blog-logo

ÎN DIRECT Ședinta de îndată a Consiliului Local al Municipiului Brașov

ÎN DIRECT Ședinta de îndată a Consiliului Local al Municipiului Brașov

Ședinta de îndată a Consiliului Local al Municipiului Brașov are loc în ziua de 20-08-2020, orele 09:00, în sala de ședinte a Consiliului cu următorul

PROIECT AL ORDINII DE ZI:

  1. Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei prin Compania Naţională de Investiţii C.N.I. S.A, a terenului aferent obiectivului de investiţie ″Complex multifuncţional – Sala polivalentă, municipiul Braşov, judeţul Braşov.″ Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.
  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi realizării obiectivului de investiţie ″Complex multifuncţional – Sala polivalentă, municipiul Braşov, judeţul Braşov″.
    Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.
Distribuie dacă îți place!
Alte articole:   Grevă japoneză la Casa de Pensii Braşov

Leave a Reply

Your email address will not be published.