blog-logo

120 de brașoveni au solicitat locuințe sociale! Care sunt criteriile?

120 de brașoveni au solicitat  locuințe sociale! Care sunt criteriile?

Proiectul de hotărâre privind aprobarea Criteriilor de repartizare a locuințelor sociale utilizate în anul 2020 a fost pus în dezbatere publică astăzi, 17.07.2020, urmând ca persoanele interesate să trimită în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind acest proiect de act normativ, până în data de 27.07.2020.

Proiectul de Hotărâre va fi supus aprobării Consiliului Local al Municipiului Brașov, după parcurgerea procedurii de transparență decizională.

Proiectul stabilește Criteriile de repartizare a locuințelor sociale, criterii ce vor fi utilizate în anul 2020. Pe baza acestor criterii, Comisia de analiză a solicitărilor de locuinţe sociale va analiza în cursul lunii octombrie, cererile pentru locuinţe sociale și actele justificative depuse de către solicitanți.
Ulterior, Comisia de analiză va prezenta spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Braşov, lista cuprinzând solicitanţii îndreptăţiţi să primească în anul 2021 o locuinţă socială, în ordinea de prioritate stabilită. În baza listei, locuințele sociale libere la acel moment se vor repartiza.

Alte articole:   Serviciul de Evidență a Persoanelor de la Primăria Brașov permite și accesul pentru persoanele nevaccinate

Până la momentul prezent, sunt depuse 120 de cereri de locuință socială.
În imobilul situat în Brașov, Str. Zizinului nr. 144 sunt 44 de locuințe sociale, fiind disponibilă doar o singură locuință, ce urmează a fi repartizată în perioada imediat următoare conform listei cuprinzând solicitanţii îndreptăţiţi să primească în anul 2020 o locuință socială.

Distribuie dacă îți place!

Leave a Reply

Your email address will not be published.