurii. Utilizarea drumurilor forestiere se va face în baza unui Regulament întocmit de administratorul fondului forestier proprietate publică a Municipiului Brașov, supus dezbaterii publice și înaintat spre
aprobare Consiliului Local al Municipiului Brașov.

Potrivit prevederilor Codului Silvic, fondul forestier național include ”terenurile ocupate de construcţii şi curţile aferente acestora: sedii administrative, cabane, fazanerii, păstrăvării, crescătorii de animale de
interes vânătoresc, drumuri şi căi ferate forestiere de transport” .

Conform art. 54 din actul normativ sus citat, „(1) Accesul public în pădure este permis numai în zone amenajate şi pe trasee marcate în acest sens.(2) Accesul public în fondul forestier naţional cu autovehicule, motociclete, ATV-uri sau mopede este interzis, cu excepţia activităţilor sportive, de
recreere şi turism, care se pot practica numai cu acordul: a) şefului ocolului silvic, în cazul administrării; b) proprietarului, cu avizul șefului ocolului silvic, în cazul asigurării serviciilor silvice”.

De asemenea, potrivit prevederilor art. 83 alin.(2) din același act normativ, „Drumurile forestiere sunt căi de transport tehnologic, de utilitate private, utilizate pentru: gospodărirea pădurilor, desfășurarea activității de vânătoare și pescuit sportive, intervenții în caz de avarii, calamități sau dezastre, fiind închise circulației publice, cu excepția activităților sportive, de recreere și turism care se pot practica numai cu acordul proprietarului”.

Întocmirea unui Regulament a fost stabilită în sarcina regiei prin prevederile H.C.L. nr. 245 din 29 mai 2020 privind permiterea accesului pe drumurile forestiere aflate în fondul forestier proprietate publică a Municipiului Brașov și în administrarea Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A., în scopul practicării de activități individuale de turism, sportive și de recreere.

Alte articole:   Zeci de șoferi amendați pe Transfăgărășan pentru blocarea traficului 

Regulamentul se află în dezbatere publică. Persoanele interesate pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind acest proiect de act normativ, la Regia Publică Locală a Pădurilor Kronstadt R.A., prin intermediul adresei de e-mail rplpkronstadt@yahoo.com. Aceste propuneri pot fi transmise în perioada 21.08.2020-04.09.2020.

Textul integral al Regulamentului poate fi descărcat AICI

Distribuie dacă îți place!

Leave a Reply

Your email address will not be published.