blog-logo

ÎN DIRECT Ședința Consiliului Local Brașov

ÎN DIRECT Ședința Consiliului Local Brașov

Consiliul Local Brașov s-a întrunit în ședință ordinară astăzi. Mai jos regăsiți subietele aflate pe ordinea de zi.

PROIECT AL ORDINII DE ZI:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Braşov – august 2020.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului Municipiului Braşov la data de 30.06.2020.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.
3. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 580/2018 privind aprobarea Regulamentului privind repartizarea şi închirierea locuinţelor sociale aparţinând Municipiului Braşov.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Criteriilor de repartizare a locuinţelor sociale utilizate în anul 2020.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.
5. Proiect de hotărâre privind repartizarea locuinţelor sociale situate în Municipiul Braşov, str. Zizinului nr. 144.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.
6. Proiect de hotărâre privind Calea Verde a Municipiului Braşov – Conectarea ariilor majore de teren prin soluţii de transport ecologic.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.
7. Proiect de hotărâre privind darea în administrare a ″Dispozitivului mobil de supraveghere a traficului rutier, cu măsurare şi înregistrare a vitezei autovehiculelor prin utilizarea camerei video şi a undelor laser″.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate, a caietului de sarcini şi a contractului privind delegarea gestiunii serviciilor de deratizare, dezinsecţie, dezinfecţie şi tratamente fitosanitare în municipiul Braşov.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi realizării obiectivului de investiţii Asigurare Protecţie Perimetrală Colegiul de ştiinţe Grigore Antipa.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi realizării obiectivului de investiţii Asigurare Protecţie Perimetrală şcoala Gimnazială nr. 11.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi realizării obiectivului de investiţii Asigurare Protecţie Perimetrală şcoala Gimnazială nr. 13.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.
12. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 200/30 martie 2012, republicată, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi reabilitării faţadelor imobilelor din Municipiul Braşov locuite de grupuri de persoane aflate în nevoie socială.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.
13. Proiect de hotărâre privind documentaţia de urbanism ″P.U.D. – Construire case de locuit cuplate, alee de deservire, parcare, împrejmuire şi organizare de şantier, Calea Feldioarei f.n. Braşov″, beneficiar S.C. Trepte S.R.L.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.
14. Proiect de hotărâre privind documentaţia de urbanism ″P.U.D. – Construire moteluri, str. Mălinului 14 H Braşov″, beneficiari Ciobanu Adrian şi Ciobanu Olesea.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.
15. Proiect de hotărâre privind documentaţia de urbanism ″P.U.Z. – Centru comercial parter, str. 13 Decembrie f.n.″
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.
16. Proiect de hotărâre privind aprobare ″P.U.Z. – Construire locuinţe colective şi dotări anexe, birouri, comerţ şi logistică şi realizarea tramei stradale, str. Institutului f.n.″
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.
17. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 697 din 15.11.2018 privind aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 153/2011 privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor, completată de Legea nr. 166/2016 pentru zona de protecţie a monumentelor istorice şi pentru zone construite protejate în Municipiul Braşov.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.
18. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 698 din 15.11.2018 privind aprobarea programului pilot pentru procedura de implementare a Legii nr. 153/2011, completată de Legea nr. 166/2016, privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor, pentru zona de protecţie a monumentelor istorice şi pentru zone construite protejate în Municipiul Braşov.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.
19. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a terenului înscris în C.F. nr. 163530 Braşov, nr. cad. 163530.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.
20. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a cotei de 2/16 din terenul înscris în C.F. nr. 107377 Braşov, nr. cad. 2014/9, nr. top. 10903/3/1/1/2/9 de la Rusu Petru, Rusu Nina şi Cojocaru Ana-Maria.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.
21. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a ansamblului statuar ″Fraţii Lapedatu″.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.
22. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, Piaţa Sfatului nr. 7, ap. 5, deţinut de Teaci Petru şi Teaci Andrei-Pavel.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.
23. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov str. Castelului nr. 42 – 44 ap. 9, pivniţă ap. 9 (B14), SAD 5, SAD 6, SAD, 7 şi SAD 8, deţinut de Jekelius Johann Walter, Antoneag Margareta-Dorinela şi Nippert Ingrid-Maria-Ursula.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.
24. Proiect de hotărâre pentru revocarea dreptului de dare în folosinţă gratuită către A.N.L. a terenului situat în Braşov, str. Paşcani f.n., în vederea construirii de locuinţe, acordat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 242/2009, republicată.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.
25. Proiect de hotărâre pentru îndreptarea erorii materiale strecurată în conţinutul Hotărârii Consiliului Local nr. 874/10.12.2019 privind stabilirea cotelor părţi din sumele încasate cu titlu de chirie de către S.C. RIAL S.R.L.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.
26. Proiect de hotărâre privind alipirea imobilelor terenuri str. Timiş – Triaj.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.
27. Proiect de hotărâre pentru parteneriatul privind susţinerea învăţământului preuniversitar din cadrul Colegiului Naţional Johannes Honterus.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.
28. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie, asupra imobilului situat în Braşov, str. Crinului, în favoarea proprietarilor construcţiei.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.
29. Proiect de hotărâre privind declanşarea procedurii de expropriere str. Argintului f.n.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.
30. Proiect de hotărâre privind cooperarea cu comunităţile naţionale din Municipiul Braşov pentru desfăşurarea de evenimente culturale.
Iniţiator: dl. consilier local Toro Tamas.

Distribuie dacă îți place!
Alte articole:   Coronavirusul ar putea declanșa diabetul la persoanele sănătoase

Leave a Reply

Your email address will not be published.